Homepage

19.09.2017
CPDM o.p.s. urgentně shání účastníky na mezinárodní projekt v ČR
CPDM, o.p.s. má 3 volná místa na evropský vzdělávací projekt „Inclusion Mixer – Step 2“ pro osoby ve věku nad 18 let. Projekt se koná ve dnech od 28. září do 7. října 2017 června 2017 (celkem 10 dní) v Zátoni u Českého Krumlova. Podmínkou je věk nad 18 let. Projekt je financován z programu Erasmus+ je tedy pro účastníky zcela zdarma. Účastnit projektu se budou skupiny ze 6 zemí (ČR, Slovinsko, Lotyšsko, Maďarsko, venskonsko, Makedonie a Polsko) - celkem 21 účastníků. Podmínkou je aspoň minimální znalost angličtiny. Ohledně dalších informací pište hlavnímu koordinátorovi projektu Jirkovi Mukovi z CPDM, o.p.s jiri.muk@seznam.cz (tel: 734 443 923). Níže připojujeme Info pack s bližšími informacemi.
12.09.2017
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. stále hledá vhodné účastníky na mezinárodní 6-ti denní projekt "Eliminating prejudice against migrants and other minority groups" na Slovensku, který se uskuteční v termínech od úterý 10. října do neděle 15. října 2017. Projektu se zúčastní lidé z Polska, Maďarska, Slovenska a ČR. PPodmínkou je věk nad 18 let a aspoň minimální znalost angličtiny. Ubytování, strava a chystané aktivity jsou zdarma. Účastníkům je poskytnut příspěvek 35 EUR na dopravu, zbytek si hradí každý sám.
31.08.2017
Celkem 21 účastníků ve věku 13 až 20 let, pět národností, sedm dní… Letošní ročník projektu Přeshraniční spolupráce mládeže, který v týdnu od 21. do 27. srpna zorganizovalo Centrum pro pomoc dětem a mládeži v Českém Krumlově, byl doposud nejúspěšnější. Přihlásilo se nejvíce zájemců, kteří ještě k tomu tvořili kompaktní celek. „Letošní ročník byl moc fajn. Sešli se skvělí lidé,“ hodnotí hlavní koordinátor projektu Jiří Muk. „Účastníci si byli typově podobní, skvěle spolupracovali, dokázali fungovat jako tým. Měl jsem z toho radost.“
04.09.2017
V Boudě proti nudě
Ve dvou termínech od 3.7.do 4.7.2017 a dále od 31.8. do 1.9 2017 vždy od 9:00 do 15:00 hodin proběhla v NZDM Bouda prázdninová akce „V Boudě proti nudě“. Hlavním cílem této akce bylo nabídnout mladým lidem aktivity, které jim zpříjemní první dny prázdnin. Takto měli příchozí šanci vyzkoušet si svou zručnost a dovednost nejen ve výtvarných činnostech ale i ve sportovních aktivitách. Celkem se této akce zúčastnilo 15 dětí.
Michaela Gaborová
28.08.2017
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. opět vyslalo mladé lidi na evropský projekt programu ERASMUS+. V termínech od 17. do 23. srpna 2017 se pětičlenná skupina, zúčastnila evropského projektu „Survivor’s Guide to Social Media“, který se uskutečnil v krásném slovinském městě Koper jež se nalézá na pobřeží Jadranského moře. Zde se mladí Češi, spolu s účastníky z dalších evropských zemí (Polsko, Litva, Lotyšsko, Makedonie, Chorvatsko, Estonsko a Slovensko) vzdělávali v oblasti práce s mladými lidmi. Tématem projektu bylo hledání evropských kořenů prostřednictvím mediálních aktivit.
28.08.2017
Před týdnem skončil letní tábor Prázdniny v pohybu...
Tradiční dvoutýdenní letní tábor CPDM Prázdniny v pohybu skončil již více než před týdnem. Celá akce, které se účastnilo čtyřicet dětí, byla velmi úspěšná a děti si z ní odnesly spoustu zážitků... Více o programu a tmosféře se můžete dozvědět v připojené tiskové zprávě.
Vlastimil Kopeček a Václav Votruba , příloha: CPDM - Prázdniny v pohybu - Č....pdf, 455 kB
14.08.2017
V neděli 6. srpna 2017 ve 14.00 hodin jsme na Čeříně převzali od rodičů děti a zahájili jsme další z letošních dětských táborů - tentokrát tábor "Prázdniny v pohybu". Tábor v krásném přírodním prostředí u Rožmitálu na Šumavě bude probíhat až do soboty 19. srpna 2017. Na našem webu budou zájemci moci nepravidelně nalézat informace z programu tábora a fotografie.
Vlastimil Kopeček
28.07.2017
Od soboty 22. července 2017 do pátku 27. července 2017 se uskutečnil čtvrtý ročník letního pobytového tábora pro děti ze sociálně vyloučené lokality obce Větřní. Patronaci nad táborem a samotnou realizaci převzalo tradičně českokrumlovské Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s. ve spolupráci s městem Větřní, Ministerstvem vnitra České republiky a Jihočeským krajem. Jako základna nám opět dobře posloužila Chata pod Kletí, která se nachází na úpatí nejvyšší hory Blanského lesa. Podobně jako v předešlých letech, tak i v tomto roce bylo hlavním záměrem tábora přiblížit dětem kulturní a historickou rozmanitost našeho kraje a zprostředkovat jim skutečnost, že jsou součástí tohoto nesmírně cenného bohatství.
13.07.2017
Prvního až devátého července 2017 se dva „mládežníci“, vyslaní Centrem pro pomoc dětem a mládeži o.p.s., zúčastnili evropského projektu „Laboratory of kinestethic learning“, který se uskutečnil v krásném lotyšském městě Alůksne. Zde se mladí Češi, spolu s účastníky z dalších evropských zemí, vzdělávali v oblasti práce s mladými lidmi. Tématem projektu bylo učení se novým věcem za pomoci práce s vlastním tělem. Cílem projektu s tímto tématem bylo propojit myšlení s pohybem těla a získat tak zajímavé dovednosti a zkušenosti.
07.07.2017
Vzhledem k letním projektům CPDM Český Krumlov v období hlavních školních prázdnin a také z důvodů postupně plánovaných dovolených našich pracovníků upozorńujeme uživatele našich sluižeb a další veřejnost, že provozní časy pro veřejnost na našich pracovištích jsou "prázdninově" upraveny. Přehled provozních dnů a časů na měsíc červenec 2017 je uveden v příloze této aktuality (pdf). V textu uvnitř této aktuality mohou zájemci nalézt přehled prázdninových projektů pro děti a mládež, které v měsících červenci a srpnu pořádáme...
Vlastimil Kopeček , příloha: CPDM_Provoz pracovišť_07- 2017.pdf, 50 kB
04.07.2017
Začátek letních prázdnin zahájilo Centrum pro pomoc dětem a mládeži v pátek 30. července 2017 od 18:00 hodin dvanáctým ročníkem multikulturního festivalu „Cihelna -Vystupovat“, který se uskutečnil v Chlumu u Kremže. Na tomto, dnes již tradičním, dvoudenním festivalu vystoupilo patnáct hudebních skupin a jedna skupina taneční. Stejně jako v letech minulých, jsme se i na tomto ročníku snažili o různorodost a pestrost ve výběru jednotlivých interpretů a hudebních žánrů. Naším cílem bylo na jedné straně nabídnout mladým začínajícím umělcům (nejenom z NZDM Bouda) prostor k představení své činnosti a na straně druhé v co možná nejširším záběru uspokojit hudební návštěvníky festivalu.
21.06.2017
Den otevřených dveří v CPDM
Ve středu 21. června 2017 se v odpoledních hodinách uskutečnil v areálu zahrady Centra pro pomoc dětem a mládeži program pro děti. Pracovníci CPDM připravili pro příchozí děti a jejich rodiče následující volnočasové činnosti, většinou výtvarně zaměřené - výrobu butonků, drhání z provázků, skládání origami a výrobu dalších artefaktů z papíru, reliéfní výtvarnou práci se dřevem ad. Součástí programu bylo také postavené indiánské tee-pee, ve kterém si děti mohly připravit "indiánský" chléb a opéci si špekáčky. Dost velkou překážku nám všem však připravilo počasí... Odpoledne se postupně přes nás převalilo několik deštivých vln. A to se odrazilo především na účasti dětí, ale atmosféru to těm, kteří na program přišli a ani organizátorům nezkazilo...
Vlastimil Kopeček
20.06.2017
Dovolujeme si vám oznámit a tímto se pochlubit, že naše organizace Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. se stala držitelem Ceny města Český Krumlov za rok 2016. Cena nám byla předána na slavnostním večeru ve čtvrtek 8. června 2017. Více si přečtete a foto uvidíte po otevření odkazu na stránkách města Český Krumlov...
Vlastimil Kopeček, CPDM ČK
12.06.2017
Den otevřených dveří v CPDM o.p.s.
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. Vás srdečně zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ u příležitosti 20. výročí založení organizace VE STŘEDU DNE 21.6.2017 OD 14:00 DO 18:00 Čeká Vás: Pečení chleba v indiánském týpí Řezbářské práce na lipové fošně Výroba odznaků (buttonků) Tvorba origami Pyrografie (vypalování pájkou do dřeva/kůže) Drhání Výroba ozdob do květináčů a další…
07.06.2017
Již dvanáctý ročník dvoudenního hudebního festivalu Cihelna - Vystupovat se uskuteční ve dnech od 30 června do 1. července 2017 v bývalé cihelně v Chlumu u Křemže. Hlavním důvodem pořádání této akce je podpořit mladé umělce v kulturních aktivitách. I tento dvanáctý ročník hostí opravdové pecky - koukněte na program....
30.05.2017
Po „minuloroční“ první úspěšné pobytové akci pro děti navštěvující nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na sídlišti Mír jsme se rozhodli uskutečnit i v tomto roce obdobnou akci znovu. Po zveřejnění propozic pobytu se nám přihlásilo 19 dětí, čímž jsme dosáhli naších limitů :). Před odjezdem jsme získali ještě tři praktikanty, takže celkový počet účastníků byl 22 dětí a mladých lidí.
Ladislav Michalík , příloha: TZ CPDM CK_Děti z Míru na Zát....pdf, 1 MB
23.05.2017
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. Český Krumlov nabízí volná místa na mezinárodním mládežnickém projektu, který se uskuteční v prvním srpnovém týdnu (od pondělí 21. do neděle 27. srpna 2017) na turistické základně DDM Zátoň u Českého Krumlova. Projekt je určen pro mladé lidi ve věku od 14-ti do 18-ti let. Společně s českými účastníky se jej budou účastnit mladí lidé ze Slovinska a Slovenska. Z nabízeních aktivit můžeme jmenovat: splutí části řeky Vltavy na raftech, dále nejrůznější workshopy, které budou tématicky převážné zaměřené na umění a mediální problematiku (rádiový workshop, animovaný film, fotografie, malba na hedvábí apod.), dále exkurze do vybraných institucí a v neposlední řadě národní večery, při nichž budou zástupci jednotlivých zúčastněných zemí ostatní účastníky seznamovat nejen s typickými národními zvyky a tradicemi, ale i s danou kuchyní typickou pro danou zemi. Účastnický poplatek na jednoho účastníka činní 1.500,-Kč. Strava, ubytování a náklady spojené se zajištěním aktivit jsou zcela hrazeny pořadatelskou stranou. Konkrétní seznam aktivit a přihlášku naleznete v přikládaném souboru.
22.05.2017
2 Volná místa na mezinárodní outdoorový projekt v Lotyšsku
Nabízíme 2 volná místa na mezinárodní outdoorový projekt „Learning Inside OUT“ v Lotyšsku. Projekt je učen účastníkům, kteří jsou ve věku nad 18 let. Termín projektu je od 10. do 18. září 2017. Více informací naleznete v příloze.V případě zájmu kontaktujete koordinátora - Jiří Muk, muk@cpdm.cz, tel: 734 443 923.
15.05.2017
Již po patnácté měli děti a mládež z Českokrumlovska zajímavou možnost seznámit se sochařskou tvorbou. V NZDM Bouda v Českém Krumlově, které je projektovým pracovištěm Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., se ve dnech od pondělí 15. května do pátku 19. května 2017 uskutečnil výtvarný projekt „Sochy a děti“ pod vedením akademického sochaře Petra Fidricha. Účastníci měli v časech od osmi ráno do čtyř odpoledne možnost „přičichnout“ si k této zajímavé výtvarné technice. Pracovalo se na lipových fošnách, které jsme dostali darem od obce Hořice na Šumavě, prostřednictvím kvalitních dlát a paliček.
18.05.2017
KDY: čtvrtek 25. května 2017, začátek od 18:00 hodin KDE: Městská knihovna, oddělení pro dospělé (Horní 155, Český Krumlov) LEKTOR: novinář, publicista a spisovatel Stanislav Motl Vstup zdarma! Vzhledem k omezenému počtu míst pro večerní projekci budou upřednostněni ti, kteří se předem nahlásí prostřednictvím e-mailu: icm@icmck.cz, nebo mobilu: 739 363 374.
Iva Sonnbergerová , příloha: PROMÍTÁNÍ VEČERNÍ sT mOTL- d....pdf, 60 kB
13.04.2017
Stalo se již tradicí, že prezentační „sezóna“ Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v ČR z.s. (AICM ČR z.s.) začíná každoročně v dubnu Veletrhem neziskových organizací NGO Market Praha. Nejinak tomu bylo i letos a ve středu 12.dubna 2017 v pražském Fóru Karlín nechyběla AICM ČR z.s. mezi více než 250 vystavovateli - neziskovými organizacemi - které se věnují nejrůznějším oblastem od sociálních služeb přes podporu demokracie a lidských práv, vzdělávání, výchovu či ochranu životního prostředí až po kulturu a volný čas. V rámci stánku se prezentovalo také CPDM Český Krumlov se svým Informačním centrem pro mládež.
Václav Pavlík a Vlastimil Kopeček
10.04.2017
Filmový workshop „Také a picture on your future“ - „Nafilmuj představu o své budoucnosti“
Neděli 9. dubna 2017 odcestovala pětičlenná skupina dětí na již tradiční mezinárodní projekt filmové dílny do maďarského hlavního města Budapešti. Zde se setkávají děti a mládež z Polska, Maďarska, Čech a Slovenska. Program je určený těm dětem a mladým lidem, jež žijí v pěstounských rodinách nebo v dětských domovech. Český tým tvoří tentokrát děti z Dětského domova v Horní Plané. Hlavní obsahovou náplní programu tohoto projektu bude natočit s pomocí filmařů (lektorů) krátký film na téma „představ o své budoucnosti“. Natočené filmy budou následně prezentovány na filmovém „minifestivalu, který se uskuteční v závěru projektu. Organizátorem projektu je tradiční partner CPDM, kterým je Gyerekszem Közhasznú Művészeti Egyesület (Kid’s Eye Art Association of Public Utility), Budapešť. Z projektu se budou účastníci vracet v pátek 14. dubna 2017. Další informace naleznete zde: http://www.cpdm.cz/index.php?page=page&kid=321
Vlastimil Kopeček
30.03.2017
Českokrumlovské CPDM na „Dětské neděli v CineStaru České Budějovice
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov se minulou neděli (26. března 2017) zúčastnilo se svými vybranými animačními a volnočasovými aktivitami programu „Dětské neděle“ v českobudějovickém multikině CineStar. Tímto frontálním veřejným představením vybraných programů pro děti a mládež zahájilo CPDM celou řadu aktivit a projektů, které jsou součástí „plánu oslav“ 20. výročí založení centra. Vybrané aktivity, kterými si budeme připomínat založení CPDM (1997) budou pokračovat až do prosince letošního roku.
Mgr. Vlastimil Kopeček , příloha: TZ CPDM CK_ CPDM na Dětské ne....pdf, 2 MB
17.03.2017
Několik fotografií z zahájení krumlovského Jednoho světa
V příloze naleznete několik fotografií ze zahájení festivalu Jeden svět v Českém Krumlově.
Vlastimil Kopeček , příloha: Několik fotografií ze zahájen....pdf, 1 MB
16.03.2017
Tématem letošního ročníku MFF dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět se stala SPOLUPRÁCE, umění tolik nezbytné pro fungování lidského společenství. Ve čtvrtek 16. 3. v 17:00 budou již posedmé zahájeny veřejné projekce v sále Městského divadla, a to za přítomnosti vzácných hostů. Za úvodní snímek pořadatelé zvolili izraelsko- britský dokument Kdo mě teď bude mít rád? (Tomer & Barak Heymann, Izrael, UK, 2016, 86 min.). Protagonista snímku zvažuje po téměř 20 letech návrat do rodného Izraele, což s sebou nese nutnost postavit se důvodům, pro které kdysi utekl. Přitom čelí výčitkám ortodoxní rodiny pro svou menšinovou sexuální orientaci a obávám, že jako nositel viru HIV nakazí jejich děti. Přes hledáček kamery jsme svědky intimních konverzací o důvěře, strachu a letitých křivdách. Film získal divácké ceny v Berlíně a Krakově.
Mgr. Václava Šnokhousová, koordinátorka festivalu , příloha: TZ CPDM CK_JEDEN SVĚT_veřejné....pdf, 547 kB
07.03.2017
Vážení příznivci filmového festivalu Jeden svět, také letos v březnu se uskuteční v Českém Krumlově regionální filmový festival JEDEN SVĚT. V roce 2017 přivítáme v našem městě festival v řadě za sebou již posedmé, celkově pak poosmé. Jednotlivé ročníky festivalu se vždy snažily upozornit na nosná témata v oblasti lidských práv, která zásadně ovlivňují naší dobu. V loňském roce to například bylo téma „hledání domova“. Letos je hlavním tématem „umění spolupráce“.
Václava Šnkohousová, koordinátorka festivalu a Vlastimil Kopeček, CPDM, o.p.s. , příloha: JEDEN SVĚT Č Krumlov 2017_Př....pdf, 187 kB
02.03.2017
Bulletin CPDM, o.p.s.
V březnovém bulletinu se dočtete o připravovaných, probíhajících a i o proběhlých akcích Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., například o letním táboře "Prázdniny v pohybu" na Čeříně, který se uskuteční v srpnu, o soutěži školních novin a časopisů, o probíhající akci hledá se papírová "padesátikoruna", chystané "Dětské neděli" v multikině Cinestar v Českých Budějovicích, o připravovaném filmovém workshopu v Budapeštiakci. Dále se v Bulletinu dozvíte o pracovních dílnách v klubu "Na Míru", o březnovém Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů "Jeden svět" a chystaném podzimním "Médiakempu 2017", který je již tradiční akcí CPDM, o.p.s. a uskuteční se opět v Zátoni u ČK.
Iva Sonnbergerová , příloha: Bulletin CPDM 2017_březen.pdf, 113 kB
28.02.2017
Dobrodružně charitativní akce „Hledá se papírová padesátikoruna“ má za cíl shromáždit co největší počet již neplatných papírových padesátikorunových bankovek a po jejich výměně za platné peníze je použít na vybrané účely v daném městě / regionu.
Vlastimil Kopeček, zdroj: n.o. Házíme lano, z.s.
10.2.2017
Pořádá CPDM, o.p.s. na Čeříně u Rožmitálu na Šumavě, okres Český Krumlov v termínu 6.8. – 19.8. 2017. Tábor je určen pro holky a kluky ve věku 6 – 15/ 16 let (1. - 9. třída ZŠ). Programové zaměření tábora: vodácký výcvik v jízdě na raftových člunech a kanoích, vodácké splutí části řeky Vltavy, netradiční sporty a soutěže, celotáborová hra, stezka odvahy a mnoho dalších táborových aktivit.
