Homepage

24.11.2017
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov (CPDM) vstoupilo letos do dvacátého roku své existence. Společnost byla založena v právní formě obecně prospěšné společnosti k datu 1. ledna 1997 městem Český Krumlov a mezi její hlavní činnosti patří zejména aktivity v oblasti primární a sekundární prevence společensky nežádoucích jevů, informační a poradenské činnosti pro děti, mládež, pedagogickou, rodičovskou a další veřejnost, neformálně vzdělávací programy, školení, kurzy, přednášky, kulturně výchovné projekty a další aktivity související s problematikou a zájmovými oblastmi dětí a mládeže, organizování aktivit, které cíleně podporují vhodné trávení volného času dětí a mládeže, včetně aktivit mezinárodních a prázdninových, podpora a pomoc sociálně a zdravotně znevýhodněným dětem a mládeži a organizacím, které se touto problematikou zabývají, podpora a pomoc rozvoji občanského sektoru v místě a širším regionu a další…
Vlastimil Kopeček , příloha: Fotogalerie 20.pdf, 2 MB
23.11.2017
Jak se stát stážistou s finanční podporu EU - pozvánka na seminář
ICM Český Krumlov si Vás dovoluje upozornit na zajímavý a užitečný seminář s názvem ,,Jak získat stážistu s finanční podporou EU?“, který se uskuteční v úterý 28. listopadu 2017 v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje v Oválném sále. Máte možnost se dozvědět informace o třech evropských programech: 1.CESTA PRO MLADÉ, který propojuje studenty a firmy formou stáží. 2.VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ, který s proplacenou kompenzací nákladů umožňuje proškolení a prověření si potencionálního zaměstnance přímo v praxi. 3.EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA, která Vám umožňuje získat dobrovolníky z různých koutů Evropy Přihlásit na seminář se můžete mailem na této adrese: pavla.slipkova@mmr.cz
Vlastimil Kopeček, zdroj: Cesta pro mladé , příloha: Pozvánka stážisti (1).pdf, 3 MB
23.11.2017
„Vzdělávej se, sportuj, tvoř“… v duchu tohoto hesla se již potřiadvacáté koná ve dnech od 22. do 24.listopadu 2017 v Českých Budějovicích výstava VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO. A opět na výstavě nechybí ani expozice Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice z.s. (AICM ČR) a jejích členských informačních center pro mládež. A jak už jsme zvyklí, nabízí expozice AICM ČR opět velmi zajímavé informace, m.j. také prostřednictvím aktualizovaných vydání tiskovin. A že tato vydavatelská činnosti AICM ČR má hlavu i patu, je aktuální a potřebná, o tom svědčí i témata prezentovaná a diskutovaná v posledním období čím dál tím více v mediálním prostoru a ve vzdělávacích kruzích…
Václav Pavlík a Vlastimil Kopeček , příloha: AICM_ Vzdělání a řemeslo_TZ C....pdf, 1 MB
21.11.2017
Svátečním pátkem 17. listopadu 2017 v 10:00 hodin byl slavnostně zahájen osmý ročník „Kurzu animovaného filmu“, který je určen dětem a mládeži se zájmem o filmovou animovanou tvorbu. Kurz se tradičně koná v NZDM Bouda.
Ladislav Michalík , příloha: TZ CPDM-kurz animovaného film....pdf, 1 MB
30.10.2017
Osmý ročník oblíbeného „Kurzu animovaného filmu“ se uskuteční tento rok ve dvou termínech, a to: od 17.-19. listopadu 2017 (pátek až neděle) a dále od 25.- 26. listopadu 2017 (sobota až neděle) vždy od 10:00 do 18:00 hodin v prostorách NZDM Bouda. Vzhledem k časově technické náročnosti a ke kapacitě kurzu je nutné, aby se zájemci (ve věku od 10-ti do 100 let) předem závazně přihlásili na tel: 736 634 127. Nepřihlášení zájemci nemají šanci se kurzu účastnit.
