Evropský multilaterární výměnný projekt mládeže „Lidé a světové dědictví UNESCO” Český Krumlov 2008

Informační zpráva o realizaci projektu
                                                    Ve dnech od 4. do 18. srpna 2008 se v Českém Krumlově uskutečnila mezinárodní výměna mládeže zaměřená na poznávání památek UNESCO a současného života lidí „v nich” a „s nimi”. 

Jak to ale vlastně vše vzniklo? 

   Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov je nezisková organizace, která se, mimo jiné další činnosti, snaží zapojit české mládé lidi do mezinárodních mládežnických výměn, programů a projektů.
O letošních prázdninách uskutečněný projekt „Lidé a světové dědictví UNESCO”, který byl podpořen grantem programu EU Mládež v akci, je jedním z příkladů takových aktivit.
Projekt tématicky navázal na loňský místní českorumlovský projekt, který CPDM, o.p.s. Český Krumlov pořádalo ve spolupráci s městem Český Krumlov k 15-ti letému výročí zapsání Českého Krumlova na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Kdo všechno se projektu zúčastnil a jaký byl program projektu?
     
Evropská výměna „Lidé a světové dědictví UNESCO”,  byla realizována za účastí mládežníků z Potugalska, Lotyšska, Itálie, Bulharska, Rumunska a samozřejmě České republiky. Z každé země přijelo 6 mládežníků a 1 dospělý vedoucí. Účastníci museli pocházet z míst, kde se nachází nějaká UNESCO památka - přírodní, či kulturní. Za Portugalsko tak přijeli studenti z UNESCO regionu Alto Douro, který je unikátním producentem portského vína, za Lotyšsko přijela skupina z Jelgavy, která reperezntovala hlavní  město Rigu,  silná italská parta pocházela ze Sicílie a představila údolí řeckých chrámů v Agrigentu, Bulhaři přijeli z města Haškovo a představili UNESCO památku Alexandrův hrob, rumunská skupina se zaměřila na město Curtea de Arges, které zatím UNESCO památkou není, ale brzy se jí stane. Nesmíme zapomenout na ČR, která byla reprezentována mládežníky z Českého Krumlova a Českých Budějovic. Většina českých mládežníků se účastnila i loňského českokrumlovského projektu Průvodce městem, kdy obdobně jako nyní měli účastníci vymyslet originálního průvodce UNESCO památkou z pohledu „mladí mladým” v tištěné i elektronické podobě.
      Na mezinárodní výměnně k tomu ještě navíc přibyla powerpointová prezentace státu, UNESCO památek, různých zajímavostí, hudby, tanců atd. Toto bylo součástí práce doma před projektem.
      Každá národní skupina pak měla během 14-ti dní projektu vyhrazen jeden národní večer na svou prezentaci. Národní večery se ukázaly jako velmi přínosný a zábavný nápad, který byl zároveň i poučný a hodně zajímavý. Součástí každého národního večera bylo také vaření typických národních jídel. Například Portugalci přiletěli se sušenými velkými treskami v kufru a Italové ze strachu, že se u nás nedají koupit dobré těstoviny s plnými kufry špaget a pesta. Ostatní však rozhodně nezůstali pozadu. Kromě jídla jsme tančili národní tance, zpívali národní písně, shlédli prezentace zemí a UNESCO památek, hráli národní zábavné hry a celkově se velmi dobře bavili.

Jak byl naplněn program projektu?