Iva Sonnbergerová
15.09.2016
Ve dnech od 19. do 22. října 2017 se na turistické základně na Zátoni uskuteční čtyřdenní pobyt zaměřený na média pro zájemce ve věku od 15 do 18 let. Účastníci se mohou těšit na tematicky zaměřené workshopy (novinařina, filmování, návštěva fotoateliéru ad.). Účastnický poplatek je 600,-, ten zahrnuje ubytování, stravu, lektorné a vstupy. Akce bude zahájena čtvrteční večeří a ukončena nedělním obědem. Přihlašovat se můžete již nyní. Tel: 734 443 923
23.01.2017
V sobotu 28. ledna 2017 od 18:00 se v divadelní kavárně Ántré v Českém Krumlově uskutečnila slavnostní premiéra projekce filmových animovaných dětských děl, které vznikly na loňském sedmém ročníku "Kurzu animovaného filmu". Kurz se tradičně uskutečnil v NZDM Bouda ve dnech od 19. do 27. listopadu 2016 pod vedením lektorky, kamarádky a naší dlouholeté spolupracovnice Zuzky Studené. Projekce se zúčastnily téměř všechny děti, které se tohoto kurzu účastnily. Po projekci, jíž se účastnili i rodičové dětí, jsme mladým autorům slavnostně předali filmové DVD s jejich díly. Celkem se nás v divadelní kavárně Ántré sešlo na 40 příchozích.
Ladislav Michalík
11.01.2017
Vyšel další krumlovský Zpravodaj
Během vánočních svátků vyšlo další číslo českokrumlovského Zpravodaje. Dočtete se v něm m.j. o aktivitách Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Jde především o ohlédnutí se za úpěšnými akcemi roku 2016 - ekologický program ICM, výtvarný podzim v Boudě, či kurz animovaného filmu a médiakemp...
21.12.2016
PF 2017
Pracovníci Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Vám přejí veselé Vánoce a šťastný vstup do nového roku.
Tým CPDM, o.p.s. , příloha: PF2017.JPG, 205 kB
28.11.2016
Pátek 25. listopadu byl posledním ze tří dnů 22. ročníku veletrhu středního odborného školství Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích. Veletrh byl pro žáky posledních ročníků základních škol výbornou příležitostí vybrat si pro další studium vhodné obory, které v pestré paletě nabízely jednotlivé školy a učiliště. Souběžně se školami se na veletrhu prezentovaly se svými možnostmi a nabídkami podpory vzdělávání a výchovy také další „podpůrné“ organizace a instituce, mezi kterými nechyběla tradičně ani AICM ČR.
Text: Vlastimil Kopeček, foto: Jiří Řeháček , příloha: AICM_Vzdělání a řemeslo 2016_....pdf, 1 MB
25.11.2016
Oblíbená kniha pro malé i velké - POHRÁTKY aneb cesta pavoučka Vincka - ožívá nyní ve své AUDIO podobě. Své hlasy hlavním postavám propůjčily české herecké hvězdy Lábus, Hrzánová, Táborský, Goldflam, Oltová a Elsnerová. Režie se ujal Jan Jiráň, nejlepší český režisér mluveného slova. Autorskou hudbu složil Dominik Renč. Na vzniku knihy i její audioiverze se spolupodílelo také Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov.
vlastimil Kopeček (s použitím zdrojů autorek knihy) , příloha: Pohrátky_křest audio_foto.pdf, 800 kB
24.11.2016
Projekt „Multikulturní svět kolem nás“ se pomalu chýlí ke konci
Celoroční projekt „Multikulturní svět kolem nás“, který realizuje projektové pracoviště ICM – Informační centrum pro mládež, intenzivně pokračoval od konce října řadou dalších aktivit. V období od 31. října – 21. listopadu se uskutečnily v rámci tohoto projektu tyto aktivity: Výstava „Cigán sa ně prevelice lúbí…“ Vzdělávací workshop „Badatel“ Výstava „Neztratit víru v člověka – Protektorát očima židovských dětí“ Vzdělávací workshop „My a oni – Antisemitismus a moderní společnost“ Filmový minifestival Interkulturní workshop Workshop s knihou Pohrátky a Beseda s politologem PhDr. Zdeňkem Zbořilem
Iva Sonnbergerová , příloha: TZ Projekt Multikulturní svět....pdf, 555 kB
21.11.2016
Sobotou 19. listopadu 2016 v 10:00 hodin byl slavnostně zahájen sedmý ročník „Kurzu animovaného filmu“. Který je určen dětem a mládeži se zájmem o tvorbu ve filmové animaci. Kurz se tradičně koná v NZDM Bouda. Pro tento ročník jsme připravili pět stanovišť, s nichž některá jsou zbrusu nová. Největší novinkou, je možnost výroby animačních loutek, které s dětmi tvoří lektorka Katarina Ťežárová. Katarina je uznávanou animátorkou, která léta pracuje v animačním studiu „Anima“. Zajímavostí ohledně Katariny je její působení na českokrumlovské střední umělecko průmyslové školy svaté Anežky před deseti lety. Další možnosti animace v Boudě jsou: animace malby na sklo pomocí „Dragon frame“, dále dvě stanoviště s kamerami a animačními tabulemi, animace pomocí „flipbooků“ a TV paintem.
18.11.2016
BULETTIN ZIMA 2016
Bulletin českokrumlovské neziskové organizace Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Vám přináší informace o aktuálních akcích a plánovaných projektech a úspěšných již proběhlých aktivitách. Například o vrcholícím Multikulturním projektu, Kurzu animovaného filmu či o audioverzi knihy Pohrátky a dalších událostech. . .
CPDM, o.p.s. , příloha: Bulletin CPDM 2016_11.pdf, 277 kB
10.11.2016
Cestování trochu jinak - VIETNAM
ICM Český Krumlov Vás zve v pondělí 14. listopadu od 18:00 hodin do Městské knihovny – oddělení pro dospělé v Horní ulici 155, Český Krumlov na další pokračování cyklu besed "CESTOVÁNÍ TROCHU JINAK", tentokrát s názvem DŽUNGLÍ VIETNAMU. Zážitky a informace z nedávné cesty po Vietnamu Vám zprostředkují Iva Sonnbergerová a Michal Rottner.
Iva Sonnbergerová
08.11.2016
Sedmý ročník oblíbeného „Kurzu animovaného filmu“ se opět uskuteční od soboty 19. do neděle 27. listopadu 2016 v NZDM Bouda (projektové pracoviště CPDM, o.p.s. Český Krumlov), T.G. Masaryka 114 Český Krumlov. Pro nejmladší účastníky máme zde připravené jednodušší animační techniky, jako je kreslení na flip-book (papírové bločky) nebo animace na podsvícený stůl. Pro zkušenější účastníky kurzu máme připravené „chuťovky“ typu práce v počítačovém animačním programu TV-Paint, tvorbu loutkového filmu technikou „stop-motion“ pomocí programu „Dragon frame“ a jiné vychytané možnosti animace. Celý devítidenní projekt se uskuteční pod vedením zkušené lektorky a absolventky belgické filmové školy La Cambre v Bruselu Zuzany Studené a Katariny Ťažárové ze známého pražského studia ANIMA a pracovníků NZDM Bouda.
10.11.2016
Již od podzimu roku 2014 pracovníci CPDM,o.p.s. pravidelně navštěvují každou středu odpoledne volnočasový klub pro děti a mládež v Rožmberské ulici obce Větřní, kde poskytují nejrůznější škálu volno-časových aktivit. Tedy jako každou středu, jsme i včera 9.listopadu 2016 byli ve volnočasovém klubu ve Větřní. Pro tentokrát jsme s dětmi pomocí dlát a dřevěných palic dokončovali tvorbu informační cedule z lipové fošny, kterou v následujících dnech hodláme pověsit nad hlavní vchod do klubu. Lipová fošna má sama o sobě zajímavý příběh. Práce na její výrobě začala na jaře v klubovně a její název „NAŠE KLUBOVNA“ se dětem od počátku velice zamlouval.
25.10.2016
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov realizovalo ve dnech od 20. do 23. října 2016 třetí ročník čtyřdenní akce s názvem Médiakemp. Jak sám název napovídá jednalo se o společné setkání mladých lidí jehož hlavním tématem byla nejrůznější média. Jako mateřská základna účastníkům sloužila turistická základna Domu dětí a mládeže Český Krumlov v obci Zátoň na Českokrumlovsku. Jednotlivé mediální bloky probíhaly v Českém Krumlově na pracovištích CPDM, o.p.s. (v internetovém mládežnickém Rádiu ICM a v Informačním centru pro mládež). Součástí aktivit byla i exkurze a fotografický workshop v Muzeu a fotoateliéru Seidel. Prostřednictvím mediálních workshopů a dalších aktivit si mladí lidé vyzkoušeli například přípravu rozhlasového pořadu a jeho odvysílání, tvorbu animovaného filmu, vyvolávání fotografií či napsání novinového článku.
Jiří Muk , příloha: TZ CPDM_Mediakemp 2016.pdf, 275 kB
14.10.2016
Třináctý ročník projektu „Výtvarný podzim v Boudě“
Od pondělí 10. do pátku 14. října 2016 se v českokrumlovském NZDM Bouda (projektové pracoviště CPDM CK) uskutečnil třináctý ročník úspěšného výtvarného projektu s názvem „Výtvarný podzim v Boudě“. Denně od 8.00 do 16.00 hodin si příchozí děti měly možnost vyzkoušet zajímavé výtvarně řemeslné techniky, s nimiž se ve škole či doma nemají možnost seznámit. Účastníci (příchozí třída ze ZŠ nebo jednotlivec) měli na samotnou činnost vyhrazené dvě hodiny. Během tohoto času se děti vystřídaly u jednotlivých stanovišť, kde na ně čekal zajímavý výtvarný program. Za den se takto v prostorách NZDM Bouda vystřídalo přibližně 80 dětí. V dopoledních hodinách byl tento projekt primárně určen třídním kolektivům (žákům ze základních škol českokrumlovského regionu), v odpoledních časech se pak projektu účastnili také volně příchozí. Více o projektu informací naleznete v připojené tiskové zprávě.
Ladislav Michalík, CPDM Český Krumlov , příloha: TZ CPDM ČK - Výtvarný podzim ....pdf, 344 kB
13.10.2016
Navštivte expozici AICM ČR na už 10. ročníku největšího veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí v severních Čechách. 3 dny intenzivního kontaktu se zájemci o práci a vzdělávání, vysoká koncentrace cílové skupiny na 4 000 m² kryté výstavní plochy, návštěvnost každoročně překračuje 10 000 návštěvníků, veletrhu se účastní více jak 40 firem nabízejících konkrétní pracovní pozice, studijní možnosti prezentuje více než 80 středních a vysokých škol
Josef Svoboda a Jan Lyko, AICM ČR
11.10.2016
Projekt „Multikulturní svět kolem nás“ pokračuje svými dalšími podzimními aktivitami. Jednou z nich byl ve středu 5. 10. „Interkulturní workshop“ v základní škole ve Vyšším Brodě. Ve čtvrtek 6. října uspořádalo ICM – Informační centrum pro mládež v prostorách NZDM Bouda dvě promítání dokumentů s následnými besedami se spisovatelem, publicistou a dokumentaristou panem Stanislavem Motlem. A nyní od pondělí 10. října byla pro školy a širokou veřejnost zahájena výstava „Neztratit víru v člověka – Protektorát očima židovských dětí". Tuto výstavu můžete navštívit v Městské galerii v Horní ulici 155, v areálu Městské knihovny. Výstava je veřejnosti otevřena v pracovních dnech od 10. října do 21. října v časech od 14:00 do 17:00 hodin. Vstup je na tuto výstavu ZDARMA! Více informací o workshopu naleznete v tiskové zprávě (viz. příloha).
Iva Sonnbergerová , příloha: TZ Multirkulturní svět kolem ....pdf, 248 kB
11.10.2016
Vzdělávací interaktivní workshop zaměřený na třídění odpadu „Kam co patří?“
V pátek ICM Český Krumlov uskutečnilo dva ekologické workshopy s názvem „Kam co patří?“ v ZŠ a MŠ Přídolí. Prvního se zúčastnilo 17 žáků 1. a 2. ročníku a druhého se zúčastnilo 19 žáků 3., 4. a 5. ročníku základní školy. Více informací o workshopu naleznete v tiskové zprávě (viz. příloha).
Jana Svobodová , příloha: TZ - Kam co patří Přídolí.pdf, 242 kB
29.09.2016
Audioverze pohádkové knihy "Pohrátky aneb cesta pavoučka Vincka"
V tomto období je dokončována audioverze pohádkové knihy "Pohrátky aneb cesta pavoučka Vincka". Stejně jako v případě vzniku a vydání původní knížky, tak také na vzniku zvukové verze se spolupodílí Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov. Audioverze bude mít formu 2 "cedéčkového" kompletu s velmi originálním bookletem, který bude zároveň malou "deskovou" hrou. Pod vedením režiséra Ypsilonky Jana Jiráně audioverzi namluvili Jiří Lábus, Bára Hrzánová, Andrea Elsnerová, Arnošt Goldflam, Klára Sedláčková-Oltová a Miroslav Táborský. Původní hudbu složil Dominik Renč. "Dvojcedéčko" bude slavnostně pokřtěno ve čtvrtek 24. listopadu 2016 v kině v Řevnicích u Prahy. Více informací naleznete v připojené tiskové zprávě a pak také postupně na našem webu www.cpdm.cz a na dalších webech: www.pohratky.cz, https://www.hithit.com/cs/project/2688/audiokniha-a-deskova-hra-pohratky-aneb-cesta-pavoucka-vincka
Vlastimil Kopeček, CPDM, o.p.s Český Krumlov , příloha: CPDM CK_Pohrátky_audioverze_T....pdf, 839 kB
27.09.2016
Po prázdninové pauze pokračuje ICM – Informační centrum pro mládež, projektové pracoviště CPDM, o.p.s. Český Krumlov, v aktivitách celoročního projektu „Multikulturní svět kolem nás“. Ve čtvrtek 22. září se uskutečnil v NZDM Bouda vzdělávací workshop „Romové – historie, současnost“. Programu, který trval pět hodin, se účastnilo 20 studentů Střední zdravotnické školy v Českém Krumlově a jeden pedagog.
Iva Sonnbergerová , příloha: TZ+CPDM,+o.p.s.+-+ICM+Vzděláv....pdf, 496 kB
06.09.2016
STÍNY LESNÍCH BOHŮ- výstava ilustrací Adama "Eidy" Peldy
V pátek 2. září 2016 od 18:00 hodin započala v NZDM Bouda výstava ilustrací bývalého studenta SUPŠ Svaté Anežky České Adama „Eidy“ Peldy. Slavnostní vernisáž byla zahájena úvodním slovem autora a úžasným hudebním doprovodem na didgeridoo a prastarý keltský nástroj. Vernisáže se zúčastnilo na 30 milovníků umění. Název výstavy „Stíny lesních bohů“ je inspirován šumavskými pověstmi, okořeněnými místními povídačkami a báchorkami. Inspirací autorovi pro tento projekt byla dlouholetá práce v NP a CHKO Šumava, kde tmavé lesy, podzimní mlhy a časté noční procházky sváděly k vytvoření temného světa ukrytého hluboko v tajemných hvozdech. Autorovou zvolenou technikou je digitální kresba a fotomanipulace. Výstava potrvá do pátku 30. září 2016. Shlédnout výstavu je možno od pondělí do pátku od 8:00 do 18:00 hodin. V jiných dnech a časech po domluvě.
Ladislav Michalík
29.08.2016
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov připravilo ve spolupráci se slovenským občanským sdružením „Spolu sme PRIEVIDZA“ a slovinskou organizací „Mladinski kulturni center Slovenj Gradec“ (MKC) v termínu od 22. do 28. srpna 2016 společné setkání mladých lidí z těchto partnerských organizací. Prostřednictvím workshopů a dalších aktivit si mladí lidé, rozdělení do národnostně „namixovaných“ týmů, vyzkoušeli například přípravu rozhlasového pořadu a jeho odvysílání, tvorbu animovaného filmu a také vybraná tradiční řemesla – kovářství a kreativní uměleckou tvorbu zaměřenou do výtvarné oblasti – „malbu na hedvábí“.
12.08.2016
Na letní tábor na Čeříně přijel Českokrumlovský deník
No to jsme nečekali... V tom téměř nejhorším počasí se ohlásil na návštěvu našeho letního tábora Prázdniny v pohybu pan redaktor z Českokrumlovského deníku. Článek, který vyšel v novinách ve čtvrtek 11. srpna 2016 si můžete stáhnut v příloze této aktuality.
Vlastimil Kopeček, CPDM, o.p.s. Český Krumlov , příloha: LT Čeřín_ČKL_11-08-2016001.pdf, 252 kB
29.08.2016
Českokrumlovští mládežníci se účastnili mezinárodního vzdělávacího kurzu ve v Estonsku
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s, vyslalo v termínu od 15. do 22. srpna 2016 dvou člennou skupinu mladých lidí z Českého Krumlova na mezinárodní vzdělávací projekt s názvem “Youth Exchanges for Newcomers”, který pořádala Estonská organizace Nooruse Maja. Tento kurz se konal v estonském městě Pärnu a celkem se jej účastnilo 25 mladých lidí z 12-ti států Evropské Unie. Program kurzu byl zaměřen na vzdělávání mladých pracovníků s mládeží. Prostřednictvím tvořivých metod práce a modelových situací se tento kurz snažil uchopit a dále rozvinout, v současnosti aktuální témata, týkající se otázek aktivního života mládeže. Tento projekt byl podpořen prostřednictvím programu Evropské Unie ERASMUS+. S hlavními organizátory tohoto projektu má Centrum pro pomoc dětem a mládeži bohaté zkušenosti z předešlých společných projektů. Věříme, že tento kurz měl na účastníky pozitivní dopad a že nové dovednosti a zkušenosti budou moci uplatnit také po návratu do svých domovů.
Mgr. Jiří Muk
01.09.2016
Tradiční aktivitou Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov je letní tábor „Prázdniny v pohybu“, kterou pořádá v období letních prázdnin především pro českokrumlovské děti. V letošním roce tábor proběhl v termínu od 7. do 20. srpna 2016 na tábořišti u Čeřína poblíž Rožmitálu na Šumavě. Zúčastnilo se jej 40 dětí ve věku od sedmi do patnácti let. Pro dětské účastníky tábora byl připraven, jako každý rok, nabytý program se spoustou netradičních sportovních aktivit, her a také celotáborová hra na motivy „Divokého západu“. Děti za jednotlivé etapy celotáborové hry získávaly táborové peníze - dolary. Za finanční obnos si jednotlivé družiny mohly zakoupit domy pro výstavbu svého westernového městečka. Například budovu sheriffa, poštu, Saloon, banku, hotel, stodolu atd. Kromě celotáborové hry účastníci tábora absolvovali výlety do okolí a na hrad Rožmberk. Zde někteří navštívili místní katovnu, kde si na vlastní kůži vyzkoušeli některé mučící nástroje, a také spluli na raftech část řeky Vltavy z Vyššího Brodu do Branné.
Iva Sonnbergerová , příloha: TZ LT Čeřín 2016.pdf, 568 kB
11.08.2016
V novém bulletinu se dočtete o připravovaných, probíhajících a i o proběhlých akcích Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., například o letním táboře Prázdniny v pohybu na Čeříně, který byl zahájen v neděli 7.8., o proběhlém táboře pro děti ze sociálně vyloučené lokality obce Větřní, o chystané akci V Boudě proti nudě, o přípravě audioverze "Pohrátek", a hlavně nepřehlédněte, že CPDM, o.p.s. nabízí ještě 4 volná místa na mezinárodní projekt, který se uskuteční na Zátoni u ČK.
Magdalena Zronková , příloha: Bulletin CPDM 2016_08.pdf, 131 kB
09.08.2016
Tradiční letní tábor CPDM Český Krumlov s názvem PRÁZDNINY V POHYBU 2016 byl zahájen v neděli 7. srpna na táborové základě na Čeříně u Rožmitálu na Šumavě. Tábora se účastní čtyřicet dětí ve věku od osmi do patnácti let, pro které je připraven bohatý táborový program. Hlavní programovou osou tábora je celotáborová etapová hra indiány a divokým Západem... Dění na táboře mohou rodiče a další uživatelé našeho webu sledovat v čáti naší stránky Letní tábor Prázdniny v pohybu / LT Čeřín - Fotogalerie. Kromě fotek zde budou umísťovány také krátké textové zprávy a komentáře.