24.10.2017
Burza škol
S naším stánkem jsme se zúčastnili Burzy škol, která se letos poprvé konala také v Českém Krumlově, a to ve sportovní hale na Chvalšinské ulici. Burzy se účastnili střední odborné školy a učiliště a také některé velké firmy z regionu. Zájem o náš stánek byl mezi dětmi veliký a ty se dokonce úspěšně zúčastnily i naší malé soutěže.
30.10.2017
Jako dobrovolníci ze zemí Visegrádské čtyřky jsme se za organizaci CPDM o.p.s. účastnili v počtu pěti lidí workshopu zaměřeného na odstranění předsudků o migrantech a dalších menšinových skupinách. Pozvaní odborníci z různých oborů, včetně školství, psychologie, občanské společnosti a vládních sfér, propagovali pozitivní aspekty rozmanitosti prostřednictvím přednášek, diskusí a zkušenostního učení, které dále povzbuzovali osobní zapojení mladých lidí a utváření názorů. Během workshopu jsme se aktivně podíleli na pečlivě vybraných kapitolách pro informační bulletin shrnující znalosti, hry a diskuse workshopu. Tato témata byla vybrána se zaměřením na to, co může být užitečné a srozumitelné pro děti ve věku 11-12 let, kteří budou dobrovolnickým cílovým publikem během druhé implementační fáze tohoto projektu. Webové stránky projektu:
Tereza Klorová
30.10.2017
V minulém týdnu se český tým zúčastnil mezinárodního projektu (tréninkový kurz) evropského programu ERASMUS+, který se uskutečnil v Lotyšském městě Liepaja. Spolu s českou skupinou se projektu účastnilo dalších 11 zemí. Tématem projektu bylo začleňování menšin do společnosti (lidé s handicapem, národnostní či náboženské menšiny atd.) + Evropská dobrovolnická činnost. V prvních dnech si účastníci pomocí různých aktivit vyzkoušeli, jaké to je „chodit v botách druhých“. Prostřednictvím modelových situací si vyzkoušeli například jaké to je v pozici diskriminovaných. Součástí těchto aktivit byla i exkurze místního centra pro osoby se zrakovým postižením, kde si účastníci následně sami na sobě vyzkoušeli jaké to je žít se zrakovým postižením.
25.10.2017
Čtyřdenní vzdělávací akce Médiakemp se tradičně uskutečnila na turistické základně v Zátoni na Českokrumlovsku. V termínu od 19. do 22. října si účastníci vyzkoušeli celou řadu rozmanitých aktivit – produkovali animovaný film, fotografovali, tvořili články a mluvili v rádiu. Akci, která je zacílena na mládež od 14 do 18 let, každý rok pořádá Centrum pro pomoc dětem a mládeži v Českém Krumlově.
17.10.2017
Ve dnech od 9. do 13. října 2017 se v NZDM Bouda uskutečnil čtrnáctý ročník projektu s názvem „Výtvarný podzim v Boudě“. Každý den od pondělí do pátku, vždy od 8.00 – 16.00 hodin, si příchozí děti a mládež mohly vyzkoušet zajímavé a neotřelé výtvarně řemeslné techniky, s nimiž se v současné uspěchané době tolik nesetkají. Dětské kolektivy ze škol a další zájemci z veřejnosti měli na samotnou činnost vyhrazeny vždy dvě hodiny. Během tohoto času se účastníci postupně vystřídali na jednotlivých pracovištích, kde na ně čekal zajímavý výtvarný program. Za den ze takto na programu vystřídaly tři až čtyři kolektivy.
Autor textu: Jiří Muk, fotografie: Vlastimil Kopeček a Jiří Muk , příloha: CPDM CK_TZ - Výtvarný podzim ....doc, 765 kB

                                                           

Zajímavé odkazy

 
             
Informační centra pro mládež v ČR
 
Informačná centra mladých v SR
 
 
Evropská informační síť pro mládež
 
 

 
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAKAnimalRescue