Identifikační údaje CPDM, o.p.s. Český Krumlov

Název: Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.
Sídlo: Český Krumlov, T. G. Masaryka 114, PSČ 381 01
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Registrace:

Krajský soud v Českých Budějovicích, rejstřík obecně prospěšných společností pod značkou Firm 8762 / 96, Rg. O 13 / 1 / 16 ze dne 29. ledna 1997

IČ: 25158058
Banka: ČSOB, pobočka Český Krumlov, číslo bankovního účtu 218137931/0300

                                                           

Zajímavé odkazy
 

http://www.elmavia.cz
 

LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2020 "PRÁZDNINY V POHYBU"
 
 
Informační centra pro mládež v ČR
 
 
Informačná centra mladých v SR
 
Evropská informační síť pro mládež
 
 

KAPKA
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATONOS KOLT Praha