Vlastimil Kopeček, CPDM, o.p.s. Český Krumlov
04.08.2016
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. Český Krumlov nabízí 4 volná místa na mezinárodním mládežnickém projektu, který se uskuteční od pondělí 22. do neděle 28. srpna 2016 na turistické základně DDM v Zátoni u Českého Krumlova. Projekt je určen pro mladé lidi ve věku od 15-ti do 18-ti let. Společně s českými účastníky se jej budou účastnit mladí lidé ze Slovinska, Slovenka. Z nabízeních aktivit můžeme jmenovat: splutí části řeky Vltavy na raftech, dále nejrůznější workshopy, které budou tématicky převážné zaměřené na umění a mediální problematiku (rádiový workshop, animovaný film, fotografie, malba na hedvábí apod.), dále exkurze do vybraných institucí a v neposlední řadě národní večery, při nichž budou zástupci jednotlivých zúčastněných zemí ostatní účastníky seznamovat nejen s typickými národními zvyky a tradicemi, ale i s danou kuchyní typickou pro danou zemi.
Mgr. Jiří Muk - koordinátor projektu , příloha: Přeshraniční spolupráce mláde....doc, 1 MB
03.08.2016
Od soboty 23. července 2016 do pátku 29. července 2016 se uskutečnil třetí ročník letního pobytového tábora pro děti ze sociálně vyloučené lokality obce Větřní. Patronaci nad táborem a samotnou realizaci převzalo tradičně českokrumlovské Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s. ve spolupráci s obci Větřní a Ministerstvem vnitra České republiky. Jako základna nám opět dobře posloužila Chata pod Kletí, která se nachází na úpatí nejvyšší hory Blanského lesa. Podobně jako v předešlých dvou letech, tak i v tomto roce bylo hlavním záměrem tábora přiblížit dětem kulturní a historickou rozmanitost našeho kraje a zprostředkovat jim skutečnost, že jsou součástí tohoto nesmírně cenného bohatství. Z tohoto důvodu jsme připravili dětem jako jeden z prvních výletů návštěvu cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě, kde jsme se měli možnost dotknout historie našeho regionu. Po návštěvě kláštera následoval program v pohádkovém domě v Českém Krumlově, kde nám pan Jan Vondrouš přiblížil krumlovské „mystično“.
Ladislav Michalík , příloha: CPDM CK_Tisková zpráva tábor ....pdf, 732 kB
08.07.2016
Provozní doba pracovišť CPDM o letních prázdninách
Letní prázdniny jsou obdobím, kdy CPDM Český Krumlov pořádá řadu pobytových a výjezdových akcí s dětmi a mládeží. Je to také doba udržby a oprav prostor a zařízení a také doba dovolených. Z těchto důvodů všechna docházková pracoviště (ICM - Informační centrum pro mládež, NZDM Bouda vč. zařízení na sídlišti Mír a Streetwork) pracují v režimu prázdninové pracovní doby. Přehled otevíracích časů výše uvedených pracovišť najdete v příloze této aktuality (pdf). Přejeme všem krásné prázdniny a dovolené.
Vlastimil Kopeček, CPDM, o.p.s. Český Krumlov , příloha: Prázdniny v CPDM - otevírací ....pdf, 119 kB
28.07.2016
Táborový pobyt dětí z Větřní se chýlí ke konci
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (projektové pracoviště NZDM Bouda) ve spolupráci s obcí Větřní a za podpory Ministerstva vnitra ČR a Jihočeského kraje letos zorganizovalo již třetí ročník letního tábora dětí z Větřní. Pobyt se uskutečnil od soboty 23. do pátku 29. července 2016 na Chatě pod Kletí u Holubova. Tábora se zúčastnilo 20 dětí, pro které byl připraven velmi rozmanitý sportovní, kulturní a poznávací program, ve kterém byly zahrnuty například tyto aktivity a akce: návštěva cisterciáckého kláštěra ve Vyšším Brodě, projekce filmové pohádky v multikině Cinestar v Českých Budějovicích, povídání o pohádkách a tajemnu v Pohádkovém domě v Českém Krumlově, návštěva ZOO v Hluboké nad Vltavou, celodenní splutí části řeky Vltavy na trase z Českého Krumlova do Zlaté Koruny, výstup na horu Kleť, zdravotnický rychlokurz, jízda na koních, sportovní hry a soutěže, stezka odvahy, výtvarné programy a další aktivity. Více informací o průběhu tábora bude zveřejněno zde na webu v příštím týdnu. O letním táboře bude v příštím týdnu vydána také samostatná tisková zpráva.
Vlastimil Kopeček, CPDM, o.p.s. Český Krumlov , příloha: LT Větřní 2016_foto.pdf, 2 MB
08.07.2016
Začátek letních prázdnin zahájilo Centrum pro pomoc dětem a mládeži v pátek 1. července 2016 od 19:00 hodin jedenáctým ročníkem multikulturního festivalu „Cihelna-Vystupovat“, který se uskutečnil v Chlumu u Kremže. Na tomto, dnes již tradičním dvoudenním festivalu vystoupilo patnáct hudebních skupin, jeden divadelní spolek a jedna taneční skupina. Stejně jako v létech minulých, jsme se i na jedenáctém ročníku snažili o různorodost a pestrost kulturní nabídky na festivalu. Cílem festivalu bylo nabídnou mladým začínajícím umělcům z NZDM Bouda prostor s představení své činnosti a v co možná nejširším záběru uspokojit hudební návštěvníky festivalu. Z tohoto důvodu byl páteční večer určen posluchačům, kteří si rádi vychutnají kvalitní elektronickou muziku, kdežto sobota byla v tradičním bigbeatovém stylu.
Ladislav Michalík , příloha: CPDM ČK_TZ Festival Cihelna 2016.pdf, 576 kB
30.06.2016
Občasník Asociace neziskových organizací Jihočeského kraje
Přečtěte si červencové číslo občasníku Asociace neziskových organizací v Jihočeském kraji. V sekci Mládež se m.j. dočtete o aktivitě z projektu "Multikulturní svět kolem nás", kterou připravilo projektové pracoviště CPDM, o.p.s. Český Krumlov - ICM - Informačního centra pro mládež. Také zde najdete v rubrice Děti a volný čas ohlédnutí za akcí NZDM Bouda, kdy byl uspořádán pro děti z klubu na sídlišti Mír třídenní pobyt na základně DDM v Zátoni. Dále jsou zde informace o připravovaném Médiavíkendu, který se uskuteční 16. - 18. září 2016 .
Iva Sonnbergerová , příloha: 07-2016_ANNOJCK.pdf, 672 kB
24.06.2016
O prvním prázdninovém dnu v pátek 1. července 2016 od 19.00 hodin začne již jedenáctý ročník dvoudenního tradičního festivalu „Cihelna – Vystupovat 2016“ v areálu bývalé cihelny v Chlumu u Kremže. Na akci zahraje a vystoupí patnáct hudebních a jedna divadelní skupina.Tímto zveme všechny nadšence k účasti na tomto skvělém hudebně-dramatickém zážitku, který svojí paletou nejrůznějších žánrů obohacuje kulturu českokrumlovského regionu již jedenáctým rokem.
17.06.2016
Neziskovky a občanský zákoník
Ve čtvrtek 16. června od 10 hodin se v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje uskutečnila jedna z dalších aktivit partnerského projektu krajských asociací nestátních neziskových organizací Jihomoravského, Jihočeského a Zlínského kraje. Více než šedesát zástupců organizací celého spektra oblastí činnosti NNO, včetně některých úředníků Krajského úřadu Jihočeského kraje majících v oblasti působnosti neziskový sektor, se zúčastnilo semináře „Dopady nového Občanského zákoníku na nestátní neziskové organizace v teorii a (hlavně) v praxi“. Více informací naleznete v připojené tiskové zprávě.
Václav Pavlík a Jiří Řeháček, ANO JČK , příloha: TZ_seminar-1606-2016.pdf, 1003 kB
10.06.2016
Interkulturní workshop
Interkulturním workshopem pokračoval v pondělí 6. června celoroční projekt „Multikulturní svět kolem nás“, který připravilo ICM – Informační centrum pro mládež, projektové pracoviště CPDM, o.p.s. Český Krumlov. Programu, který trval šest hodin, se účastnilo 18 studentů kvarty z Gymnázia, SOŠE a SOU Kaplice a jeden pedagog.
Iva Sonnbergerová , příloha: TZ CPDM CK_Interkulturní work....pdf, 528 kB
09.06.2016
Téměř od samého otevření nového nízkoprahového a volnočasového klubu na sídlišti Mír v roce 2014 jsme byli dětmi dotazování, jestli by nebylo možné jet na nějakou pobytovou akci. Vzhledem k faktu, že po dva roky již realizujeme pobytový tábor také pro děti z Větřní, konkrétně z Rožmberské ulice, cítili jsme ke klukům a holkám, kteří chodí do klubu na krumlovském sídlišti Mír „malý dloužek“. Tak jsme „šli do sebe“ naplánovali třídenní pobyt na základně domu dětí v Zátoni.
Ladislav Michalík, CPDM Český Krumlov , příloha: TZ CPDM CK_Děti z Míru na Zátoni.pdf, 574 kB
02.06.2016
Výstava je přístupná od 1. do 15. června 2016 v NZDM Bouda (T.G. Masaryka 114, Č. Krumlov) v provozních časech klubu. Ve středu 15. června od 18:00 hodin se uskuteční v Boudě beseda o životě na Kubě s autorkou fotografií, která žije a pracuje na tomto karibském ostrově více než 10 let. Již během svých vysokoškolských studií na Ekonomické fakultě ve španělské Granadě objevila dvě vášně, které ji provázejí dodnes: cestování a fotografie. „Hodiny strávené v tmavé komoře dne působí jako vzpomínky z minulých životů. Namísto studia statistiky a makroekonomie, pokusy s vývojkou a ustalovačem do časných ranních hodin. K tomu první zrcadlovka a černobílý film. Absolutně dokonalé spojení!“
02.06.2016
V termínech od 24. do 30. května 2016 proběhl v bulharském městě Varna tréninkový kurz pro organizátory projektů evropského programu ERASMUS+. Tohoto semináře se také účastnil jeden z pracovníků CPDM o.p.s. Český Krumlov. Samotné školení bylo zaměřeno na podporu mezinárodní spolupráce mládeže. Cílem školení TicTac bylo prostřednictvím formálních i neformálních aktivit seznámit účastníky s mezinárodními možnostmi spolupráce na projektech mládeže.
23.05.2016
Již po čtrnácté měli děti a mládež z Českokrumlovska zajímavou možnost seznámit se sochařskou tvorbou. V NZDM Bouda v Českém Krumlově, které je projektovým pracovištěm Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., se ve dnech od pondělí 16. května do pátku 20. května 2016 uskutečnil výtvarný projekt „Sochy a děti“ pod vedením akademického sochaře Petra Fidricha. Účastníci měli v časech od osmi ráno do čtyř odpoledne možnost „přičichnout“ si k této zajímavé výtvarné technice. Pracovalo se na zcela „nových“ lipových fošnách, které jsme dostali darem od obce Hořice na Šumavě, prostřednictvím kvalitních dlát a paliček. Tématem reliéfní tvorby byla oslava 700. výročí narození Karla IV.
Autor: Ladislav Michalík , příloha: CPDM CK-NZDM Bouda_TZ Sochy a....pdf, 652 kB
24.05.2016
Besedy se Stanislavem Motlem
Ve čtvrtek 19. května 2016 uspořádalo ICM – Informační centrum pro mládež Český Krumlov tři promítání dokumentů s následnými besedami s publicistou a dokumentaristou panem Stanislavem Motlem. Besedy se uskutečnily v rámci celoročního projektu „Multikulturní svět kolem nás“. Více informací naleznete v tiskové zprávě.
Iva Sonnbergerová , příloha: CPDM - ICM CK-TZ-Holocaust se....pdf, 330 kB
12.05.2016
Děti z klubu ve Větřní dokončily házecího panáka
Centrum pro pomoc dětem a mládeži připravuje pravidelně každou středu odpoledne program pro děti a mládež v klubovně obce Větřní. Včera (11. května 2016) děti výtvarně dokončovaly "házecího panáka". Kromě panáka se věnovaly také origami, výrobě karnevalových masek a tancování. V příloze najdte několik fotek z výtvarné tvorby....
CPDM CK , příloha: Panák na web.pdf, 1 MB
10.05.2016
Květnový informační bulletin CPDM právě vyšel
V květnovém informačním bulletinu najdete informace o vybraných aktuálních akcích, které připravuje pro veřejnost Centrum pro pomoc dětem a mádeži a pak také informace o vybraných prázdninových akcích. Z aktuálních akcí upozorňujeme například na besedy s dokumentaristou, spisovatelem a historikem panem Stanislavem Motlem, které se v Krumlově uskuteční ve čtvrtek 19. kětna 2016.
Magdalena Zronková a Vlastimil Kopeček , příloha: Bulletin CPDM 2016_final_05.pdf, 573 kB
9.05.2016
Karel Schwarzenberg na besedě v Boudě
Pan Karel Schwarzenberg, předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se ve čtvrtek 5. května 2016 setkal se studenty a dalšími mladými lidmi na besedě v českokrumlovském Centru pro pomoc dětem a mládeži. Setkání se uskutečnilo v prostorách nízkoprahového zařízení Bouda. Hlavním tématem besedy a následné diskuse bylo postavení České republiky ve střední Evropě a ve světě. V připojeném pdf souboru naleznete několik fotografií z besedy.
Vlastimil Kopeček, foto Jiří Muk , příloha: Karel Schwarzenberg v CPDM.pdf, 699 kB
27.04.2016
Setkání s Karlem Schwarzenbergrem v NZDM Bouda 5.5.2016 od 15-ti hodin
Srdečně vás zveme na setkání pana Karla Schwarzenberga, poslance a předsedy Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, s mladými lidmi a studenty na téma postavení České Republiky v Evropě a ve světě. Setkání se uskuteční 5. května 2016 od 15-ti hodin. Přijďte se ho zeptat osobně, zodpoví rád všechny vaše otázky!
04.05.2016
Vyšlo nové číslo Zpravodaje.krumlov
Nové číslo Zpravodaje přináší mj. informace o plánovaných aktivitách CPDM - letní tábor "Prázdniny v pohybu", výtvarný projekt Sochy a děti a Ulicemi Krumlova. Zároveň v něm naleznete pozvánku na letošní ročník festivalu Cihelna - Vystupovat.
26.04.2016
Hledáme do volnočasového klubu ve Větřní dobrovolníka, který by 1x týdně na 3 hodiny (středa 14:00 - 17:00) vypomáhal pracovníkovi s aktivitami pro děti a mládež. Vhodné jaké praxe pro studenty středních a vysokých škol se zaměřením na sociální či pedagogickou činnost (není podmínkou). Máte zájem? Ozvěte se koordinátorce Dobrovolnického centra!
Magdalena Zronková
11.04.2016
Již čtvrtým rokem jsme byli pozváni do Budapešti na filmový workshop Kid´s Eye Film, který pořádá maďarská strana v rámci Visegrádského fondu. Filmový workshop je určen dětem z dětského domova a pěstounských rodin. Letos se naše česká skupina ve složení já Kačka (vedoucí skupiny) a 4 účastníci Kačka, Martin, Patrik a Peťa vydala do hlavního města Maďarska v předvelikonočním týdnu. Cesta vlakem z Linze na budapešťské nádraží Kéléti trvala 4 hodiny a po příjezdu na nás na peróně čekala známá tvář – Bálint – maďarský vedoucí naší skupiny. K Čechám má blízký vztah, protože jeho maminka se u nás narodila a dokonce do maďarštiny překládala slavného Krtečka. Bálint nás zavedl k našemu ubytovacímu zařízení, které k naší velké radosti bylo přímo v centru...
Mgr. Kateřina Tůmová
30.03.2016
Ani v prvních měsících roku 2016 CPDM, o.p.s. Český Krumlov nepřestává být aktivní na poli mezinárodních projektů, což dokazuje právě nedávno ukončený projekt s názvem „Reaching the Goals“, který proběhl ve dnech 9. - 22. března v rumunském Bușteni. Právě na toto místo se sjelo na 54 mladých lidí z Rumunska, Řecka, Turecka, Španělska, Maďarska a České republiky, aby se zde za podpory programu ERASMUS+ neformálním způsobem vzdělávání naučili něco o motivaci, dosahování svých profesních cílů a především o tom, jak se natáčí krátký film. A právě poslední jmenovanou aktivitu si nakonec také všichni účastníci vyzkoušeli i v praxi.
29.03.2016
V týdnu od 14. do 19. března proběhl v Českém Krumlově 6. ročník festivalu Jeden svět. Na třech promítacích místech (v Boudě, v sále gymnázia a v divadle), kde se letos odehrávaly projekce pro školy, jsme přivítali téměř 900 žáků základních a středních škol, kteří přišli v doprovodu svých učitelů. Jsme velmi rádi za vyšší zájem mimokrumlovských škol, na festival přijelo také 8 tříd ze základních škol Křemže, Brloh, Frymburk a Loučovice. Letošní nabídka specializovaných školních promítání přinesla řadu složitých a kontroverzních témat (válka na Ukrajině, uprchlická krize, odpovědné spotřebitelství…). Při moderovaných debatách k filmům se ukazuje velká vyspělost mladého publika - děti jsou schopné samostatně pojmenovat základní myšlenky filmů, popsat své pocity, vybrat podstatné či zajímavé informace, kultivovaně vyjádřit pochybnost či nesouhlas, naslouchat druhé straně, případně věcně oponovat. Připravenost žáků k vyjádření vlastního názoru a k vedení dialogu ukazuje na dobrý základ, který si přináší z rodiny, ale také na skvělé vedení, kterého se jim v tomto smyslu dostává ve školách.
Václava Šnokhousová, Lucie Kostková, Filip Faschingbauer
23.03.2016
Právě probíhá filmový workshop v Budapešti
V pondělí 21.3. 2016 vyslalo Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. skupinku dětí z Českokrumlovska a jednu vedoucí na filmový workshop v maďarské Budapešti. Akce je určená dětem a mládeži z pěstounských rodin ze zemí tzv. visegradské čtyřky. Účastníci mají za sebou "nejtěžší" část projektu: vymýšlení nápadů pro scénář a tzv. skriptbook. Ve středu a čtvrtek bylo na programu natáčení samotného kratičkého filmu. V pátek se všechny skupinky sejdou a v rámci veřejné projekce promítnou svůj film. Tímto dnem také akce končí a všichni se rozjedou do svých domovů.
Magdalena Zronková , příloha: TZ_Madarsko_2016.doc, 237 kB
16.03.2016
Šestý ročník festivalu bude slavnostně zahájen v českokrumlovském Městském divadle ve čtvrtek 17. března v 17:00 filmem Můj džihád (Mark De Visscher, Belgie, 2015, 52min.) o pozitivním působení charizmatického imáma Sulyamana, který se v Belgii snaží svými aktivitami zabránit radikalizaci muslimské mládeže. Za sebou máme benefiční koncert Xaviera Baumaxy a Tomáše J. Holého, na který minulý pátek do klubu Fabrička dorazila více než stovka návštěvníků.
Václava Šnokhousová, koordinátorka festivalu Jeden svět v Českém Krumlově , příloha: CPDM CK_TZ FF Jeden svět ČK16....pdf, 328 kB
25.02.2016
Jeden svět 2016: Hledání domova
Mezinárodní filmový festival Jeden svět se věnuje dokumentárním filmům s problematikou lidských práv. Od svého vzniku v roce 1999 je jednou z aktivit obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni. Patří k nejvýznamnějším festivalům tohoto druhu v Evropě a v roce 2007 získal čestné uznání UNESCO za výchovu k lidským právům. Od roku 2011 probíhá regionální část festivalu pravidelně rovněž v Českém Krumlově. Letos tato významná kulturní událost zavítá do našeho města již pošesté.
