Homepage

12.08.2016
Na letní tábor na Čeříně přijel Českokrumlovský deník
No to jsme nečekali... V tom téměř nejhorším počasí se ohlásil na návštěvu našeho letního tábora Prázdniny v pohybu pan redaktor z Českokrumlovského deníku. Článek, který vyšel v novinách ve čtvrtek 11. srpna 2016 si můžete stáhnut v příloze této aktuality.
Vlastimil Kopeček, CPDM, o.p.s. Český Krumlov , příloha: LT Čeřín_ČKL_11-08-2016001.pdf, 252 kB
29.08.2016
Českokrumlovští mládežníci se účastnili mezinárodního vzdělávacího kurzu ve v Estonsku
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s, vyslalo v termínu od 15. do 22. srpna 2016 dvou člennou skupinu mladých lidí z Českého Krumlova na mezinárodní vzdělávací projekt s názvem “Youth Exchanges for Newcomers”, který pořádala Estonská organizace Nooruse Maja. Tento kurz se konal v estonském městě Pärnu a celkem se jej účastnilo 25 mladých lidí z 12-ti států Evropské Unie. Program kurzu byl zaměřen na vzdělávání mladých pracovníků s mládeží. Prostřednictvím tvořivých metod práce a modelových situací se tento kurz snažil uchopit a dále rozvinout, v současnosti aktuální témata, týkající se otázek aktivního života mládeže. Tento projekt byl podpořen prostřednictvím programu Evropské Unie ERASMUS+. S hlavními organizátory tohoto projektu má Centrum pro pomoc dětem a mládeži bohaté zkušenosti z předešlých společných projektů. Věříme, že tento kurz měl na účastníky pozitivní dopad a že nové dovednosti a zkušenosti budou moci uplatnit také po návratu do svých domovů.
Mgr. Jiří Muk
01.09.2016
Tradiční aktivitou Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov je letní tábor „Prázdniny v pohybu“, kterou pořádá v období letních prázdnin především pro českokrumlovské děti. V letošním roce tábor proběhl v termínu od 7. do 20. srpna 2016 na tábořišti u Čeřína poblíž Rožmitálu na Šumavě. Zúčastnilo se jej 40 dětí ve věku od sedmi do patnácti let. Pro dětské účastníky tábora byl připraven, jako každý rok, nabytý program se spoustou netradičních sportovních aktivit, her a také celotáborová hra na motivy „Divokého západu“. Děti za jednotlivé etapy celotáborové hry získávaly táborové peníze - dolary. Za finanční obnos si jednotlivé družiny mohly zakoupit domy pro výstavbu svého westernového městečka. Například budovu sheriffa, poštu, Saloon, banku, hotel, stodolu atd. Kromě celotáborové hry účastníci tábora absolvovali výlety do okolí a na hrad Rožmberk. Zde někteří navštívili místní katovnu, kde si na vlastní kůži vyzkoušeli některé mučící nástroje, a také spluli na raftech část řeky Vltavy z Vyššího Brodu do Branné.
Iva Sonnbergerová , příloha: TZ LT Čeřín 2016.pdf, 568 kB
11.08.2016
V novém bulletinu se dočtete o připravovaných, probíhajících a i o proběhlých akcích Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., například o letním táboře Prázdniny v pohybu na Čeříně, který byl zahájen v neděli 7.8., o proběhlém táboře pro děti ze sociálně vyloučené lokality obce Větřní, o chystané akci V Boudě proti nudě, o přípravě audioverze "Pohrátek", a hlavně nepřehlédněte, že CPDM, o.p.s. nabízí ještě 4 volná místa na mezinárodní projekt, který se uskuteční na Zátoni u ČK.
Magdalena Zronková , příloha: Bulletin CPDM 2016_08.pdf, 131 kB
09.08.2016
Tradiční letní tábor CPDM Český Krumlov s názvem PRÁZDNINY V POHYBU 2016 byl zahájen v neděli 7. srpna na táborové základě na Čeříně u Rožmitálu na Šumavě. Tábora se účastní čtyřicet dětí ve věku od osmi do patnácti let, pro které je připraven bohatý táborový program. Hlavní programovou osou tábora je celotáborová etapová hra indiány a divokým Západem... Dění na táboře mohou rodiče a další uživatelé našeho webu sledovat v čáti naší stránky Letní tábor Prázdniny v pohybu / LT Čeřín - Fotogalerie. Kromě fotek zde budou umísťovány také krátké textové zprávy a komentáře.
Vlastimil Kopeček, CPDM, o.p.s. Český Krumlov
04.08.2016
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. Český Krumlov nabízí 4 volná místa na mezinárodním mládežnickém projektu, který se uskuteční od pondělí 22. do neděle 28. srpna 2016 na turistické základně DDM v Zátoni u Českého Krumlova. Projekt je určen pro mladé lidi ve věku od 15-ti do 18-ti let. Společně s českými účastníky se jej budou účastnit mladí lidé ze Slovinska, Slovenka. Z nabízeních aktivit můžeme jmenovat: splutí části řeky Vltavy na raftech, dále nejrůznější workshopy, které budou tématicky převážné zaměřené na umění a mediální problematiku (rádiový workshop, animovaný film, fotografie, malba na hedvábí apod.), dále exkurze do vybraných institucí a v neposlední řadě národní večery, při nichž budou zástupci jednotlivých zúčastněných zemí ostatní účastníky seznamovat nejen s typickými národními zvyky a tradicemi, ale i s danou kuchyní typickou pro danou zemi.
