Evropské projekty mládeže CPDM, o.p.s. Český Krumlov

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov (CPDM, o.p.s.) vyvíjí od počátku svého vzniku (1997) aktivity směřující k posilování "evropských" vztahů a kontaktů mládeže a dětí.

V oblasti této činnosti se naše organizace zaměřuje především na realizování mezinárodních výměnných projektů mládeže, na informační projekty s evropských dosahem a na podporu evropských iniciativ mládých lidí.

Od roku 1998 do současné doby (2008) CPDM, o.p.s. Český Krumlov samo zorganizovalo nebo se významně podílelo (spolu s dalšími partnery) na 21 evropských projektech, kterých se přímo a aktivně zúčastnilo přes 600 mladých lidí z Rakouska, Německa, Itálie, Francie, Bulharska, Rumunska, Španělska, Velké Británie, Slovinska, Polska, Slovenska, Portugalska, Finska, Lotyšska, Litvy, Turecka a samozřejmě z České republiky.

Význam a smysl evropských projektů mládeže obecně spočívá zejména v umožnění kontaktů s jiným kulturním a sociálním prostředím, v posilování vzájemné tolerance a pochopení k odlišným kulturám, v podporování iniciativy a tvořivosti mladých lidí, ve vzdělávání účastníků neformálním způsobem, v získávání nových a trvalejších přátelství, v "lámání" jazykových a psychických bariér, v účasti mladých lidí s omezenými příležitostmi, ve zprostředkovaném vlivu na komunity, v místech realizace těchto projektů ad.

Většina projektů, které CPDM, o.p.s. Český Krumlov organizovalo, byla prodpořena z programu Evropské unie Mládež (do roku 2006) a následně od roku 2007 pokračujícího programu "Mládež v akci"         

Některé naše evropské a mezinárodní projekty byly podpořeny také ze strany Ministerstva zahraničních věcí České republiky (informační projekty), Úřadu vlády Horního Rakouska (vybrané česko - rakouské projekty), Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v ČR (informační projekty) a v  předvstupním období ČR do EU také z Fondu malých projektů PHARE CBC (informační a edukativní projekty).

V současném období patří mezi hlavní podporovatele našich mezinárodních projektů mládeže a dětí EU program "Mládež v akci" (resp. realizační agentura tohoto programu v ČR - Česká národní agentura Mládež), Jihočeský kraj a město Český Krumlov.

 

V jednotlivých částech této informační sekce o činnosti CPDM, o.p.s. Český Krumlov naleznete (v členění po jednotlivých letech) informace o nejvýznamnějších mezinárodních a evropských projektech od roku 1997 do současnosti.

Když se zde zveřejněné informace o evropských projektech stanou pro čtenáře těchto stránek určitou inspirací, budeme velmi rádi....  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

Zajímavé odkazy
 

http://www.elmavia.cz
 

LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2021
 
 
Informační centra pro mládež v ČR
 
 
Informačná centra mladých v SR
 
 
Evropská informační síť pro mládež
 
 

KAPKA
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.