Iva Sonnbergerová, Autoři TZ: Václava Šnkohousová, koordinátorka festivalu Jeden svět v Českém Krumlově a Vlastimil Kopeček, ředitel CPDM, o.p.s. Český Krumlov , příloha: CPDM CK_TZ FF Jeden svět ČK 2....pdf, 512 kB
18.02.2016
MFF Jeden svět 2016: Hledání domova
V Českém Krumlově bude v třetím březnovém týdnu zahájen již šestý ročník MFF Jeden svět. Festivalové dny zahájíme v pátek 11. března benefičním koncertem pro Jeden svět v klubu Fabrička, kde vystoupí písničkář Xavier Baumaxa a perkusivní kytarista Tomáš J. Holý. Školní projekce jsou plánovány od pondělí 14. března do pátku 18. března v nízkoprahovém klubu Bouda, v Městském divadle a v přednáškovém sále gymnázia. Veřejné projekce budou následovat od čtvrtku 17. do soboty 19. března v Městském divadle. Diváci se jako obvykle mohou těšit na debaty se zajímavými hosty. Abychom vyšli vstříc zahraničním návštěvníkům města, plánujeme letos promítnout všechny filmy též s anglickými titulky. Program veřejných festivalových projekcí naleznete na webových stránkách CPDM Český Krumlov: www.cpdm.cz v sekci Jeden svět.
Iva Sonnbergerová, Autor TZ: Václava Šnokhousová, hlavní koordinátorka festivalu , příloha: TZ CPDFM_Jeden svět-školní pr....pdf, 391 kB
17.02.2016
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s, vysílá v termínu od 9. března do 22. března 2016 devítičlennou skupinu mladých lidí z Českého Krumlova, Českých Budějovic a Kaplice na mezinárodní vzdělávací projekt s názvem „Reaching the Goals“, který pořádá partnerská rumunská organizace Zan Art. Projekt se uskuteční v malém rumunském horském městečku Busteni za účasti celkem 54 mladých lidí (většinou studentů) z šesti evropských států - Španělska, Řecka, Maďarska, Turecka, Rumunska a České republiky.
Jiří Muk a Vlastimil Kopeček, CPDM Český Krumlov , příloha: CPDM CK_TZ Výměna mládeže_ Ru....pdf, 125 kB
08.02.2016
Před několika málo dny byl vyhlášen již 10.ročník celorepublikové soutěže školních novin a časopisů, jejímž hlavním organizátorem je Asociace středoškolských klubů České republiky. Pro účast v celorepublikové části soutěže je potřeba úspěšně projít krajským kolem. Pod gescí Informačních center pro mládež v Jihočeském kraji se v roce 2016 uskuteční Jihočeské krajské kolo soutěže školních novin a časopisů již pošesté.
Jana Svobodová, zdroj: ICM Tábor
27.01.2016
Přečtěte si únorové číslo občasníku Asociace neziskových organizací v Jihočeském kraji. V sekci Zajímavosti se m.j. dočtete o službách CPDM Český Krumlov - Viktorie a Streetwork. Naleznete v něm i ohlédnutí za další českokrumlovskou neziskovkou ICOS, nebo zhodnocení činnosti baby clubu Šikulka.
Magdalena Zronková , příloha: 02-2016_ANNOJCK.pdf, 864 kB
20.01.2016
Promítání z "Kurzu animovaného filmu"
V sobotu 23. ledna 2016 od 17:00 hodin proběhlo promítání výsledných filmových dílek z Kurzu animovaného filmu. Ten se uskutečnil od 21. do 29. října 2015. Slavnostní akce se účastnili děti, rodiče a ostatní filmoví nadšenci. Promítání, které má již poněkolikáté zázemí v českokrumlovské divadelní kavárně "Ántré" v Městském divadle, sklidilo ze strany příchozích velký úspěch. Účastníci kurzu obdrželi malou odměnu za snahu, kterou prokázali v průběhu kurzu.
Ladislav Michalík
04.01.2016
Hledáme vedoucí a instruktory na letní tábor Čeřín 2016 "Prázdniny v pohybu"
Hledáme instruktory a oddílové vedoucí na letní tábor Čeřín 2016 „Prázdniny v pohybu“, který pořádá CPDM, o.p.s. – Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov.
Iva Sonnbergerová , příloha: Hledáme vedoucí a instruktory....doc, 105 kB
28.12.2015
ZPRAVODAJ.KRUMLOV.CZ vyšel těsně před vánočními svátky
Těsně před Vánocemi vyšel "Zpravodaj. Krumlov.Cz", jehož vydavatelelem je ICOS, o.p.s. Český Krumlov a CPDM, o.p.s. se na vydávání spolupodílí. Zpravodaj je vydáván ve formě elektronické a pak také ve verzi tištěné, kdy zhruba 6.000 jeho výtisků je distribuováno do poštovních schránek obyvatel města Český Krumlov. Příspěvky CPDM naleznete na stránách 9 až 11 zpravodaje. Jsou to tyto bloky: "18 let CPDM", "Ohlédnutí za létem 2015", Projekt "Ulicemi Krumlova" a "Střípky z podzimních programů CPDM". Na straně 2 pak naleznete poděkování CPDM panu Jaroslavu Duškovi a vedení Městského divadla, o.p.s. Český Krumlov za poskytnutí finančního daru - výtěžku ze vstupného z divadelního představení "Čtyři dohody", které se uskutečnilo v Krumlově v říjnu 2015.
Vlastimil Kopeček, CPDM, o.p.s. Český Krumlov , příloha: Zpravodaj_Krumlov_1-4_12_2015.pdf, 1 MB
21.12.2015
Informační centrum pro mládež úspěšně zakončilo letošní projekt „Multikultura aneb Společně proti předsudkům“
Již čtvrtým rokem připravilo ICM - Informační centrum pro mládež kulturně-vzdělávací projekt s názvem „Multikultura aneb Společně proti předsudkům“. Ten byl oficiálně zahájen 27. března multikulturním večírkem a 16. prosince ukončen filmovým minifestivalem. Jak již sám název napovídá, jeho obsahem byly různorodé akce zaměřené na multikulturní témata. Žáci, studenti a širší veřejnost tak mohla navštívit v první polovině roku například multikulturní večírek, interkulturní workshop, besedu s publicistou a dokumentaristou panem Stanislavem Motlem a interaktivní workshop „Hanin kufřík“ lektorovaný paní Zuzanou Pavlovskou z Židovského muzea v Praze. Od září pokračoval projekt svou druhou částí. Více viz. příloha - tisková zpráva.
Iva Sonnbergerová , příloha: CPDM CK_TZ - Multikultura 201....pdf, 509 kB
11.12.2015
Šťastné a veselé!!
Vážení spolupracovníci, milí přátelé, děkujeme za spolupráci v letošním roce. Přejeme vám klidné prožití vánočních svátků a v nastávajícím roce 2016 přejeme hodně úspěchů, pohody a radosti. Děkujeme za vaši podporu, přízeň a těšíme se na další spolupráci v následujícím roce.
Iva Sonnbergerová , příloha: PF_2016.pdf, 81 kB
18.12.2015
Poslední „Boudařskou“ akcí v roce 2015 byl Vánoční večírek, který se uskutečnil ve čtvrtek 17. prosince 2015 v NZDM Bouda. Od 17:00 hodin v Boudě vystoupilo pět seskupení, která pravidelně zkoušejí v Boudě. Celkem se v NZDM Bouda sešlo cca 60 návštěvníků nejen z řad dětí a mládeže, ale i rodičů. Tato akce byla skvělým zakončením činnosti NZDM Bouda v roce 2015. Více informaci naleznete uvnitř tiskové zprávy.
Michaela Gaborová (text), Jirka Muk a Láďa Michalík (foto) , příloha: VV foto na web.pdf, 1 MB
04.12.2015
Jedinečná šance podívat se do Rumunska za pár peněz !!! CPDM o.p.s. nabízí mladým lidem (nad 18 let) možnost účastnit se 14-ti denního projektu zaměřeného na média v Rumunsku. Projekt se uskuteční v termínech od 7. do 22. března 2016. Více informací naleznete v příloze.
30.11.2015
Uplynulých devět dní (21. až 29. 11. 2015) patřilo v českokrumlovském nízkoprahovém klubu Bouda již šestému ročníku oblíbeného „Kurzu animovaného filmu“. Realizace tohoto úžasného filmového workshopu je reakcí na velký zájem (nejenom) dětí a mládeže o možnost stát se na chvíli tvůrcem či spoluautorem animovaného filmu. Filmoví nadšenci z řad dětí a mládeže měli v těchto devíti dnech možnost vyzkoušet si bohatou škálu animačních technik a to denně od 10.00 do 18.00 hodin. Obdobně jako v předešlých letech, byly animační techniky různorodé. Účastníci se seznamovali s klasickými technikami, jako je například animace na papírové bločky („flip-booky“). Pak využívali i technik více profesionálních, například animaci pomocí podsvíceného stolu nebo animaci na bílých tabulích. Dostali se také k moderním a technicky náročnějším animačním nástrojům, například k práci s TV–paintem, který patří do škály opravdu profesionálních animovacích programů… Celkem se kurzu animovaného filmu za devět dní zúčastnilo 117 dětí z Českého Krumlova.
18.11.2015
Ve dnech od 14. do 16. prosince proběhne v Nízkoprahovém klubu pro mládež Bouda Filmový minifestival. Návštěvníci budou moci shlédnout filmy zapůjčené v rámci programu Promítej i ty vždy od 17:30 hodin. V pondělí je na programu film ThuleTuvalu, úterý promítneme film Hiphop-erace a středa bude patřit filmu s názvem Zázračné dítě internetu: příběh Aarona Swartze. Projekce jsou pro veřejnost zdarma.
Magdalena Zronková
02.11.2015
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov realizovalo v termínu od 22. do 25. října 2015 čtyřdenní akci s názvem Médiakemp. Jak sám název napovídá jednalo se o společné setkání mladých lidí jehož hlavním tématem byla nejrůznější média. Jako mateřská základna účastníkům sloužila táborová základna na Chatě pod Kletí v blízkosti obce Krásetín na Českokrumlovsku. Jednotlivé mediální bloky probíhaly v Českém Krumlově - na pracovištích CPDM, o.p.s. – v internetovém mládežnickém Rádiu ICM, v prostorách NZDM Bouda a Informačního centra pro mládež. Součástí aktivit byla i exkurze v Muzeu a fotoateliéru Seidel.
Mgr. Jiří Muk, CPDM, o.p.s. Č. Krumlov, vedoucí projektu , příloha: CPDM CK_TZ Mediakemp 2015.pdf, 712 kB
19.10.2015
Na počátku října 2015 spatřila světlo světa kniha originálních pohádkových příběhu, která se jmenuje Pohrátky aneb cesta pavoučka Vincka. Třináct pohádkových příběhů vás zavede na různá místa naší překrásné a pestré planety Země. Průvodcem vám bude kouzelný pavouček Vincek, jehož velkým snem je objevovat a poznávat. Příběhy jsou velmi různorodé, něco je však přeci jen všechny spojuje – hrátky se slovíčky, zvukomalebnost, poznávání zvuků, slov a vět z různých jazyků, láska ke všemu a všem. Naší organizaci, Centru pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov, je velkou ctí, že jsme se mohli spolupodílet na cestě této krásné knížky k dětem a rodičům. Více informací naleznete uvnitř tiskové zprávy
Vlastimil Kopeček, CPDM, o.p.s. Český Krumlov , příloha: CPDM CK_TZ Pohrátky_19-10-2015.pdf, 690 kB
19.10.2015
Od pondělí 12. do pátku 16. října 2015 se v českokrumlovském NZDM Bouda uskutečnil dvanáctý ročník úspěšného výtvarného projektu s názvem „Výtvarný podzim v Boudě“. Denně od 8.00 do 16.00 hod. si příchozí děti a mládež měli možnost vyzkoušet zajímavé výtvarně řemeslné techniky, s nimiž se ve škole či doma většinou nesetkají.
Ladislav Michalík , příloha: CPDM CK_TZ Výtvarný podzim v....pdf, 878 kB
30.09.2015
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s, vyslalo v termínu od 5. do 13. září 2015 dvou člennou skupinu mladých lidí z Českého Krumlova na mezinárodní vzdělávací kurz s názvem „Power of Kinesthetic learning“, který pořádala slovinská organizace Mladinski Kulturni Center Slovenj Gradec. Tento kurz se konal ve městě Slovenj Gradec, který je partnerským městem města Český Krumlov a celkem se jí účastnili mladí lide z 8-mi států: Litva, Lotyšsko, Estonsko, Polsko, Chorvatsko, Francie, Slovinsko a Česká Republika. Program kurzu byl zaměřen na mladé pracovníky s mládeží. Prostřednictvím tvořivých metod práce a modelových situací se tento kurz snažil uchopit a dále rozvinout, v současnosti aktuální témata, týkající se otázek aktivního života.
Mgr. Jiří Muk , příloha: TZ CPDM CK_Projekt mezinárodn....pdf, 446 kB
24.09.2015
Na jaře letošního roku se česká skupinka 4 mladých lidí a jedné vedoucí účastnila filmového workshopu v maďarském hlavním městě. Projekt určený dětem a mládeži, které žijou v pěstounských rodinách nebo v dětských domovech v zemích tzv. visegrádské čtyřky, nabídl účastníkům možnost natočit krátký film s pomocí studentů filmových škol a s opravdovými odborníky. Česká skupinka byla úspěšná a dostala se až do soutěžní přehlídky tvorby dětí a mládeže REC-Film Festival se svým krátkých snímkem To be continued...
Magdalena Zronková
20.08.2015
V pondělí 21. září bude v českokrumlovské Městské galerii (Horní ulice 155) zahájena výstava s názvem „Děvčata z pokoje 28, L410“. Ta seznámí návštěvníky s osudy několika mladých židovských děvčat, vězněných v terezínském ghettu v jednom z pokojů, tzv. heimů. Na jednotlivých panelech je přiblíženo nejen jejich každodenní strádání, ale především malé radosti a silná přátelství, která na tomto místě vznikala.
Magdalena Zronková, zdroj: Židovské muzeum Praha , příloha: CPDM_TZ_devcata_z_pokoje_28_ ....pdf, 113 kB
07.09.2015
Ve dnech od 22. do 25. října 2015 se na Chatě pod Kletí uskuteční čtyřdenní pobyt zaměřený na média pro zájemce ve věku od 15 do 18 let. Účastníci se mohou těšit na tematicky zaměřené workshopy (novinařina, návštěva fotoateliéru ad.). Účastnický poplatek je 600,-, ten zahrnuje ubytování, stravu, cestovné, lektorné a vstupy. Akce bude zahájena čtvrteční večeří a ukončena nedělním obědem.
Magdalena Zronková, Jiří Muk, CPDM, o.p.s. , příloha: Pozvánka_Média-kemp_2015.doc, 138 kB
07.09.2015
Dvanáctý ročník výtvarného projektu „Výtvarný podzim v Boudě“se uskuteční od pondělí 12. října do pátku 16. října 2015 v čase od 8.00 do 16.00 hodin v NZDM Bouda, T. G. Masaryka 114, Český Krumlov.
Ladislav Michalík , příloha: Propozice výtv. proj. 2015 fi....pdf, 180 kB
09.09.2015
Právě vyšel elektronický bulletin Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Ten přináší informace o aktuálních projektech a plánovaných aktivitách. Naleznete v něm pozvání na výtvarnou akci v Boudě, výstavy s multikulturní tematikou ad.
Magdalena Zronková , příloha: Bulletin CPDM 2015_09_final.pdf, 253 kB
01.09.2015
Letní tábor „Prázdniny v pohybu“ je tradiční aktivitou Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov, kterou pořádá v období letních prázdnin pro českokrumlovské děti. V letošním roce tábor proběhl v termínu od 9. do 22. srpna 2015 na tábořišti u Čeřína poblíž Rožmitálu na Šumavě. Zúčastnilo se jej 35 dětí ve věku od šesti do patnácti let. Pro dětské účastníky tábora byl připraven, jako každý rok, nabitý program se spoustou netradičních sportovních aktivit, her a také celotáborová hra na motivy knihy J.R.R. Tolkiena „HOBIT“ aneb Cesta tam a zpátky. Děti za jednotlivé etapy celotáborové hry získávaly ústřižky mapy. Po složení mapy získaly informaci, kde se nachází drak a jím střežený „arcikam“, pro který se musí se svou družinou vypravit. Kromě celotáborové hry účastníci tábora absolvovali výlet na hrad Rožmberk a navštívili místní katovnu, kde si na vlastní kůži vyzkoušeli některé mučící nástroje a také spluli na raftech část řeky Vltavy z Branné do Spolí.
Iva Sonnbergerová , příloha: TZ LT Čeřín 2015 OK.doc, 833 kB
10.08.2015
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov připravilo ve spolupráci se slovenským občanským sdružením „Spolu sme PRIEVIDZA“ a slovinskou organizací „Mladinski kulturni center Slovenj Gradec“ (MKC) v termínu od 3. do 9. srpna 2015 společné setkání mladých lidí z těchto partnerských organizací.
Mgr. Jiří Muk, CPDM, o.p.s. Č. Krumlov, vedoucí projektu , příloha: TZ CPDM ČK_Mezinárodní projek....pdf, 714 kB
04.08.2015
Druhý ročník letního tábora pro děti ze sociálně vyloučené lokality obce Větřní, zrealizovalo českokrumlovské Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. ve spolupráci s obcí Větřní a Ministerstvem vnitra České republiky. Tábor se uskutečnil od soboty 25. července do pátku 31. července 2015. Stejně jako v minulém roce, tak i letos nám jako hlavní základna posloužila Chata Pod Kletí. Program tábora byl v tomto roce hodně poznávací a děti tak navštívily vybraná zajímavá místa našeho kraje.
Ladislav Michalík a Vlastimil Kopeček, CPDM Český Krumlov
22.07.2015
Od pondělí 13. do čtvrtka 16. července se v otevřeném klubu na sídlišti Mír a jeho blízkém okolí odehrával pilotní projekt s názvem „Ulicemi Krumlova“. Projekt, který byl určený především dětem a mládeži z Českého Krumlova, se zaměřil na techniky street-artu a tvoření ve veřejném prostoru. Děti a mládež se nejprve dozvěděli informace o pouličním umění a konkrétních dílech různých světových i českých autorů, součástí úvodní prezentace byla i legislativní otázka tvoření v ulicích.
Iva Sonnbergerová, Magdalena Zronková , příloha: Tisková zpráva - Ulicemi Krum....pdf, 873 kB
21.07.2015
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (CPDM) připravuje po celý rok různé volnočasové a neformálně - vzdělávací akce nejen pro děti a mládež, ale i pro jejich rodiče či pedagogy. Ani o prázdninách tomu není jinak, přibývají tábory, "příměstské"akce a mezinárodní projekty. V letošním roce není o tyto aktivity nouze - v prvním prázdninovém týdnu čekal v klubu Bouda na příchozí děti již tradičně program s názvem "V Boudě proti nudě", v týdnu od 13. do 16. července úspěšně proběhla akce s názvem "Ulicemi Krumlova" zaměřená na tvoření street-artovými technikami...