Mgr. Jiří Muk - koordinátor projektu , příloha: Přeshraniční spolupráce mláde....doc, 1 MB
03.08.2016
Od soboty 23. července 2016 do pátku 29. července 2016 se uskutečnil třetí ročník letního pobytového tábora pro děti ze sociálně vyloučené lokality obce Větřní. Patronaci nad táborem a samotnou realizaci převzalo tradičně českokrumlovské Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s. ve spolupráci s obci Větřní a Ministerstvem vnitra České republiky. Jako základna nám opět dobře posloužila Chata pod Kletí, která se nachází na úpatí nejvyšší hory Blanského lesa. Podobně jako v předešlých dvou letech, tak i v tomto roce bylo hlavním záměrem tábora přiblížit dětem kulturní a historickou rozmanitost našeho kraje a zprostředkovat jim skutečnost, že jsou součástí tohoto nesmírně cenného bohatství. Z tohoto důvodu jsme připravili dětem jako jeden z prvních výletů návštěvu cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě, kde jsme se měli možnost dotknout historie našeho regionu. Po návštěvě kláštera následoval program v pohádkovém domě v Českém Krumlově, kde nám pan Jan Vondrouš přiblížil krumlovské „mystično“.
Ladislav Michalík , příloha: CPDM CK_Tisková zpráva tábor ....pdf, 732 kB
08.07.2016
Provozní doba pracovišť CPDM o letních prázdninách
Letní prázdniny jsou obdobím, kdy CPDM Český Krumlov pořádá řadu pobytových a výjezdových akcí s dětmi a mládeží. Je to také doba udržby a oprav prostor a zařízení a také doba dovolených. Z těchto důvodů všechna docházková pracoviště (ICM - Informační centrum pro mládež, NZDM Bouda vč. zařízení na sídlišti Mír a Streetwork) pracují v režimu prázdninové pracovní doby. Přehled otevíracích časů výše uvedených pracovišť najdete v příloze této aktuality (pdf). Přejeme všem krásné prázdniny a dovolené.
Vlastimil Kopeček, CPDM, o.p.s. Český Krumlov , příloha: Prázdniny v CPDM - otevírací ....pdf, 119 kB
28.07.2016
Táborový pobyt dětí z Větřní se chýlí ke konci
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (projektové pracoviště NZDM Bouda) ve spolupráci s obcí Větřní a za podpory Ministerstva vnitra ČR a Jihočeského kraje letos zorganizovalo již třetí ročník letního tábora dětí z Větřní. Pobyt se uskutečnil od soboty 23. do pátku 29. července 2016 na Chatě pod Kletí u Holubova. Tábora se zúčastnilo 20 dětí, pro které byl připraven velmi rozmanitý sportovní, kulturní a poznávací program, ve kterém byly zahrnuty například tyto aktivity a akce: návštěva cisterciáckého kláštěra ve Vyšším Brodě, projekce filmové pohádky v multikině Cinestar v Českých Budějovicích, povídání o pohádkách a tajemnu v Pohádkovém domě v Českém Krumlově, návštěva ZOO v Hluboké nad Vltavou, celodenní splutí části řeky Vltavy na trase z Českého Krumlova do Zlaté Koruny, výstup na horu Kleť, zdravotnický rychlokurz, jízda na koních, sportovní hry a soutěže, stezka odvahy, výtvarné programy a další aktivity. Více informací o průběhu tábora bude zveřejněno zde na webu v příštím týdnu. O letním táboře bude v příštím týdnu vydána také samostatná tisková zpráva.
Vlastimil Kopeček, CPDM, o.p.s. Český Krumlov , příloha: LT Větřní 2016_foto.pdf, 2 MB
08.07.2016
Začátek letních prázdnin zahájilo Centrum pro pomoc dětem a mládeži v pátek 1. července 2016 od 19:00 hodin jedenáctým ročníkem multikulturního festivalu „Cihelna-Vystupovat“, který se uskutečnil v Chlumu u Kremže. Na tomto, dnes již tradičním dvoudenním festivalu vystoupilo patnáct hudebních skupin, jeden divadelní spolek a jedna taneční skupina. Stejně jako v létech minulých, jsme se i na jedenáctém ročníku snažili o různorodost a pestrost kulturní nabídky na festivalu. Cílem festivalu bylo nabídnou mladým začínajícím umělcům z NZDM Bouda prostor s představení své činnosti a v co možná nejširším záběru uspokojit hudební návštěvníky festivalu. Z tohoto důvodu byl páteční večer určen posluchačům, kteří si rádi vychutnají kvalitní elektronickou muziku, kdežto sobota byla v tradičním bigbeatovém stylu.
Ladislav Michalík , příloha: CPDM ČK_TZ Festival Cihelna 2016.pdf, 576 kB

                                                           

Zajímavé odkazy
 

http://www.elmavia.cz
 

LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2019 "PRÁZDNINY V POHYBU"https://www.jedensvet.cz/2019/
 
 
 

Jihočeská ICM
 
Informační centra pro mládež v ČR
 
 
Informačná centra mladých v SR
 
Evropská informační síť pro mládež
 
 
KAPKA PŘÍRODY
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATONOS KOLT Praha