Našim cílem bylo ukázat mladým lidem, co to je organizace UNESCO, jak v praxi funguje a k čemu je užitečná. Chtěli jsme, aby se naši účastníci zamysleli nad celou touto filozofií, proč je dobré uchovávat památky staré stovky let a více, proč je důležité je i umět dobře prezentovat turistům atd. Víme, že je důležitější, než o tom jen povídat, památku osahat, prožít, cítit. Proto jsme se rozhodli použít workshopy vizuálního a výtvarného umění, hudebu, tvorbu rádio a video dokumentu... V prvních dnech jsme se snažili účastníkům ukázat město Český Krumlov na všech možných úrovních a ze všech možných pohledů – ve dne, za večerního osvětlení, z pohledu návštěvníka otáčivého hlediště, také z pohledu vodáka i běžného obyvatele... Poté následoval blok vizuální a výtvarné tvorby, kdy se ve čtyřech dnech šest národnostně „namixovaných” skupin věnovalo malbě a kresbě, dřevorytu, prostorové instalaci, keramice a dřevosochařství. Vše na téma UNESCO a pod vedením specializovaných instruktorů, mimo jiné i akad. sochaře Petra Fidricha a keramika Marka Neruda.
    Druhý týden projektu jsme pak věnovali programovému bloku „média a komunikace”, kdy opět šest šestičlenných týmů dostalo za úkol vymyslet rozhlasový reportážní pořad a video dokument na téma Český Krumlov, UNESCO a „něco k tomu” dle svých vlasních nápadů a invencí. Skupiny si nejprve nasbíraly hrubý materiál, pak jej zpracovaly, doplnily o další informace a upravily jej tak, aby se rádiový pořad dal odvysílat v rádiu ICM a video použít jako výstup z našeho projektu. Tato část probíhala pod vedením mladých a nadaných instruktorů (mládežníků z projektů CPDM – Rádia ICM, hudebního studia a klubu Bouda) kteří naše účastníky usměrňovali v jejich nápadech, pomáhali jim s technikou a přibližovali práci reportéra, novináře, režiséra, scénáaristy i kameramana.
     Ve čtvrtek 14. srpna 2008 jsme pak v rámci projektu zorganizovali společnými silami závěrečný „Koncert pro UNESCO” v restauraci Krumlovský Mlýn v Českém Krumlově, kde jsme představili veřejnosti náš projekt, jeho záměr a cíle, také jsme prezentovali některé z vyhotovených prací, povedlo se ukázat sestříhaný film z jednotlivých video workshopů. Každá národní skupina pak představila svou zemi prostřednictvím tanců, zpěvů, vidosnímků a dalšími formami.
     Poslední den před odjezdem do Prahy jsme se na ústředním místě projektu - v Zátoni u Českého Krumlova - věnovali individuálním projektům, kdy se každý z účastníků ostatním představil něčím, co jej charakterizuje, ať už je to zpěv, hudba, fotografie, výtvarné dílo aj.       V sobotu 16. srpna dopoledne jsme se z jižními Čechami rozloučili a odjeli do Prahy, kde jsme strávili poslední dva dny projektu poznáváním kulturního a životem dýchajícího hlavního města.
    V pondělí 18. srpna pak nastalo velké loučení, při kterém jsme jako organizátoři měli pocit, že se to opravdu povedlo, nikomu se nechtělo domů a objetí a líbání nemělo konce. A to byla pro nás ta největší odměna.

Mgr. Pavla Kopečková, koordinátorka projektu „Lidé a světové dědictví UNESCO”, CPDM, o.p.s. Český Krumlov


 

 

 

 

  

Českokrumlovské CPDM, o.p.s. se podílelo na realizaci projektu evropské výměny mládeže "STEP UP" v Lotyšsku

      
 Ve spolupráci s českobudějovickým partnerským S.D.M. - Sdružením dětí a mládeže byla do Lotyšska vyslána pětičlenná skupina VŠ studentů z Českého Krumlova a Českých Budějovic na evropský výměnný projekt mládeže, který nesl název STEP UP. Tento projekt organizovala lotyšská nezisková organizace JASMA v termínu od 9. do 17. srpna 2008 ve spolupráci se zúčastněnými mládežnickými skupinami z České republiky (S.D.M. České Budějovice a CPDM, o.p.s. Český Krumlov), Litvy, Turecka a Finska. Projektu se samozřejmě účastnila také pořádající lotyšská skupina mladých lidí.
      Projekt se konal v blízkosti malé osady Waldemarpils, která leží zhruba 150 km od hlavního města Lotyšska - Rigy. Téma a program této evropské výměny mládeže byl převážně zaměřen na poznávání způsobů a metod alternativního tráveni volného času jako nástroje pro začleňování postižených dětí a mládeže do společnosti prostřednictvím sportu a netradičních pohybových aktivit.
       Na programu projektu byla zároveň také na výměnu zkušeností dotýkající se oblasti podpory a přístupu k alternativním metodám práce s postiženými při jejich začleňování do běžného života společnosti v jednotlivých zemích, jejichž zástupci se projektu účastnili.
Účastnici si tak vyzkoušeli slaňování ze stromů, lezení po provazech, pravou ruskou saunu, plavání v jezeře a různé další herní pohybové a alternativní programy.
      V rámci těchto aktivit se pak metodicky i technicky účastníci připravovali na vyvrcholení projektu, kterým bylo uspořádání celodenního programového herního, sportovního a volnočasového programu pro klienty nedalekého ústavu pro mládež s mentálním a fyzickým postižením.
        T  ímto způsobem si mladí účastníci projektu ověřili svoje schopnosti a zkušenosti z aktivit, které sami absolvovali v průběhu projektu a do svých zemí se vraceli se zkušenostmi, které mohou aplikovat v práci s postiženými doma v dalších projektech.
        Podle slov vedoucího české skupiny Jiřího Muka (CPDM, o.p.s. Český Krumlov), měl průběh projektu a jeho aktivity obrovský ohlas mezi všemi účastníky: "Zrodila se nová přátelství a do budoucna s těmito zeměmi plánujeme další spolupráci na nových projektech."


 

                                                           

Zajímavé odkazy
 

http://www.elmavia.cz
 

LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2022
 
 
Informační centra pro mládež v ČR
 
 
Informačná centra mladých v SR
 
 
Evropská informační síť pro mládež
 
 

KAPKA
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.