Magdalena Zronková
02.07.2015
V pátek 26. června 2015 v 19:00 hodin odstartoval jubilejní desátý ročník oblíbeného hudebního setkávání mladých muzikantů nejenom z jižních Čech „Cihelna – Vystupovat 2015“ v Chlumu u Kremže. Na této dvoudenní akci zahrálo rekordních šestnáct hudebních skupin, jedno divadelní a jedno taneční seskupení. Tento ročník byl výjimečný různorodostí a bohatostí hudebních žánrů. Páteční den byl určen víceméně pro elektronickou hudbu, kdežto sobota byla v tradičním rock, punk,hip-hop, metal, folk stylu. V pátek jako první vystoupila pop-punková formace „Pilot Season“ z Českého Krumlova. Následovala je experimentální elektronická kapela „Gagarin“. Prahu na festivalu reprezentovalo duo s názvem „Fertilizer“. Po nich přišla na pódium kapela „Veit B“ z Českých Budějovic. O závěr pátečního večírku se postarali českobudějovičtí „Trojan Horses“ kteří svým zápalem výborně uzavřeli páteční večer, který pak tradičně pokračoval do brzkých ranních hodin akustickou muzikou u ohně.
Jiří Muk, Ladislav Michalík , příloha: CPDM_TZ Cihelna 2015_final.pdf, 258 kB
22.06.2015
Rok se opět s rokem sešel a nám nezbývá nic jiného než Vás vřele pozvat na naší tradiční akci s příznačným názvem " V Boudě proti nudě". Jedná se tentokrát o čtyř denní výtvarně volnočasovou akci, jež se uskuteční v těchto termínech: od 7. do 10. července 2015 a to v prostorách NZDM Bouda a přilehlého okolí. Vstup je volný. Na co se můžete těšit? Konkrétní aktivity naleznete po rozkliknutí níže uvedeného odkazu 'více'. Těší se na Vás bodří pracovníci a sympatické pracovníce CPDM o.p.s.
18.06.2015
Mladí lidé ze sedmi evropských zemí se vzdělávali v Českém Krumlově
Ve dnech od 1. do 10. června 2015 CPDM o.p.s. Český Krumlov úspěšně realizovalo mezinárodní tréninkový kurs „Inclusion Mixer“, který byl tématicky zaměřen na problematiku sociální inkluze. Tento kurz byl primárně určen pro pracovníky s dětmi a mládeží. Celkem se tohoto projektu zúčastnilo 21 mladých lidí ze sedmi evropských států (po třech z každého státu): Slovinska, Lotyšska, Litvy, Rumunska, Makedonie, Polska a České republiky.
17.06.2015
CPDM, o.p.s. úspěšně zakončilo první část projektu „Multikultura aneb společně proti předsudkům"
Již čtyři roky se mohou mladí lidé, ale i širší veřejnost, účastnit aktivit a akcí zaměřených na multikulturní témata. Tyto kulturně vzdělávací akce připravují a koordinují pracovnice českokrumlovského ICM - Informačního centra pro mládež, které je projektovým pracovištěm CPDM, o.p.s. V roce 2015 jsou aktivity prezentovány v rámci celoročního projektu „Multikultura aneb společně proti předsudkům“...............
Iva Sonnbergerová , příloha: TZ- Multikultura aneb společn....pdf, 473 kB
08.06.2015
Právě vyšel elektronický bulletin Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Dočtete se v něm o aktuálních projektech a aktivitách, které CPDM připravuje na léto 2015. Nejbližší akcí je Festival Cihelna - Vystupovat, další jsou volnočasové aktivity v rámci akce V Boudě púroti nudě a nového projektu Ulicemi Krumlova...
Magdalena Zronková, ICM Český Krumlov , příloha: Bulletin CPDM 2015_06_final.pdf, 422 kB
09.02.2015
Tábor pořádá CPDM, o.p.s. na Čeříně u Rožmitálu na Šumavě, okres Český Krumlov v termínu 9.8. – 22.8. 2015. Tábor je určen pro holky a kluky ve věku 8 – 15 let. Programové zaměření tábora: vodácký výcvik v jízdě na kanoích a raftových člunech, vodácké splutí části řeky Vltavy, netradiční sporty a soutěže, celotáborová hra "Magie", stezka odvahy a mnoho dalších táborových aktivit Cena tábora: 4.300,- Kč cena zahrnuje: ubytování (stany), teepee + velký vojenský stan a v případě nepříznivého počasí je domluven prostor v Rožmitále na Šumavě, celodenní stravování (5x denně), programové vybavení (lodě, rafty ad.), úrazové pojištění, pedagogické a zdravotní zajištění, organizační doprava (BUS, OA), zajištění programu, vstupné do kulturních objektů. Přihlášku a další informace získáte na tomto místě: Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Špičák 114, 381 01 Český Krumlov Telefon: 380 712 427, mobil: 739 363 374, e-mail: icm@icmck.cz, web: www.cpdm.cz - zde naleznete další informace, závaznou přihlášku i stornovací podmínky (hlavní stránka CPDM, o.p.s., levá lišta - sekce Letní tábor Čeřín "Prázdniny v pohybu")
Iva Sonnbergerová
20.05.2015
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. Český Krumlov nabízí 4 volná místa na mezinárodním mládežnickém projektu, který se uskuteční v prvním srpnovém týdnu (od pondělí 3. do neděle 9. srpna 2015) na Chatě pod Kletí u Českého Krumlova. Projekt je určen pro mladé lidi ve věku od 15-ti do 18-ti let. Společně s českými účastníky se jej budou účastnit mladí lidé ze Slovinska, Slovenka a Rakouska. Z nabízeních aktivit můžeme jmenovat: splutí části řeky Vltavy na raftech, dále nejrůznější workshopy, které budou tématicky převážné zaměřené na umění a mediální problematiku (rádiový workshop, animovaný film, fotografie, malba na hedvábí apod.), dále exkurze do vybraných institucí a v neposlední řadě národní večery, při nichž budou zástupci jednotlivých zúčastněných zemí ostatní účastníky seznamovat nejen s typickými národními zvyky a tradicemi, ale i s danou kuchyní typickou pro danou zemi.
Mgr. Jiří Muk, koordinátor projektu , příloha: Přeshraniční spolupráce mláde....doc, 1 MB
07.05.2015
CPDM, o.p.s. má 3 volná místa na evropský vzdělávací projekt Inclusion Mixer pro osoby ve věku nad 18 let. Projekt se koná ve dnech 1. - 10. června 2015 v Zátoni u Českého Krumlova. Podmínkou je věk nad 18 let. Projekt je financován z programu Erasmus+, platí se jen fixní poplatek 35 euro za účastníka. Účastnit se budou skupiny ze 7 zemí (ČR, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Makedonie a Polsko) - celkem 21 účastníků. Více o projektu naleznete v přílohách této informace.
06.05.2015
CPDM bylo součástí Krumlovského veletrhu
Ve čtvrtek 30. dubna se již tradičně konala akce Kouzelný Krumlov, jehož součástí byla i přehlídka krumlovských neziskovek a škol tzv. krumlovský veletrh. Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. nemohlo na takové akci chybět a přispělo tak k rozšíření nabízených aktivit pro děti a mládež. Na stánku CPDM byl k dispozici stolní fotbálek, lipová fošna k vyřezávání dlátky a vymalovávání obrázků s čarodějnicemi.
Magdalena Zronková, foto: Lubor Mrázek, zdroj: www.ckrumlov.cz
30.04.2015
Čtvrtek, 23. duben 2015, byl dnem, ve kterém se uskutečnil již tradiční NGO Market, který je, řekněme, veletrhem českých nestátních neziskových organizací. NGO Market, který uspořádala již pošestnácté Nadace Forum 2000, se letos uskutečnil v prostorách pražského Fora Karlín a představil návštěvníkům více než dvěstě neziskových organizací z celé České republiky i zahraničí. Veletrh byl doprovázen celodenním programem, sestaveným ze seminářů a workshopů na zajímavá a aktuální témata. Doprovodný program byl určen jak zástupcům neziskovém, tak také návštěvníkům veletrhu. Vstup na veletrh byl pro veřejnost tradičně zdarma.
Vlastimil Kopeček
13.04.2015
CPDM o.p.s. Český Krumlov opět v Lotyšsku
Ve dnech 22. března - 31. března 2015 vyslalo českokrumlovské Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. skupinu studentů na mezinárodní kurz pro pracovníky s mládeží s názvem „Youth voice social support“ do Lotyšska. Kurz byl určen pro vedoucí mládežnických kolektivů, pedagogy, studenty a pracovníky v sociální oblasti. Projektu se zúčastnilo celkem 26 mladých lidí ze Slovinska, Chorvatska, Bulharska, Lotyšska, Turecka, Itálie a České republiky. Projekt byl realizován prostřednictvím evropského programu ERASMUS+.
Jiří Muk a Anna Baierová , příloha: CPDM opět v Lotyšsku_TZ 13-04-15.pdf, 278 kB
08.04.2015
Ve dnech od 30. března do 3. dubna 2015 byla vyslána česká skupinka na filmový workshop v maďarské Budapešti. Filmová dílna s názvem „To be continued…“ byla určená dětem a mládeži z dětských domovů a pěstounských rodin a vznikla jako součást mezinárodního filmového festivalu „Kid´s eye – Dětské oči“, který pořádá maďarská organizace The Kid´s Eye Art Association. Českou skupinku složenou ze čtyř dětí (14 do 18 let) a jedné vedoucí vyslalo Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov (CPDM, o.p.s.) na tuto akci již po třetí. Letos poprvé ve spolupráci se sdružením Paventia o.s. Filmové tvorby se dále zúčastnily skupiny z ostatních zemí tzv. visegrádské čtyřky – Maďarska, Polska a Slovenska.
Mgr. Kateřina Tůmová, vedoucí české skupinky , příloha: TZ_Budapest_CPDM CK_15_finalx.pdf, 1 MB
17.03.2015
"Na přelomu letošního února a března se v rumunské metropoli Bukurešti uskutečnilo setkání studentů. Vedle mladých lidí z Rumunska, Bulharska, Litvy, Portugalska a Švédska se projektu zúčastnilo i pět studentů z České republiky. Projekt připravila bukurešťská organizace Asociatia Young Iniciative (AYI). Týden trvající projekt studentské výměny se uskutečnil díky materiální podpoře projektu EU ERASMUS +. Studenty z České republiky vyslalo do Bukurešti českokrumlovské CPDM o.p.s., pro které to byla příležitost využít nově navázané spolupráce s rumunskou organizací, jež se podobně jako krumlovští zaměřuje na volnočasovou práci s dětmi a mládeží.
Iva Sonnbergerová, Autor: Mgr. Martin Kopeček
09.03.2015
Moto Mezinárodního festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, zní „Praskněte své bubliny!“. Jde o bubliny, které si kolem sebe vytváříme a jejichž pevné stěny nás chrání před nepříjemnými zprávami z okolního světa. Narušit předsudky a pohodlné nevědomí je cílem 17. ročníku této v mezinárodně uznávané kulturní akce, kterou bude v týdnu od 16. března hostit i Český Krumlov. Stane se tak již popáté v řadě. Festival letos proběhne v kině Luna a v divadelním klubu Ántré, a přinese 8 aktuálních snímků české i zahraniční provenience. Jako vždy začneme Benefičním koncertem pro Jeden svět, který proběhne v pátek 13. března 2015 v 19:00 h. v divadelním klubu Antré. Od pondělí 16. 3. do pátku 20. 3. promítáme v kině Luna a v klubu Bouda speciální projekce pro školy. Ve čtvrtek 19. 3. v 17:00 h. slavnostně zahájíme v kině Luna projekce pro veřejnost. Záštitu nad festivalem převzali starosta města Český Krumlov Dalibor Carda a senátor Parlamentu České republiky Tomáš Jirsa. Více informací naleznete v tiskové zprávě - příloha této zprávy .
Iva Sonnbergerová, Zdroj: Václava Šnokhousová, hlavní koordinátorka festivalu , příloha: Jeden svět_TZ1_CPDM_09-03-15.pdf, 520 kB
26.02.2015
Pracovníci Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. připravili bulletin s aktuálními informacemi o plánovaných akcích a projektech. Dočtete se v něm například o mezinárodní činnost v první polovině roku, multikulturním vzdělávacím projektu ad.
Magdalena Zronková
16.02.2015
I v roce 2015 CPDM, o.p.s. Český Krumlov pokračuje v organizaci účasti mladých lidí na projektech mezinárodních výměn mládeže a na mezinárodních vzdělávacích projektech mládeže. Uskutečňováním mezinárodních aktivit s dětmi a mládeží se CPDM, o.p.s. zabývá od počátku své činnosti. Od roku 1997 do konce roku 2014 se tak CPDM, o.p.s. Český Krumlov podílelo na realizaci 45 mezinárodních projektů určených dětem a mládeži, z toho 14 z nich, většinou mezinárodních výměn mládeže, jsme přímo organizovali.
Jiří Muk a Vlastimil Kopeček , příloha: Mezinárodní projekty mládeže....pdf, 422 kB
13.02.2015
Bulletin jihočeské Asociace nestátních neziskových organizací
Jihočeská Asociace nestátních neziskových organizací (ANNO) začíná být aktivnější a nyní vydala letošní první informační bulletin. V bulletinu se například dozvíte jaké publikace Vám mohou nabídnout Informační centra pro mládež, co se v letošním roce připravuje v jihočeské ANNO ad.. Více informací naleznete v příloze.
Iva Sonnbergerová, zdroj: ANNO , příloha: ANNO JČK_občasník_01-2015.pdf, 1 MB
15.01.2015
Promítání dětských animací
V sobotu 24. ledna se v divadelním klubu Ántré uskuteční od 18:00 hodin promítání dětských animací, které vznikly během 5. ročníku Kurzu animovaného filmu v "Boudě". Kurz probíhal v listopadu každý den od 10:00 do 19 hodin.
Magdalena Zronková
18.12.2014
Do nově otevřeného klubu pro děti a mládež na sídlišti Mír hledáme dobrovolníky na doučování a pomáhání s domácími úkoly! V případě zájmu se obraťte na Dobrovolnické centrum v Českém Krumlově (icos.krumlov.cz - sekce Dobrovolnictví).
Magdalena Zronková
10.12.2014
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. otevřelo ve čtvrtek 11. prosince od 15:00 hodin volnočasový klub pro děti a mládež na sídlišti Mír. Klub se nachází v přízemí panelového domu na adrese Lipová 161. "Lednová zkušební" otevírací doba bude od 13:00 do 18:00 hodin ve všední dny. Příchozí mohou využívat služeb doučování (pomoc při psaní domácích úkolů), hraní stolního fotbálku, nebo dalších společenských her apod. Příchozí se mohou těšit na promítání, čtení na pokračování či výtvarné aktivity.
Magdalena Zronková
29.12.2014
Jako v minulých letech, tak i v roce 2014 se Centru pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. podařilo zapojit do několika mezinárodních aktivit a projektů mládeže. V srpnu 2014 jsme sami uspořádali týdenní třístrannou mezinárodní výměnu mládeže a v průběhu roku 2014 jsme pak vyslali do zahraničí české účastníky na další čtyři mezinárodní výměny mládeže, školení či setkání... Více informací naleznete uvnitř tiskové zprávy.
Jiří Muk a Vlastimil Kopeček , příloha: TZ CPDM CK_Ohlédnutí za mezin....pdf, 831 kB
11.12.2014
Český Krumlov se 16. až 21. března 2015 stane již popáté místem konání mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, tentokrát v kině Luna. Regionální festival se během minulých let ve městě etabloval jako kvalitní a vyhledávaná kulturní událost. S radostí zaznamenáváme rostoucí počet zájemců o veřejné a především školní projekce, jejichž návštěvnost se oproti prvnímu ročníku zvedla na čtyřnásobek. Doufáme, že se nám i během pátého ročníku podaří udržet vysokou úroveň festivalu a přitáhnout pozornost diváků, alespoň ve stejné míře jako loni.
Mgr. Václava Šnokhousová, koordinátorka českokrumlovského festivalu Jeden svět , příloha: TZ IDFA Amsterodam_CPDM CK_10....pdf, 738 kB
03.12.2014
Ve dnech od soboty 15. do neděle 23. listopadu 2014 jsme uspořádali tradičně v NZDM Bouda (projektové pracoviště CPDM,o.p.s.) v Českém Krumlově jubilejní pátý ročník oblíbeného a zcela výjimečného „Kurzu animovaného filmu“. Filmoví nadšenci z řad dětí a mládeže měli v těchto devíti dnech možnost vyzkoušet si bohatou škálu animačních technik a to denně od 10.00 do 19.00 hodin. Animační techniky byly následující: z klasiky to byla například animace za pomoci „flip-booku“ nebo tvorba s postavičkami z plastelíny… z moderních a technicky vyspělých způsobů animace stojí za zmínku práce s tv-paintem.
Ladislav Michalík
02.12.2014
I letos na podzim pokračovalo Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. v projektu s názvem Společně proti předsudkům, který připravují a koordinují pracovnice českokrumlovského Informačního centra pro mládež (ICM). S nástupem nového školního roku se tak mohli účastníci, převážně z řad mladých lidí, těšit na zajímavé neformálně vzdělávací aktivity zaměřené na multukulturní témata.
Magdalena Zronková, ICM Český Krumlov , příloha: Společně proti předsudkům_201....pdf, 357 kB
19.11.2014
Velký zájem v posledních dnech zaznamenal Kurz animovaného filmu, který byl otevřený všem zájemcům od 15. do 23. listopadu v časech od 10:00 do 20:00 hodin. Příchozí děti a mládež si za pomoci Zuzany Studené zkoušeli různé animační techniky. Na fotografii je zachycená účastnice Emilka, která snímá na fotoaparát každý svůj tah fixem na flipchartové tabuli. Obrázek se poté rozpohybuje a vytvoří tak krátký animovaný příběh.
Magdalena Zronková
04.11.2014
Ve středu 29. října 2014 se uskutečnil v českobudějovické Sokolovně turnaj v malé kopané nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM). Pořadatelem této sportovní události bylo NZDM –Jiloro (Srdíčko), které je součástí Městské charity v Českých Budějovicích. NZDM Bouda Český Krumlov přijalo tuto výzvu a turnaje se zúčastnilo s novým začínajícím týmem hráčů, kteří „Boudu“ dlouhodobě navštěvují.
Michaela Gaborová , příloha: TZ CPDM_Fotbalový turnaj NZDM....pdf, 285 kB
03.11.2014
Po roce se vrací do Českého Krumlova literárně-hudební skupina Skupina 22, která vystoupí 11. 11. 2014 od 18.18 hodin v prostorách NZDM Bouda a uzavře své letošní turné s názvem Alfa novotruhnismu. Vstupné je dobrovolné. Uvidíte několik scének a videoklipů k básním, uslyšíte recitaci novotruhnistické poezie v češtině, němčině, angličtině a švédštině, navíc si budete moci zatancovat na remixy jejich básní s hudbou. Více na jejich stránkách (odkaz níže).
10.10.2014
Česko-Rakousko-Německé hledání hranic, aneb hranice jsou pouze v hlavách
Centru pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. se podařilo navázat spolupráci s německou univerzitou v Pasově. Společně s rakouským partnerem jsme se podíleli na projektu „Crossmedia summer schoool“, jehož hlavním organizátorem byla právě pasovská univerzita. Hlavním tématem tohoto projektu byl pojem hranice a to hned z několika pohledů.
09.10.2014
Českokrumlovské Informační centrum pro mládež (ICM), projektové pracoviště Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov, připravilo pro rok 2014 pro děti, mládež a studenty celoroční informačně vzdělávací projekt s názvem "Společně proti předsudkům". Jednou z jeho mnoha aktivit byl interaktivní workshopový program určený středoškolským studentům zaměřený na téma židovství, který se uskutečnil v pondělí 6. října 2014 v rekonstruované českokrumlovské Synagoze.
Magdalena Zronková , příloha: Tisková zpráva Synagoga 2014.pdf, 293 kB
29.09.2014
V neděli 5. října od 14:00 hodin bude slavnostně otevřena klubovna pro děti a mládež od 6-18 let v Rožmberské ulici, č.p.46 v obci Větřní u Českého Krumlova. Na slavnostním otevření čeká návštěvníky pestrý program. Těšit se mohou na vystoupení romského umělce Mária Bihári. O zábavu se postará divadelní představení Divadla Fígl s názvem Rokec a Žužu pro děti i dospělé, Cirkus Bambulino a nebude chybět ani vystoupení místních tanečních souborů. Přítomní budou moci shlédnout výstavu fotografií zapůjčenou z Muzea romské kultury v Brně s názvem „Krásné časy..?“. Ta zobrazuje výjevy z romské historie od půlky 19. století do počátku 2. světové války. V prostorách nově zrekonstruované klubovny budou pravidelně připravovat volnočasový program děti a mládež ze sociálně vyloučené lokality tyto organizace: Lačho lav Větřní, KoCeRo – komunitní centrum Rovnost, o.p.s., CPDM – Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Aver Drom, o.s. a terénní pracovnice při obci Větřní.
Autor textu: Kateřina Křivohlávková, terénní pracovnice obec Větřní, text upravila: Magdalena Zronková, CPDM, o.p.s. , příloha: tisková zpráva_větřníx.pdf, 211 kB
16.09.2014
V minulých dnech se nám úspěšně podařil realizovat projekt Médiakemp 2014, o jehož průběhu Vám přinášíme tiskovou zprávu z dílny samotných účastníků. Počasí nám sice nepřálo, ale i tak byl Médiakemp, který se konal 11. až 14. září v Chatě Pod Kletí nedaleko holubovské osady Krásetín, výborný. Sešla se nás skvělá parta a atmosféra byla přátelská. Ale od začátku…
Eliška Bártová a Jiří Muk , příloha: TZ Mediakemp 2014_final.pdf, 320 kB
05.09.2014
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov připravilo ve spolupráci se slovenským občanským sdružením „Spolu sme PRIEVIDZA“ a slovinskou organizací „Mladinski kulturni center Slovenj Gradec“ (MKC) v termínu od 24. do 30. srpna 2014 společné setkání mladých lidí z těchto partnerských organizací.
Mgr. Jiří Muk, CPDM, o.p.s. , příloha: TZ CPDM CK_Mezinárodní mediál....pdf, 1 MB
08.09.2014
Letní tábor „Prázdniny v pohybu“ je již tradiční aktivitou, kterou Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov pořádá v období letních prázdnin pro českokrumlovské děti. Letošní tábor proběhl v termínu od 10. do 23. srpna 2014 na tábořišti u Čeřína poblíž Rožmitálu na Šumavě. Zúčastnilo se jej 37 dětí ve věku od sedmi do patnácti let. Pro dětské účastníky tábora byl připraven, jako každý rok, nabitý program se spoustou netradičních sportovních aktivit, her a také celotáborová hra na motivy „Dračí doupě“. Kromě každovečerního házení kostkou, kde hrálo roli útočné a obrané číslo každé skupiny, které se jim zvyšovalo dle úspěšnosti v jednotlivých hrách a aktivitách během dne, účastníci tábora absolvovali cyklistické výlety. Nejzdatnější skupina cyklistů dojela až na rakouské hranice v Cetvinách (cca 50 km). Účastníci také spluli na raftech a kánoích část řeky Vltavy z Branné do Spolí.
Iva Sonnbergerová , příloha: TZ CPDM - LT Čeřín 2014 - Prá....pdf, 1 MB
04.08.2014
Ve dnech od 26. července do 1. srpna 2014 se uskutečnil na Chatě pod Kletí dětský integrovaný tábor, jehož se účastnily děti z Větřní.
Ladislav Michalík, Jiří Muk, Vlastimil Kopeček , příloha: Děti z Větřní na letním táboř....pdf, 1 MB
13.08.2014
První fotografie z letního tábora CPDM ČK "Prázdniny v pohybu", který od neděle 10. srpna probíhá na táborové základně na Čeříně, jsou již na webu www.cpdm.cz v sekci Letní tábor Čeřín 2014 - "Prázdniny v pohybu". Přímy vstup do této sekce: klikněte na "více".
Vlastimil Kopeček, CPDM, o.p.s. Český Krumlov
11.08.2014
CPDM Český Krumlov nabízí 4 volná účastnická místa na mezinárodním mládežnickém projektu, který se uskuteční v posledním prázdninovém týdnu (od neděle 24. do soboty 30. srpna) v Zátoni u Českého Krumlova. Věk účastníků: nejlépe od 15 až 18 let. Více uvnitř tiskové zprávy a v příloze.
Vlastimil Kopeček , příloha: Přeshraniční spolupráce mláde....doc, 1 MB
08.08.2014
V neděli 10. srpna 2014 bude zahájen již tradiční letní tábor, který pořádá Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov na Čeříně u Rožmitálu na Šumavě. Tábor potrvá do soboty 23. srpna. Tohoto letního tábora se v letošním roce zúčastní 37 dětí ve věkovém rozmezí 7 – 15 let.
Iva Sonnbergerová, CPDM ČK - hlavní vdoucí tábora
14.07.2014
Slovo „bilancovat“ je asi nejvíce v naší mysli spojeno s koncem kalendářního roku. Ne každé bilancování se však dá uskutečnit v období, kdy končí starý rok a přichází ten nový. Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov, stejně jako řada jiných organizací a společností, uzavíralo komplexně vyhodnocení svých programových činností uskutečněných v roce 2013 až nyní - v červnu 2014.
Mgr. Vlastimil Kopeček , ředital CPDM, o.p.s. Český Krumlov
02.07.2014
Na čtvrtek 26. června připravilo českokrumlovské Informační centrum pro mládež pro středoškolské studenty dvě seminární setkání se spisovatelem, publicistou a dokumentaristou panem Stanislavem Motlem na téma holocaustu. Oba uskutečněné semináře jsou součástí informačního a vzdělávacího cyklu s názvem „Společně proti předsudkům“, který ICM Český Krumlov pořádá v roce 2014 formou celoročního projektu.
Iva Sonnbergerová , příloha: TZ-Společně proti předsudkům-....pdf, 414 kB
20.06.2014
....Valná hromada členů Asociace pro podporu informačních center pro mládež v ČR / AICM ČR/ a česko - slovenské školení pracovníků a dobrovolníků Informačních center pro mládež AICM ČR a Združenia informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike. Ve zcela neformálním prostředí táborové základy YMCA ve Veverské Bítýšce se od neděle 15.června 2014 uskutečnily zcela neformálním způsobem dvě významné akce. První z nich byla valná hromada AICM ČR. Formální stránky s touto aktivitou související byly velice krátké. Výkonnému výboru v součinnosti s částí členské základny se podařilo návrhy potřebných materiálů připravit tak, že byly k dispozici k diskuzi a eventuálním korekcím v dostatečném časovém předstihu před konáním valné hromady. Pozitivem potvrzujícím zkvalitňování činnosti a soudržnosti AICM ČR jako celku je i větší prostor, kterým se ve výroční zprávě o činnosti AICM ČR za rok 2013 prezentují také aktivity jednotlivých členů. Tím samým přístupem (včetně tomu odpovídajícímu obsahu) se vyznačuje i valnou hromadou přijatý „harmonogram aktivit AICM ČR na rok 2014“.
Dr. Václav Pavlík (ICM Tábor), Vlastimil Kopeček (CPDM), Zdeněk Krejsa (ICM Prachatice) , příloha: 19.06.2014 ti aicm vh a cs sk....pdf, 1 MB
16.06.2014
Od 18:00 hodin v pátek 13. června 2014 začal devátý ročník dvoudenního multikulturního festivalu „Cihelna – Vystupovat 2014“ v Chlumu u Kremže. Na této tradiční akci, kterou pořádá CPDM,o.p.s. Český Krumlov prostřednictvím svého projektového pracoviště NZDM Bouda, vystoupilo patnáct hudebních a jedna divadelní skupina. První vystoupili v českokrumlovské Boudě zkoušející nadějní rockoví „Malshtock“. Následovali je českokrumlovští „Danger Line“. Třetí přišli na řadu neokoukané pražské hard-rockové „Votchi“ od 20:00 hodin. Jako zjevení zapůsobili na návštěvníky přínosci 15-ti let futuristického punk/jazzového kabaretu - „První Hoře“. Český Krumlov reprezentoval od 22.00 hodin známý rock-popový „Kyanid“ a o závěrečnou páteční hudební tečku se postarala vynikající českobudějovická hardcorová formace „Dead Set Against“.
06.05.2014
Od 4. do 27. června 2014 se na českokrumlovském Městském úřadě uskuteční výstava s názvem Zmizelé a nalézané osudy. Výstava je výsledkem mezinárodního česko-polského projektu českobudějovické a polské střední školy z roku 2009. Těžištěm výstavy jsou především fotografické imprese žáků ovlivněných zážitky z návštěvy Osvětimi, výstava je doplněna reprodukcemi dobových fotografií a novinových článků z období Protektorátu Čech a Moravy vzniklých a publikovaných v té době v regionu Českých Budějovic.
Magdalena Zronková, foto: archiv CPDM o.p.s.
13.05.2014
Již devátý ročník festivalu CIHELNA-VYSTUPOVAT se uskuteční od 13. do 14. června 2014 tradičně v areálu bývalé cihelny v Chlumu u Křemže. Hlavním důvodem pořádání této akce je podpořit mladé umělce v kulturních aktivitách. Vstupné na akci bude na oba dny 200,- Kč a na jeden den 150,-Kč (děti ZDARMA).
Magdalena Zronková
19.05.2014
Filmový klub Jeden svět vás zve v úterý 10.6. 2014 od 19:00 hodin do NZDM Bouda na promítání filmu "Film jako Brno". V. Klusák a studenti FAMU / Česká republika / 2011 / 63 min. Prvního května roku 2010 se v Brně konal každoroční pochod neonacistů. Jako reakce na něj vznikla iniciativa BRNO Blokuje, neformální seskupení lidí, které spojil dohromady cíl nenásilně trasu pochodu zablokovat.
Iva Sonnbergerová, zdroj: Václava Šnokhousová
13.05.2014
Ve středu 4. června bude Nízkoprahový klub pro děti a mládež Bouda hostit projekci českého dramatu „Cesta ven“(ČR 2014, 103 min.), ta se uskuteční od 18:30 hodin. Vstup je pro diváky zdarma. „Cesta ven“ je příběhem mladé romské ženy, která bojuje o obyčejně šťastný život. Naráží však na předsudky většinové společnosti a na mnohé další překážky, které jí zabraňují obstát v dnešním světě, v němž díky globalizaci a finanční krizi zmizela zejména pro Romy jak vyhlídka na práci, tak na důstojné bydlení.
Magdalena Zronková, zdroj: AEROFILMS, www.csfd.cz
21.05.2014
Ve dnech 5. - 14. května Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. vyslalo skupinku čtyř mladých lidí a jednoho vedoucího na mezinárodní projekt “ONCE UPON A TIME IN EUROPE". Obecným obsahem tohoto projektu bylo hledání společných evropských kořenů prostřednictvím pohádek, příběhů, mýtů a společných diskusí. Tohoto projektu se též účastnili Poláci, Italové, Britové, Albánci, Arménci, Srbové, Černohorci, Makedonci, Azerbajžánci a Turci. Projekt byl finančně podpořen z programu pro neformální vzdělávání Mládež v akci.
Iva Sonnbergerová, zdroj: Ondřej Nový , příloha: Once upon a great time in Mac....pdf, 1 MB
28.04.2014
Ve středu 23. dubna byl slavnostně zahájen projekt Společně proti předsudkům, který připravilo Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. převážně pro mládež z českokrumlovských škol. Letos se účastníci mohou těšit na promítání s novinářem a spisovatelem Stanislavem Motlem, vietnamský program Centra pro podporu integrace cizinců, Filmový minifestival v Boudě, interkultuirní workshop, besedu o dobrovolnictví a mezinárodních příležitostech. Více v přiložené anotaci s přihláškou.
Magdalena Zronková , příloha: Aktivity_Společně proti předs....doc, 6 MB
24.04.2014
NZDM Bouda (projektové pracoviště Centra pro pomoc dětem a mládeži o.p.s.) si dovoluje pozvat děti a mládež z Českokrumlovska na dvanáctý ročník výtvarného projektu s názvem „Sochy a děti“. Tento tradiční výtvarný projekt se uskuteční ve dnech od pondělí 19. do pátku 23. května 2014 (pondělí až pátek) vždy od 8:00 do 16:00 hodin v areálu zahrady Špičák 114, Český Krumlov . Akce je určená dětem a mládeži ve věku od 6-ti do 15-ti let. V dopoledních hodinách je projekt určen pro organizované skupiny a v odpoledních hodinách pro volně příchozí.
17.04.2014
Stáhněte si nový bulletin Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Naleznete v něm informace o plánovaných akcích, které připravuje CPDM, o.p.s. pro děti a mládež. Dočtete se o vzdělávací akci Společně proti předsudkům, výtvarné akci Sochy a děti či pobytových letních akcích.
14.01.2014
Letní tábor s názvem "Prázdniny v pohybu" pořádá CPDM, o.p.s. na Čeříně u Rožmitálu na Šumavě, okres Český Krumlov v termínu 10.8. – 23.8. 2014. Tábor je určen pro holky a kluky ve věku 8 – 15 let. Programové zaměření tábora: vodácký výcvik v jízdě na kanoích a raftových člunech, vodácké splutí části řeky Vltavy, cykloturistika, netradiční sporty a soutěže, celotáborová hra, stezka odvahy a mnoho dalších táborových aktivit.
Iva Sonnbergerová , příloha: LT 2014 - letáček.zip, 555 kB
25.03.2014
Vyhlášení výsledků školních novin a časopisů 2014 v Jihočeském kraji
Dovolujeme si Vás tímto pozvat na vyhlášení výsledků 4. ročníku Jihočeského krajského kola 8. ročníku celorepublikové soutěže školních novin a časopisů, které se uskuteční v pátek dne 25.dubna 2014 od 10.00 hod. v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje v Českých Budějovicích / Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu /
Iva Sonnbergerová , příloha: 25.03.2014 pozvani vyhlaseni.pdf, 759 kB
28.03.2014
Regionální festival JEDEN SVĚT v Českém Krumlově je úspěšnou minulostí
Letošní ročník regionálního festivalu filmů s lidskoprávní tématikou JEDEN SVĚT Český Krumlov skončil. V pořadí již čtvrtý ročník festivalu v Českém Krumlově byl z hlediska počtu a zájmu diváků nejúspěšnějíší. Školních projekci se v zúčastnilo celkem 863 dětí a studentů - to je zhruba o polovinu více dětských diváků než v roce 2013. Také veřejné projekce zaznamenaly nárůst diváckého zájmu - veřejných projekcí ze zúčastnilo celkem 370 diváků a to je ve srovnání s rokem 2013 nárůst zhruba o jednu třetinu. Více informací naleznete v připojené tiskové zprávě.
Václava Šnokhousová, hlavní koordinátorka festivalu a Vlastimil Kopeček, CPDM CK , příloha: JEDEN SVĚT CK 2014_TZ CPDM_in....pdf, 2 MB
20.03.2014
Festival Jeden svět v Českém Krumlově aktuálně
V Českém Krumlově právě probíhá festival Jeden svět. Vzhledem k aktuálnímu dění na Ukrajině jsme se rozhodli zařadit do festivalu ještě další projekci pro veřejnost navíc. Na programu této projekce bude film Ukrajina není bordel, který mohou diváci zhlédnout v sobotu 22. března 2014 od 15:00 hodin v Městském divadle. Rádi bychom tak podpořili působení prodemokratických sil na Ukrajině.
05.03.2014
Regionální festival Jeden svět proběhne v Českém Krumlově ve dnech 17. až 22. března 2014. Čtvrtým rokem se snažíme diváky na Českokrumlovsku oslovit prostřednictvím nejaktuálnějších filmových dokumentů ze světa i z domova. Za klíčovou část festivalu od samého počátku považujeme projekce pro školy. Probíhají v dopoledních hodinách v klubu Bouda, v divadle a v letošním roce rovněž v kině. Pro žáky základních škol je pečlivě vybrána sada tří až čtyř kratších filmů, odpovídajících zralosti a věku dětí. Každý film je v následné debatě reflektován. Projekce č. 1 je určena dětem ve věku 8-12 let. Dokumenty zprostředkují dětem témata jako dětská práce, aktivní občanství, život s postižením a sociální vyloučení. Projekce č. 2 je určena dvanácti až čtrnáctiletým. Kromě jiného se dotýká též problematiky šikany, extremismu, homofobie a nerovnosti ve společnosti.
Zdroj: Tisková zpráva zde dne 4.3. 2014, autorka textu: Václava Šnokhousová
26.02.2014
Ve dnech od 3. do 12. března 2014 se v Praze uskuteční již 16. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Poté vybrané filmy poputují do dalších 33 měst České republiky, kde budou prezentovány veřejnosti v rámci regionálních festivalů. Regionální festival Jeden svět se již počtvrté uskuteční také v Českém Krumlově a to ve dnech od 17. do 22. března 2014.
Vlastimil Kopeček, Zdroje informací: tisková zpráva ČVT, o. p.s. Praha ze dne 28. ledna 2014 a webové stránky , příloha: Festival JEDEN SVĚT 2014_TZ C....pdf, 285 kB
13.02.2014
V makedonském městě Kumanovo se ve dnech 5. – 14. května 2014 uskuteční mezinárodní vzdělávací projekt „Once upon a time in Europe“ („Tenkrát v Evropě“). Projekt za přispění programu EU „Mládež v akci“ organizuje zdejší organizace Bujrum – Centrum pro venkovský rozvoj –, sídlící v obci Projevce na předměstí severomakedonského města Kumanovo. Tato nezisková organizace se snaží přispívat k udržitelnému kulturnímu a ekonomickému rozvoji tohoto hospodářsky nepříliš rozvinutého venkovského regionu. Projekt se bude konat za účasti více než 60 účastníků z 12-ti evropských zemí (Albánie, Černé Hory, Itálie, Polska, Srbska a dalších zemí). Jednou z partnerských organizací je také českokrumlovské Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.
Martin Kopeček
11.02.2014
Ve středu 5. února 2014 od 17 hodin se v NZDM „Bouda“ v Českém Krumlově uskutečnil dlouho očekávaný křest čerstvě vydaného, již druhého CD „Best of Bouda“ s příznačným podtitulem „vol.II“. Jak už sám anglický název napovídá, jedná se o nahrávku těch nejlepších, kdo v hudební rovině služeb volnočasového klubu „Bouda“ využívá či využíval. Nové CD v tomto směru navazuje na v minulosti úspěšný projekt podpory mladých hudebníků, který vyvrcholil vydáním prvního CD s jejich nahrávkami v roce 2006. Podobně jako tehdy i nyní se mladým interpretům z „Boudy“ dostalo příležitosti více se seznámit s nahrávací technikou a zažít atmosféru nahrávacího studia s jeho tamějším specifickým způsobem muzikantské práce tolik odlišného od běžného koncertování či zkoušek.
Martin Kopeček, Ladislav Michalík
31.01.2014
Dovolujeme si Vás povat na "dvojvýstavu" s názvem "7, čili KreBul", která bude zahájena v pondělí 3. února 2014 od 14:00 hodin v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Součástí výstavu bude prezentace 7-mi let činnosti organizace KreBul, o.p.s. a jeho dvou partnerů (CPDM, o.p.s. Český Krumlov a ICM Tábor, o.s.). Součástí bude i představení publikační činnosti Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v ČR. Druhá část výstavy bude složena z kreseb paní Helgy Hoiškové - Weissové s názvem: Maluj, co vidíš!
Magdalena Zronová, zdroj: KreBul, o.p.s. , příloha: pozvánka_výstava_JČK.pdf, 561 kB
10.01.2014
Ve středu 5. února 2014 se v Boudě uskuteční slavnostní křest nově vydaného cédéčka s názvem "Best of Bouda vol.2". Akce bude zahájena v 17:00 hodin. Hudební nosič obsahuje písničky nazpívané mladými začínajícími hudebníky, které navštěvují Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bouda. Na CD tak najdete písně od Adély Staňkové, rockové kapely Danger Line a Malshtock, rappery T-Doxx a Tinu-Gboy a romsky nazpívané písně od skupiny Gypsy Ivan.
22.01.2014
Podklady vznikly v rámci řešení projektu FRVŠ číslo projektu 1314/2006 tématický okruh F5d. Jedná se o multimediální studijní podporu předmětů: „Organizace řízení výchovy mimo vyučování a právní normy“ a „Pedagogika volného času 2“.
Iva Sonnbergerová, zdroj: Radambuk
10.01.2014
Dne 13. ledna 2014 bylo vyhlášeno krajské kolo celorepublikové soutěže školních novin a časopisů. Celorepubliková soutěž školních časopisů je postupová soutěž. Je otevřená pro všechny, kteří vydávají časopisy nebo noviny v tištěné nebo elektronické podobě pro své spolužáky, kamarády. Ať už v podobě školních periodik nebo klubových či oddílových. Pro účast v celorepublikové části soutěže je potřeba úspěšně projít krajským kolem. Pod gescí Informačních center pro mládež v Jihočeském kraji se v roce 2014 uskuteční krajské kolo soutěže již počtvrté. Soutěž je zařazena do oficiálních soutěží Talent centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Václav Pavlík, ICM Tábor , příloha: 09.01.2014 vyhlaseni a prihla....doc, 126 kB
04.12.2013
V sobotu 14. prosince proběhne českokrumlovském divadelním klubu Ántré promítání filmových děl z Kurzu animovaného filmu. Ten se uskutečnil v NZDM Bouda na začátku listopadu. Přijďte se podívat na animovaná díla, která vznikla během tohoto zdařeného projektu pod vedením Zuzany Studené. Akce bude zahájena v 18:00 hodin.
Magdalena Zronková, Zuzana Studená
16.10.2013
V pátek 29. listopadu se můžete těšit na závěrečný koncert v rámci cyklu Krumlov Unplugged. "Grand koncert" se uskuteční v českokrumlovském klubu FabriČKa od 19:00 hodin. Čekají na Vás tyto kapely: Kyanid, Kulíšek a Kozák, Danger Line a The Scissors. Vstup bude za 50,- Kč. Projekt Krumlov Unplugged je cyklus akustických vystoupení mladých kapel z Českokrumlovska, jejíž hlavní cíl je podporovat mladé a začínající hudebníky.
Magdalena Zronková
19.11.2013
Ve dnech od neděle 9. do neděle 17. listopadu 2013 se uskutečnil v prostorách NZDM Bouda (projektové pracoviště CPDM, o.p.s. Český Krumlov) čtvrtý ročník „Kurzu animovaného filmu“. Kurz probíhal denně v čase od 10.00 do 18.00 hodin. Novinkou tohoto ročníku bylo podstatné rozšíření možností animace. Podařilo se nám, za pomoci pana Davida Filcíka z pražského studia „Anima“, sestavit téměř profesionální animační stůl a na dobu kursu jsme dostali do zápůjčky loutku a také animační šrouby. Další novinkou, jež rozšířila naše možnosti, byl animační stůl pro tvorbu s plastelínou, který jsme získali darem od našeho dlouholetého spolupracovníka pana Honzy Hrice. Těchto dvou „animačních“ novinek, které podstatně zvedly úroveň námi pořádaného kurzu, jsme při práci s dětmi a mládeží bohatě využili.
Iva Sonnbergerová , příloha: CPDM CK_Tisková zpráva - Kurz....pdf, 630 kB
15.11.2013
Ve dnech od 7. do 10. listopadu 2013 se uskutečnil na Slovensku další z pracovních programů zástupců českých a slovenských Informačních center pro mládež. Tentokrát šlo o setkání vedení střešních národních neziskových organizací (české AICM ČR a slovenského ZIPCeMu), které na bázi členství sdružují Informační centra pro mládež ve svých zemích.
Iva Sonnbergerová, zdroj: AICM ČR - http://www.icmcr.cz/ , příloha: 14.11.2013 TZ AICM CR Spolupr....pdf, 397 kB
06.11.2013
V listopadu pro Vás připravili pracovníci Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. spoustu zajímavých akcí. Pro lepší přehled jsme veškeré akce sepsali do této aktuality. V první polovině měsíce se uskutečnil vzdělávací kurz organizace R-Mosty pro pedagogy a pracovníky s dětmi a mládeží s názvem "Sociokulturní specifika romských dětí." Včera (5.11.) připravilo NZDM Bouda ve spolupráci se sdružením Slovo 21 vzdělávání rodičů romských předškoláků "Mami, tati, já chci do školy." ....
Magdalena Zronková
16.09.2013
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. zve zájemce nejen z řad studentů/žáků základních a středních škol, ale i širokou veřejnost na Filmový minifestival v Boudě. Od 18. do 20. listopadu 2013 proběhnou v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Bouda školní (v dopoledních hodinách) a veřejné projekce filmů s tematikou sociálního vyloučení, etnických problémů, multikultury. Úterní a středeční projekce budou doplněné besedou s pracovníky Agentury pro sociální začleňování.
Magdalena Zronková, CPDM, o.p.s., foto: archiv CPDM, o.p.s. , příloha: CPDM CK_filmový minifest_TZ2013_.pdf, 508 kB
30.10.2013
Ve dnech 10. až 21. října 2013 se na malebném místě v blízkosti pobřeží Baltského moře nedaleko lotyšského města Liepaja uskutečnil mezinárodní vzdělávací projekt s názvem „Include Your Willpower, Step II“. Projekt realizovaný za finančního přispění evropského programu Mládež v akci připravila lotyšská organizace Liepajas Jaunie Vanagi. Mezi 21 účastníky z několika evropských zemí byli i tři z České republiky - Kristína Mrzenová, Vojtěch Andrš a Martin Kopeček, které sem vyslalo českokrumlovské Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s...
Martin Kopeček - účastník projektu , příloha: TZ CPDM CK_Include Your Willp....pdf, 975 kB
16.10.2013
V pátek 29. listopadu se můžete těšit na závěrečný koncert v rámci cyklu Krumlov Unplugged. "Grand koncert" se uskuteční v českokrumlovském klubu FabriČKa od 19:00 hodin. Čekají na Vás tyto kapely: Kyanid, Kulíšek a Kozák, Danger Line, No Crapes a The Scissors. Vstup bude za 50,- Kč. Projekt Krumlov Unplugged je cyklus akustických vystoupení mladých kapel z Českokrumlovska, jejíž hlavní cíl je podporovat mladé a začínající hudebníky.
Magdalena Zronková
08.10.2013
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. zve studenty a žáky na vzdělávací program organizace Člověk v tísni "Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu". Ve čtvrtek 28. listopadu 2013, od 10:30 do 12:00 nebo od 12:30 do 14:00 hodin proběhne tento program s lektory organizace Člověk v tísni. Aktivizační formou budou studenti seznámeni s extremistickou a ultrapravicovou scénou v ČR, symbolikou, subkulturou, historií a propagandou. V diskuzi se studenti budou mít možnost zamyslet nad cíli neonacistů a nad možnými důsledky realizace těchto cílů pro jejich život a společnost.
Magdalena Zronková, zdroj: Člověk v tísni, foto: archiv CPDM, o.p.s. 2013 , příloha: Dovedu to pochopit- Hrozby ne....pdf, 148 kB
11.10.2013
Rok se s rokem sešel a již po sedmé se v liberecké Tipsport aréně ve dnech 17. – 19. října 2013 uskuteční největší veletrh vzdělávacích a pracovních příležitostí v severních Čechách - EDUCA 2013 MY JOBS LIBEREC. Veletrh nabízí nejrůznějším věkovým skupinám konkrétní studijní a pracovní možnosti v Libereckém kraji, Euroregionu Nisa, České republice i v zahraničí. A nejen to. Prostřednictvím seminářů a přednášek mají zájemci možnost seznámit se například s tím, jak uspět při přijímacích řízeních a úspěšně se uplatnit na současném trhu práce....
Dr. Václav Pavlík, ICM Tábor, člen výkonného výboru AICM , příloha: 10.10.2013 ti aicm cr educa.pdf, 423 kB
11.10.2013
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s, vyslalo v termínu od 6. do 15. září 2013 tří člennou skupinu mladých lidí z Českého Krumlova na mezinárodní vzdělávací kurz s názvem „Inclusion Cocktail“, který pořádala slovinská organizace Mladinski Kulturni Center Slovenj Gradec. Tento kurz se konal ve městě Slovenj Gradec, jež je partnerským městem města Český Krumlov a celkem se jí účastnili mladí lide z osmi evropských států: Litvy, Lotyšska, Estonska, Polska, Chorvatska, Francie, Slovinska a České republiky. Program kurzu byl zaměřen na mladé pracovníky s mládeží (nad 18 let). Prostřednictvím tvořivých metod práce a modelových situací se tento kurz snažil uchopit a dále rozvinout v současnosti aktuální témata týkající se otázek sociálního vyloučení.
Mgr. Jiří Muk, CPDM, o.p.s. , příloha: TZ CPDM CK_Projekt mezinárodn....pdf, 676 kB
19.09.2013
Českokrumlovské Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. vysílá tři mladé účastníky na mezinárodní kurz s názvem „Include your will power – Step 2“ do Lotyšska. Tento zajímavý kurz se uskuteční ve dnech od 9. do 21. října 2013 v lotyšském městě Liepaja. Hlavními organizátory této akce jsou lotyšská organizace Liepajas Jaunie Vanami a slovinská organizace Mladinski Kulturni Center z města Slovenj Gradec, jehož je město Český Krumlov partnerským městem.
Mgr. Jiří Muk, CPDM, o.p.s. , příloha: 01._Practical information.pdf, 420 kB
04.09.2013
R-Mosty , o.s. Praha, Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov a Středisko výchovné péče Spirála zvou pracovníky s dětmi a mládeží z Jihočeského kraje na dvoudenní akreditovaný seminář SOCIOKULTURNÍ SPECIFIKA ROMSKÝCH DĚTÍ. Ten se uskuteční od 31.10. do 1.11. 2013, 9:00 – 17:00 hodin. Místo konání je NZDM BOUDA, Špičák 114, Český Krumlov. Školení je určeno pracovníkům s dětmi a mládeží, kteří se setkávají se sociokulturními specifiky romských dětí.
Magdalena Zronková, zdroj: R-MOSTY o.s. , příloha: Závazná přihláška na dvoudenn....doc, 104 kB
09.09.2013
I letos připravilo českokrumlovské Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. v období letních prázdnin aktivity pro děti a mládež, které rozšířily nabídku aktivního trávení volného času v regionu Českokrumlovska. Prázdninové aktivity byly v CPDM, o.p.s. zahájeny hned v prvním červencovém týdnu akcí, která má název „V Boudě proti nudě“ (1. až 4. 7. 2013). Ta se konala vždy od 9:00 do 15:00 hodin v Nízkoprahovén zařízení pro děti a mládež Bouda.
Magdalena Zronková, Iva Sonnbergerová, Mgr. Jiří Muk, Michaela Gaborová , příloha: CPDM CK_Ohlédnutí za prázdnin....pdf, 2 MB
14.08.2013
V neděli 11. srpna byl úspěšně zahájen letní tábor "Prázdniny v pohybu", který organizuje Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Letní akce pro děti a mládež od 8 do 15 let probíhá na tábořišti Čeřín (Zátoň u Českého Krumlova). První várku fotek můžete shlédnout po rozkliknutí této zprávy...
Magdalena Zronková
13.08.2013
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov připravilo ve spolupráci se slovenskou organizací „Združenie informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike“ (ZIPCEM) a slovinskou organizací „Mladinski kulturni center Slovenj Gradec“ (MKC) v termínu od 4. do 9. srpna 2013 společné setkání mladých lidí z těchto partnerských organizací.
Mgr. Jiří Muk, CPDM, o.p.s. , příloha: TZ CPDM CK_Mezinárodní_projek....pdf, 1 MB
12.08.2013
V termínech od 6. do 15. září se ve Slovinsku (město Slovenj Gradec) uskuteční kurz "Inclusion Cocktail", jehož hlavním tématem bude sociální začleňování lidí s omezenými příležitostmi do společnosti. Centrum pro pomoc dětem a mládeži hledá 3 mladé lidi (věk nad 18 let), kteří by měli zájem se tohoto kurzu účastnit. Celý kurz je poskytován společně s ubytováním a stravou zdarma. Každý účastník si hradí pouze 30-ti procentní náklady na dopravu. Kurz je financován Evropskou Unií pomocí programu Mládež v Akci.
Jiří Muk CPDM, o.p.s. Český Krumlov , příloha: Inclusion Cocktail - Kurz ve ....pdf, 144 kB
02.08.2013
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov připravilo ve spolupráci se slovenskou organizací „Združenie informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike“ (ZIPCEM) a slovinskou organizací „Mladinski kulturni center Slovenj Gradec“ (MKC) v termínu od 4. do 9. srpna 2013 společné setkání mladých lidí z těchto partnerských organizací. Tento mezinárodní projekt bude zaměřen na hlubší porozumění vybraným moderním médiím. Prostřednictvím workshopů a dalších aktivit si mladí lidé, rozdělení do národnostně „namixovaných týmů, vyzkoušejí například přípravu rozhlasového pořadu a jeho odvysílání, tvorbu fotografií, dokumentárního filmu a kreativní tvorbu zaměřenou na street art.
Jiří Muk, CPDM, o.p.s. Český Krumlov , příloha: CPDM_TZ Mezinárodní mediální ....pdf, 559 kB
04.07.2013
Pracovní dobu projektových pracovišť Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. o letních prázdninách naleznete po rozkliknutí této zprávy.
Magdalena Zronková , příloha: Prázdninová provozní doba_OK.pdf, 18 kB
025.03.2012
Letní tábor Čeřín 2013 "Prázdniny v pohybu"
Pořádá CPDM, o.p.s. na Čeříně u Rožmitálu na Šumavě, okres Český Krumlov v termínu 11.8. – 24.8. 2013. Tábor je určen pro holky a kluky ve věku 8 – 15 let. Programové zaměření tábora: vodácký výcvik v jízdě na kanoích a raftových člunech, vodácké splutí části řeky Vltavy, cykloturistika, netradiční sporty a soutěže, celotáborová hra, stezka odvahy a mnoho dalších táborových aktivit Cena tábora: 4.300,- Kč cena zahrnuje: ubytování (stany), teepee + velký vojenský stan a v případě nepříznivého počasí je domluven prostor v Rožmitále na Šumavě, celodenní stravování (5x denně), programové vybavení (lodě, rafty ad.), úrazové pojištění, pedagogické a zdravotní zajištění, organizační doprava (BUS, OA), zajištění programu, vstupné do kulturních objektů. Přihlášku a další informace získáte na tomto místě: Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Špičák 114, 381 01 Český Krumlov Telefon: 380 712 427, mobil: 739 363 374, e-mail: icm@icmck.cz, web: www.cpdm.cz - zde naleznete další informace, závaznou přihlášku i stornovací podmínky
Iva Sonnbergerová , příloha: LT Čeřín 2013 "Prázdniny v po....zip, 296 kB
22.05.2013
Talk it 1. je název víkendového intenzivního kurzu angličtiny, který proběhne v NZDM Bouda (Špičák 114, Český Krumlov) ve dnech od 26. do 28. července 2013. Kurz povedou zkušené lektorky Používaná metoda bude prožitková pedagogika a sugestopedie - které m.j. zvyšují efektivitu zapamatování si učiva. V přiložené zprávě naleznete bližší informace o vzdělávací akci a přihlášku.
Magdalena Zronková, zdroj: elmavia , příloha: TALK IT 1_informace_prihlaska....pdf, 230 kB
29.05.2013
Ve dnech od 1. do 4. července 2012 (pondělí až čtvrtek) a od 26. do 30. srpna 2013 (pondělí až pátek) českokrumlovský Nízkoprahový klub pro děti a mládež Bouda opět ožije tradiční letní akcí s názvem „V Boudě proti nudě“. Zváni jsou zájemci ve věku od 6 do 14 let ke spolupráci na rozmanité výtvarné a umělecké činnosti pod vedením pracovníků Centra pro pomoc dětem a mládeži , o.p.s. Cílem této akce je nabídnout dětem a mládeži v prvním a posledním týdnu letních prázdnin kvalitní alternativu trávení volného času.
Magdalena Zronková, Ladislav Michalík , příloha: TZ CPDM-zpráva infoservisu IC....pdf, 424 kB
18.06.2013
Ve dnech 13. – 16. června 2013 se ve slovenském městě Bojnice uskutečnilo již druhé vzdělávací setkání pracovníků a dobrovolníků slovenských a českých informačních center pro mládež (ICM). Po prvním úspěšném loňském školení, které se uskutečnilo v Zátoni u Českého Krumlova, připravilo tentokrát vzdělávací setkání partnerské Združenie informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike (ZIPCEM). Na programu setkání byla řada zajímavých tématických workshopů, ale také výměna zkušeností z práce s dětmi a mládeží v českých a slovenských ICM. Ve dvou úvodních blocích byla probrána dvě zásadní témata, od kterých by se měl odrazit další rozvoj činnosti informačních center pro mládež: blok „Strategie EU pro mládež – Investování do mládeže a posílení jejího postavení“ a blok „Implementace Strategie do obsahu práce ICM“.
Iva Sonnbergerová , příloha: TZ CPDM_Slovensko-české škole....pdf, 1019 kB
18.06.2013
V pátek 14. června 2013 od 18:00 hodin započal již osmý ročník oblíbeného hudebního setkávání mladých muzikantů nejenom z jižních Čech „Cihelna – Vystupovat 2013“ v Chlumu u Kremže. Na této dvoudenní akci zahrálo rekordních šestnáct hudebních těles. V pátek jako první vystoupila nu-metalová formace „The Hump“ z Českých Budějovic. Následovala je punková kapela „Idiot Princip“. Bechyni na festivalu reprezentovali grunge metaloví „Procrastination“. Po nich přišla na pódium kapela „A Sweet Water Trick“ z Velešína. Předposlední kapelou pátečního večera byla českokrumlovská hardcore kapela „Never Hope“. O závěr pátečního večírku se postarali českobudějovičtí „Tosiro“ kteří svým hardcore zápalem výborně uzavřeli páteční večer, který pokračoval do brzkých ranních hodin akustickou muzikou u ohně.
Iva Sonnbergerová , příloha: Tisková zpráva z multikulturn....doc, 1 MB
11.06.2013
Výstavou obrazů „Maluj, co vidíš“ Helgy Hoškové-Weissové, Dr.h.c. byl 6. května 2013 zahájen projekt českokrumlovského Informačního centra pro mládež s názvem „Multikultura a my 2013“. Výstava byla instalována v Městské galerii v Českém Krumlově a veřejnosti byla přístupná do 17. května. Pražská rodačka, česká akademická malířka, se ve své tvorbě výrazně věnuje tématu holocaustu. Jako dítě byla se svými rodiči deportována jedním z prvních transportů do Terezína. V zavazadle si vezla svůj deník, pastelky, vodové barvy a blok na kreslení. Na radu otce („Maluj, co vidíš!“) postupně vytvořila neobyčejně působivý soubor kreslených dokumentů, který se svojí sdělností odlišuje od výtvarných projevů ostatních dětí i starších terezínských malířů.
Iva Sonnbergerová , příloha: CPDM_Multikultura a my_TZ Inf....pdf, 1 MB
04.06.2013
V pondělí 3. června byla multikulturním večerem slavnostně zahájena výstava fotografií Chada Evanse Wyatta „Roma Rising – Romské obrození“. Akce se konala v horním klubu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Bouda v Českém Krumlově (Špičák 114). Výstavu koordinuje pracoviště Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. – Informační centrum pro mládež ve spolupráci s Muzeem romské kultury v Brně.
Magdalena Zronková , příloha: TZ CPDM-zpráva infoservisu IC....pdf, 1 MB
29.05.2013
CPDM, o.p.s. na Bambiriádě 2013
Ve dnech od 24. do 26. května 2013 proběhl v Českých Budějovicích již patnáctý ročník přehlídky organizací věnujícících se volnočasovým aktivitám dětí a mládeže.
Magdalena Zronková , příloha: TZ CPDM-zpráva infoservisu IC....pdf, 602 kB
29.04.2013
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (projektové pracoviště ICM) připravilo ve spolupráci s Městskou knihovnou výstavu Helgy Hoškové-Weissové "MALUJ, CO VIDÍŠ". Ta se uskuteční v Městské galerii (Horní 155, Č. Krumlov) od 6. do 17. května 2013, vždy od pondělí do pátka od 14:00 do 17:00 hodin.
29.04.2013
Konference Volary a pochod smrti 6. ročník
Občanské sdružení KreBul si vás dovoluje pozvat na 6. ročník konference na téma "Volary a pochod smrti - Multikulturní výchova v praxi", která se uskuteční ve dnech 2. - 3. května 2013 ve Volarech.
Magdalena Zronková, zdroj: KreBul o.s. , příloha: konference 2013[1].pdf, 254 kB
11.04.2013
Ve dnech od 24. do 26. května 2013 se bude u areálu českobudějovické Sportovní haly konat již tradiční přehlídka činností občasnkých sdružení, které pracují s dětmi a mládeží. Téma letošního ročníku Bambiriády je: Dětství v proměnách času.
Magdalena Zronková, zdroj: Radambuk
03.04.2013
V minulém týdnu, od 25. do 29. března 2013, se skupinka čtyř dětí z Českokrumlovska zúčastnila filmového workshopu v maďarské Budapešti. Filmová dílna pro děti a mládež z dětských domovů a pěstounských rodin nesla název „Inside and outside workshop for children living outside of their family“ a vznikla jako součást mezinárodního filmového festivalu „Kid´s eye – Dětské oči“, který pořádá maďarská organizace The Kid´s Eye Art Association. Českou skupinku složenou ze čtyř dětí (13 do 15 let) a jedné vedoucí vyslalo Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov (CPDM, o.p.s.). Filmové tvorby se dále zúčastnily skupiny z ostatních zemí tzv. Visegrádské čtyřky – Maďarska (Budapešť), Polska (Lodž) a Slovenska (Velké Kapušany).
Magdalena Zronková , příloha: CPDM_TZ_Filmový workshop Buda....pdf, 334 kB
27.03.2013
Nabídka praxí pro VŠ studenty Jihočeské univerzity
Studentům VŠ aktuálně nabízíme možnost praxí v Jihočeských informačních centrech a dalších pracovištích našich zřizovatelů. Více informací naleznete v přiloženém souboru nebo osobně v ICM Český Krumlov.
Iva Sonnbegerová, zdroj: ICM České Budějovice , příloha: Nabídka praxí studentům JU do....pdf, 254 kB
20.03.2013
Ve dnech od 25. do 29. března 2013 se v hlavním městě Maďarska uskuteční filmová dílna pro děti a mládež z dětských domovů a pěstounských rodin s názvem „Inside and outside workshop for children living outside of their family“, která vznikla jako součást mezinárodního filmového festivalu "Kid´s eye - Dětské oči".
Magdalena Zronková, ICM Český Krumlov , příloha: CPDM_TZ_Filmový workshop Buda....pdf, 101 kB
20.03.2013
Českokrumlovské Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. vysílá čtyři mladé účastníky na mezinárodní kurz s názvem „Include your will power“ do Lotyšska. Tento zajímavý kurz se uskuteční ve dnech od 23. března do 1. dubna 2013 v lotyšském městě Liepaja. Hlavními organizátory této akce jsou lotyšská organizace Liepajas Jaunie Vanami a slovinská organizace Javni Zavod Vetrnica z města Slovenj Gradec.
Mgr. Jiří Muk, CPDM, o.p.s. , příloha: CPDM_Info servis ICM Č. Kruml....pdf, 328 kB
12.03.2013
Krumlovská část filmového festivalu Jeden svět není jen o večerních projekcích pro veřejnost od čtvrtka 14. do soboty 16. března v Městském divadle. Pro studenty základních i středních škol je od pondělka 11. března připravena řada speciálních projekcí.
21.02.2013
V Českém Krumlově se uskuteční v termínu od 11. do 16 března 2013 Festival dokumentárních filmů JEDEN SVĚT. Součástí festivalových aktivit v Českém Krumlově budou projekce vybraných filmů pro veřejnost (Městské divadlo Český Krumlov, čtvrtek 14. až sobota 16. března 2013), filmové projekce pro žáky základních škol a studenty škol středních (Městské divadlo Český Krumlov a klub NZDM Bouda Český Krumlov, pondělí 11. až pátek 15. března 2013) a benefiční koncert na podporu festivalu Jeden svět v Českém Krumlově (Hudební klub Fabrička, sobota 2. března 2013).
Mgr. Vlastimil Kopeček
05.02.2013
V Centru Bavaria Bohemia v Schönsee se letos prezentuje Český Krumlov v rámci projektu "Kultura bez hranic - Setkávání Čechy Bavorsko", podpořeného Česko-německým fondem budoucnosti.
Magdalena Zronková, zdroj: Centrum Bavaria Bohemia
14.01.2013
V pátek 25. ledna 2013 byl koncertem kapel Another Fake Heroes, Henry´s a Brkovice Boys zahájen další cyklus projektu Krumlov Unplugged. Tento projekt spočívá ve „šňůře“ pěti koncertů mladých hudebních skupin z regionu, které se budou konat nově v měsících lednu, únoru, březnu, září a říjnu 2013.
Magdalena Zronková, Ladislav Michalík
27.11.2012
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov ve spolupráci se slovenskou organizací „Združenie informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike“ (ZIPCEM) a slovinskou organizací „Mladinski kulturni center Slovenj Gradec“ (MKC) uspořádalo v těchto dnech společné setkání mladých dobrovolníků těchto partnerských organizací. Projekt byl zaměřen především na práci s moderními médii.
Jiří Muk, CPDM, o.p.s. Český Krumlov , příloha: CPDM CK_Přeshraniční_mediální....pdf, 474 kB
21.11.2012
Dnes, ve středu 21. listopadu 2012, byl v Českých Budějovicích zahájen 18. ročník veletrhu „Vzdělání a řemeslo“. Výstava je nejširší přehlídkou středních škol, učilišť, vyšších odborných a dalších typů škol v celé České republice. Výstava je určena především žákům osmých a devátých tříd základních škol, kteří vybírají a nebo budou vybírat svoje další studia.
Vlastimil Kopeček , příloha: TZ AICM ČR_Výstavní expozice ....pdf, 571 kB
07.11.2012
…tak se jmenoval taneční „neformálně vzdělávací“ program, který připravili společně Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov a Informační centrum seniorů v Českém Krumlově, které vyvíjí svoje aktivity v rámci občanského sdružení ICOS Český Krumlov.
Vladimír Zunt, Vlastimil Kopeček , příloha: TZ CPDM CK_Senioři juniorům, ....pdf, 313 kB
06.11.2012
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. v Českém Krumlově vyvíjí od počátku svého vzniku v roce 1997 aktivity směřující k posilování „evropských“ vztahů a kontaktů dětí a mládeže. Celkový počet mezinárodních výměn mládeže a evropské iniciativy mládeže realizovaných Centrem pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. v letech 1997 - 2012 je 23.
22.10.2012
Dne 31. října 2012 byla v hale Městského úřadu Český Krumlov slavnostně zahájena výstava s názvem „UNESCO pro mladou generaci aneb Život v památkách.“ Tato výstava je vyvrcholením soutěžní přehlídky umělecké tvorby dětí a mládeže a zachycuje pohled mladých lidí na téma, jak se žije v památkách. K vidění jsou zde nejen dvojrozměrná umělecká díla, ale i fotografie.
Magdalena Zronková , příloha: CPDM_TZ_Vernisáž_UNESCO_2012.pdf, 1 MB
02.10.2012
Trefně vybrané motto pro oslavy Združenia Informačných a poradenských centier mladých ve Slovenské republice (ZIPCeM), které si v pátek 28. září 2012 připomnělo 20 let své existence ve městě Prievidza na Slovensku.
Daniela Havlíčková, AICM ČR - ICM Hodina H Pelhřimov , příloha: AICM ČR_TZ_20 let ZIPCEM_01-1....pdf, 538 kB
07.09.2012
Koncert se koná ve společné spolupráci Centra pro pomoc dětem a mládeži,o.p.s. a Klubu Fabrička jako pokračování festivalu Červenání , které bylo přerušeno z důvodu silné bouřky. Vystoupení Načevy se tedy nemohlo na festivalu uskutečnit. Tímto je koncert Moniky Načevy pro návštěvníky festivalu Červenání zdarma. U vstupu je potřeba se nahlásit. Vstupné stojí 100,- Kč.
Magdalena Zronková
04.09.2012
Tak zas je jedno léto téměř za námi. Žáci a studenti již opět sedí ve školních lavicích a na dny letního volna a odpočinku mohou jenom vzpomínat…
Mgr. Vlastimil Kopeček , příloha: CPDM CK_Ohlédnutí za prázdnin....doc, 848 kB
07.08.2012
V termínu od 18. do 26. srpna 2012 vysílá Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. Český Krumlov 6-ti člennou skupinu mládežníků ve věku 15-18 let na mezinárodní projekt s názvem „Recycle your mind“ do slovinského města Slovenj Gradec.
Jiří Muk
12.07.2012
Sobota 28. července 2012 byla dnem „D“ pro mnohé milovníky dobré hudby. Uskutečnil se totiž multikulturní festival Červenání. Ten se již čtvrtým rokem koná v krásném areálu Psychiatrické léčebny Červený Dvůr. Organizaci akce zajišťují pracovníci českokrumlovské „neziskovky“ Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. ve spolupráci s PL Červený Dvůr.
16.05.2012
Letos se můžete těšit již na sedmý ročník dvoudenního multikulturního festivalu Cihelna – Vystupovat. Ten proběhne v pátek a sobotu 15. a 16. června 2012. Vstupné činí 150 Kč na oba dva dny a začátek je naplánován na páteční 17. hodinu.
Ladislav Michalík, Magdalena Zronková , příloha: Plakat_Cihelna_2012_finall_RC3.jpg, 2 MB
23.04.2012
Dne 30. dubna se v Českém Krumlově uskutečnila jedinečná akce pro děti i dospělé - Kouzelný Krumlov. Malí i velcí se mohli bavit pestrým a bohatým programem. Kouzelný Krumlov byl zahájen v pondělí 30. 4. 2012 ve 14.00 v Pivovarských zahradách. Děti se vydováděly při různorodých hrách, nebo si opekly první jarní buřty.
Magdalena Zronková, zdroj: www.ckrumlov.cz
30.03.2012
Ve středu 28. března 2012 byl v 17.30 v městském divadle v Českém Krumlově oficiálně zahájen festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.
Iva Sonnbergerová, CPDM, o.p.s. Český Krumlov , příloha: CPDM ČK_TZ Jeden svět Český K....pdf, 728 kB
03.02.2012
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov připravilo projekt s názvem „Multikultura a my.“ Jednotlivé akce se konaly v jednom z projektových pracovišť CPDM, o.p.s. v NZDM Bouda od 7. do 9. března 2012 a byly převážně určené dětem a mládeži v Jihočeském kraji.
Magdalena Zronková, Iva Sonnbergerová , příloha: CPDM_Multikultura a my_ČKD_12....jpg, 133 kB
06.01.2012
V polovině prosince minulého roku spatřilo „světlo světa“ zcela nové hudební cédečko studentského pěveckého sboru Vaganti, který pracuje při českokrumlovském gymnáziu. Toto CD je druhým hmatatelným výsledkem projektu „Rožmberské reminiscence“, kterým Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov přispělo k výročí 400 let od úmrtí posledního Rožmberka Petra Voka, jež si jižní Čechy připomínaly mnoha kulturními programy a dalšími akcemi v rámci „Rožmberského roku 2011“.
Vlastimil Kopeček, CPDM Český Krumlov , příloha: TZ CPDM-zpráva infoservisu IC....pdf, 281 kB
07.11.2011
V rámci Evropského roku dobrovolnictví se ve dnech 21. a 22. listopadu 2011 uskutečnil v Českých Budějovicích „Veletrh dobrovolnictví“. Veletrhu poskytla prostor Jihočeská universita v Českých Budějovicích. V prvním dnu to byla Teologická fakulta JU a druhý den pak Zdravotně sociální fakulta JU.
Magdalena Zronková, zdroj: www.europe-direct.cz
12.10.2011
Středa 12.10.2011 je dnem vyhlášení projektu "UNESCO pro mladou generaci". Ten je připomenutím 20-tého výročí zapsání Českého Krumlova na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO...
Magdalena Zronková, zdroj: www.ckrumlov.cz
16.09.2011
Již dříve jsme psali o úspěchu české skupinky dětí, jejichž krátký film byl vybraný na mezinárodním filmovém workshopu v Budapešti k nominaci do soutěžní části 4. ročníku „Filmového festivalu Čtyři řeky“, který se uskutečnil ve dnech 7. až 10. září 2011 v chorvatském městě Karlovac. Dvě zástupkyně českého týmu na tento festival odjely a přinesly si z něj spoustu zajímavých zážitků...
Kateřina Tůmová
09.09.2011
O víkendu proběhl v Motorestu Krumlov celodenní Festival Krumlov Unplugged . Program festivalu byl opravdu bohatý. Návštěvníky nečekala jen akustická hudební vystoupení, ale i „unplugged rockotéka“ moderátorů Rádia Beat, která proběhla na samém závěru akce, či křest CD „Lidové písně z rožmberského podzámčí“, které bylo nahráno za pomoci Hudebního studia mladých. Konkrétně zde byly k vidění tyto hudební skupiny: Henry's, Vyvrhells, Apokalypsa Rock, Společenstvo nezbedných, Bílá nemoc, Kyanid, Another fake heroes, No Crapes a Bratři Karamazovi.
Magdalena Zronková a Ladislav Michalík
6.09.2011
V Českém Krumlově se v termínu od 22. do 31.srpna uskutečnila evropská výměna mládeže s názvem MEDIALIZE IT. Projektu, jehož organizátorem je CPDM Český Krumlov, se zúčastnily šestičlenné národní skupiny mladých lidí ze Slovenska (Prievidza), Slovinska (Slovenj Gradec), Itálie (Torino), Portugalska (Carazzeda de Ansiaes) a České republiky (Český Krumlov).
Jiří Muk a Vlastimil Kopeček, CPDM, o.p.s. Český Krumlov , příloha: Příprava na EU výměnu mládeže....pdf, 809 kB
08.08.2011
V minulém týdnu dorazila po mailu do Centra pro pomoc dětem a mládeži velmi povzbudivá zpráva z Maďarska o úspěchu krátkého filmu Forest, který natočil tým krumlovských dětí v březnu 2011 na mezinárodním filmovém workshopu, jenž se uskutečnil v rámci 3. ročníku filmového festivalu „Dětské oči“ (Kid,s Eye Film Festival) v Budapešti.
Vlastimil Kopeček, CPDM Český Krumlov , příloha: Film krumlovských dětí na MFF....pdf, 427 kB
21.06.2011
Děti i mládežníci mají v Českém Krumlově své útočiště. Každý si zde najde to „své“... Desáté narozeniny oslaví na konci letošního roku českokrumlovské nízkoprahové zařízení Bouda. Ta se za uplynulé roky stala oblíbeným útočištěm mládeže nejen z Českého Krumlova, ale i z blízkého okolí.
Převzato z Českokrumlovského deníku (20.6.2011), autor: Václav Votruba
11.08.2011
Celý příští týden, od pondělí 15. srpna do pátku 19. srpna 2011, se budou moci českokrumlovské děti, které nejsou v tomto období na prázdninách mimo město, zúčastnit letošního druhého pokračování volnočasového projektu „V BOUDĚ PROTI NUDĚ “.
Vlastimil Kopeček, CPDM Český Krumlov
08.08.2011
V pátek 12.srpna 2011 se chystá již čtvrtý koncert v rámci cyklu Krumlov Unplugged, tentokrát s kapelami Bratři Karamazovi a Sandwitch. Začátek akce je naplánovaný na 20:00 v Bikers Baru v Panské ulici v Českém Krumlově. Tentokrát bude z koncertu pořizována (kromě tradičního videozáznamu) také kompletní zvuková nahrávka pro další práci Hudebního studia mladých CPDM ČK.
Magdalena Zronková, Vlastimil Kopeček , příloha: Hudební projekt Krumlov Unplu....pdf, 1 MB
12.07.2011
V sobotu dne 23. července 2011 (od 12.00 hodin) bude zahájen v areálu Psychiatrické léčebny Červený Dvůr třetí ročník multikulturního festivalu Červenání.
Magdalena Zronková, Vlastimil Kopeček a Ladislav Michalík
V sobotu 25. června 2011 od 12:00 jste srdečně zváni na šestý ročník multikulturního festivalu Cihelna-Vystupovat 2011, který proběhne v Chlumu u Křemže (areál bývalé cihelny). Na festivalu vystoupí kapely: Kyanid, Sandwitch, the Pooh, Another Fake Heroes, Spine In True, Poslední Záhryz, Depakine Chrono, Hameln, OSA Killers a Vyvrhels. Dále se můžete těšit na promítání filmů a na Divadlo, které je překvapením.
01.06.2011
V Jihočeském kraji zbývá již jen několik dní do vyhlášení výsledků jihočeského krajského kola 5. ročníku celostátní soutěže školních novin a časopisů. Ve středu 8. června přivítá účastníky soutěže Český Krumlov.
Dr. Václav Pavlík, Informační centrum pro mládež Tábor
30.05.2011
Ve dnech 25. až 27. května 2011 se v Centru pro pomoc dětem a mládeži Český Krumlov (CPDM) uskutečnilo přípravné setkání vedoucích evropské výměny mládeže s názvem MEDIALIZE IT. Vlastní projekt se uskuteční v Českém Krumlově ve dnech od 22. do 31. srpna 2011.
Vlastimil Kopeček, foto Jiří Muk, CPDM Český Krumlov , příloha: EU výměna MEDILAIZE IT-přípra....pdf, 636 kB
30.05.2011
Ve dnech 19. až 21. května 2011, se uskutečnila v České republice zkušenostní a poznávací návštěva zástupců slovenských informačních a poradenských center pro mládež, která jsou sdružena ve střešní slovenské nestátní neziskové organizaci „Združenie informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike“ (ZIPCEM). Návštěva se uskutečnila na základě pozvání českých informačních center pro mládež, která jsou sdružena v Asociaci pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice (AICM ČR).
Magdalena Zronková a Vlastimil Kopeček, ICM Český Krumlov, AICM ČR , příloha: AICM ČR_Návštěva zástupců slo....pdf, 328 kB
17.05.2011
Mládežnické Rádio ICM ve spolupráci s rakouským rádiem FRF (Freies Radio Freistadt) uspořádalo o ve dnech od 13. až 14. května 2011 v Českém Krumlově další společné setkání mládeže z obou partnerských rádií.
Jiří Muk, CPDM, o.p.s. Český Krumlov
12.05.2011
V úterý 10. května 2011 s v CPDM Český Krumlov uskutečnilo setkání se zástupci krajanského sdružení MATICA ČEŠKA ze srbského města Bela Crkva, kteří byli v České republice na krátké pracovní návštěvě. Cílem tohoto prvokontaktního setkání bylo nalézt možnosti budoucí spolupráce v zájmové oblasti "děti a mládež". Více informací naleznete uvnitř tiskové zprávy.
Vlastimil Kopeček, CPDM Český Krumlov
09.05.2011
Hudební projektový cyklus „Krumlov Unplugged“ je další novou nadstavbou současné podpory hudebních aktivit mládeže, kterou CPDM, o.p.s. Český Krumlov k mladým hudebním souborům směruje prostřednictvím vybraných aktivit svých dvou projektových pracovišť – nízkoprahového a volnočasového klub Bouda a Hudebního studia mladých.
Vlastimil Kopeček, CPDM Český Krumlov


Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATON