Mezinárodní filmový festival JEDEN SVĚT Český Krumlov 2015

16. až 21. března 2015

 

Realizační termín a místa promítání v Českém Krumlově
Regionální krumlovský festival uskuteční jako šestidenní od pondělí 16. do soboty 21. března 2015. Veřejné projekce budou probíhat v prostorách Kina Luna ve dnech od 19. do 21. března 2015. Školní projekce se budou uskutečňovat v prostorách CPDM – v NZDM Bouda (od 16. do 20. března 2015) a také v prostorách Kina Luna (ve dnech 19. a 20. března 2015). 

Téma festivalu, výběr dokumentů, dramaturgie
Jeden svět se letos zaměří na hranice – jak ty geopolitické, tak ty vnitřní v nás. Nacházíme se ve výjimečné dějinné situaci. Připomínáme si výročí 20 let od války v Jugoslávii a ve východní Evropě máme další ozbrojený konflikt. Opět se vyhrocuje postoj k muslimům. Žijeme obklopeni pohodlím, chráněni svými vlastními mentálními hranicemi. Přesto, že víme o všem, co se děje mimo tuto bublinu, máme pocit, že se nás to nedotýká. Co všechno je schopen člověk ještě přehlížet? Kdy praskne křehká bariéra mezi námi a světem „tam venku“? Co všechno se musí stát, aby se člověk konečně zvednul ze židle a posunul svou osobní hranici?

Další základní tématické okruhy, kterých se filmové dokumenty v roce 2015 budou týkat, budou tyto:
YOU-GO: regionální fokus ze zemí bývalé Jugoslávie – Jaké jsou dnešní problémy běžných lidí žijících v zemích bývalé Jugoslávie a co je na druhé straně každý den inspiruje? Cílem bloku je přinést ucelený pohled na současné životy lidí spojených s tímto regionem. Filmy z této kategorie budou reflektovat jejich vypořádání se s minulými válkami, současnou ekonomickou krizi a další společenská témata.

Cesty ke svobodě – filmy v této kategorii ukazují život v zemích s nedemokratickými režimy, kde působí lidskoprávní programy společnosti Člověk v tísni. Diváky zavedou do nejznámějších zemí s autoritářskými režimy či států právě procházející transformací, jako jsou Barma, Bělorusko, Čína, Egypt, Kuba, Moldavsko, Nikaragua, Rusko, Ukrajina, Venezuela, Vietnam či země severního Kavkazu.

Takzvaná civilizace – již třetím rokem se tato kategorie zaměří nejen na filmy s typicky environmentální tematikou, jako jsou změna klimatu, jaderná energie nebo znečištění, ale i na snímky o přístupu ke zdrojům, alternativních životních stylech, konzumu, plýtvání jídlem nebo podpoře domácí produkce. Kategorie současně představí filmy o veřejném prostoru, urbanismu, architektuře či městském způsobu života nebo o závislostech nejen západní populace.

Moc médií – filmy z této kategorie čím dál více zkoumají možnosti i nástrahy nových médií a jejich konfrontaci s tradičními médii, jako jsou noviny či televize. Slouží média úředníkům a vládám ke sledování obyvatel, nebo se okolo nás utváří bublina plná paranoi? Filmy současně poukazují ale i na pozitivní trendy, kdy se do veřejné debaty a „tvorby zpráv“ zapojuje díky přístupnosti internetu stále větší část veřejnosti.

Panorama – tradiční kategorie představující mezinárodně uznávané a oceňované dokumentární filmy, které byly v posledních dvou letech s úspěchem uvedeny na zahraničních festivalech.

Český pohled – kategorie českých filmů zahrnuje pestrý výběr kreativních dokumentů zkušených filmařů, čerstvých absolventů filmových škol i novinářů. Stejně jako v minulých letech budou některé filmy uvedeny v premiéře.

Jeden svět dětem – kolekce krátkých dokumentárních snímků určená mladému publiku základních škol.

Realizátoři festivalu
Člověk v tísní, o.p.s. Praha, Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov a Gymnázium Český Krumlov (Filmový klub Jeden svět)

                                

          

   

 

 

Podporovatelé a parneři regionálního festivalu v Čekém Krumlově

    

      

 

 

                                

 

 

 

Stručné zhodnocení festivalu JEDEN SVĚT 2015

Již popáté v řadě promítal Jeden svět v Českém Krumlově pro diváky školou povinné, kteří se ochotně a s velkou vnímavostí zapojovali do debat o nelehkých osudech dětí, do jejichž života mohli prostřednictvím dokumentů nahlédnout.

Studentům pak festival nabídl možnost dozvědět se více o homofobii v Rusku, o konkrétních projevech klimatické změny či o příčinách příklonu mladých evropských muslimů k radikálním hnutím. Také oni projevili velkou míru zájmu a schopnosti reflektovat poselství těchto často zneklidňujících snímků. Mnozí z nich pravidelně přicházeli i na večerní program.

Do kina a nízkoprahového klubu Bouda letos přišlo celkem 907 dětí a pedagogů. Máme radost, že mnohé třídy se na Jeden svět pravidelně a rády vrací. Na projekce učitelé často navazují ve výuce – např. je využívají jako téma pro slohovou nebo výtvarnou práci, pro debatu v hodinách občanské výchovy, pro konverzaci v cizích jazycích. Krumlovská ZŠ Plešivec letos propojila Jeden svět se školním projektem na téma hodnoty. Dlouhodobá přízeň škol, které si velmi vážíme, je pro nás potvrzením, že festival nabízí smysluplný vzdělávací program.


Popáté v řadě Jeden svět promítal také pro širokou veřejnost města i regionu, a to v kině Luna a v divadelní kavárně Ántré. Ve třech dnech nabídl ke zhlédnutí 8 filmů. Na 370 diváků opět ocenilo pestrost témat a ve smyslu motta letošního festivalu se nebálo opouštět své ochranné bubliny. Snímek Zatajené dopisy o květušínské škole pro Romy přilákal více než sto diváků, což je dosavadní festivalový rekord. K výbornému vyznění této projekce nepochybně přispěla i debata s režisérem a protagonisty filmu.


Pátý ročník festivalu přinesl pět zajímavých debat s režiséry a dalšími hosty. Byli jimi Veronika Lišková (Danielův svět), Tomáš Kudrna (Zatajené dopisy), Benjamin Tuček (Plán), ThuleTuvalu (Jan Kavan). Nakonec se také podařilo zorganizovat telekonferenci s Andreou Culkovou, režisérkou filmu Cukr blog. Vzhledem k tomu, že publikum velmi vítá zařazení debat po filmech a že bohužel není vždy v časových možnostech režisérů přijet osobně, bychom se v budoucnu rádi častěji pokusili o uspořádání skypových a telefonických debat.


MFF Jeden svět by v Českém Krumlově nemohl proběhnout bez laskavého přispění řady institucí, firem a dalších subjektů. Kromě spolupořádajících organizací - Centra pro pomoc dětem a mládeži, Gymnázia, Český Krumlov a společnosti Člověk v tísni – jsou to:  Město Český Krumlov, Jihočeský kraj, MŠMT, E.ON, Čevak, Vlašský dvůr, reklamní agentura WIP, divadelní kavárna Ántré, kino Luna a Krumlov House.

Festival by se neobešel bez obětavé práce dobrovolníků především z řad bývalých i současných studentů gymnázia, jimž bychom tímto rádi ze srdce poděkovali.

Velmi si též vážíme faktu, že nad festivalem již tradičně převzali záštitu starosta města Dalibor Carda a senátor Tomáš Jirsa. Díky všem výše zmíněným podporovatelům mohl MFF Jeden svět oslavit své první půlkulatiny jako etablovaná a vyhledávaná kulturní událost v našem městě.

FOTOGALERIE

          

 

Filmy, které jsme promítali pro veřejnost v roce 2015 (Program)

PROGRAM MFF Jeden svět v kině Luna

Čtvrtek 19. 3., 17:00
Putinovy „Děti 404“ / Children 404, Pavel Loparev, Askold Kurov, Rusko, 2014, 52 min
V roce 2013 přijalo Rusko zákon proti „propagaci homosexuality“ mezi mládeží. Mladí gayové a lesby se tak stali „chybou systému“ a jejich šikana získala posvěcení z nejvyšších míst. Tvůrci filmu rozdali několika dětem kamery, aby natočily, jak žijí. Autentické videodeníky prokládané rozhovory vytvářejí mrazivý obraz ruské současnosti. Na prestižním festivalu Hot Docs si film vysloužil bouřlivé ovace a na českém QFF Mezipatra Diváckou cenu.

Čtvrtek 19. 3., 19:00
Škola disentu / Lessons in Dissent, Matthew Torne, Hong Kong, Velká Británie, 2013, 103 min
V ulicích rušného Hongkongu se mladí studenti rozhodli bojovat za demokracii. Vláda totiž chce v roce 2012 rozšířit vyučování občanské nauky s cílem vštípit studentům čínský nacionalismus. Film sleduje, jak může během osmnácti měsíců vzniknout z iniciativy několika mladých lidí masové prodemokratické hnutí, které zásadním způsobem otřese sebejistotou hongkongské vlády.

Pátek 20. 3., 17:00
Danielův svět / Daniel´s World, Veronika Lišková, Česká republika, 2014, 75 min
Žijí bez vidiny partnerského života a opětované lásky. Osmdesát procent z nich trpí depresemi. Řeč je o pedofilech. K jejich sexuální orientaci se váže zřejmě jedno z posledních a nejsilnějších tabu současné společnosti. Daniel, mladý student literatury, by ho rád prolomil, a dává proto nahlédnout do svého světa. Citlivý portrét byl oceněn Cenou diváků na MFDF Jihlava.

Pátek 20. 3., 19:00
Zatajené dopisy / Suppressed letters, Tomáš Kudrna, Česká republika, 2014, 52 min
V obci Květušín na Českokrumlovsku vznikla v 50. letech škola pro děti z romských rodin. Díky snaze pedagoga Miroslava Dědiče pomoci s péčí o děti se ke škole přidružil časem i internát. Žáci zde zůstávali zprvu dobrovolně, později ale nastoupilo násilné odtrhávání dětí od rodin. Dokument přináší výpovědi absolventů školy i samotného autora kontroverzní výchovné metody Miroslava Dědiče.
Po filmu proběhne debata s režisérem Tomášem Kudrnou a 4 protagonisty z filmu.

Sobota 21. 3., 17:00
Cukr blog / Sugar Blues, Andrea Culková, Česká republika, 2014, 79 min
Je možné o cukru přemýšlet jako o droze? Režisérka filmu o tom nepochybuje. Pět let pátrala na různých místech světa po souvislostech, mapovala rozpínavost cukerného průmyslu i alternativní cesty stravování. Odkryla přitom neuvěřitelné souvislosti mezi nemocemi, poruchami chování a nadměrnou konzumací cukru. Nakolik je sladký život motorem naší civilizace?

Sobota 21. 3., 19:00
ThuleTuvalu / ThuleTuvalu, Matthias von Gunten, Switzerland / Tuvalu, 2014, 96 min
Grónské městečko Thule je nejseverněji obývaným místem na Zemi. Tuvalu je polynéský ostrovní stát. Místa vzdálená více než jedenáct tisíc kilometrů jsou dnes osudově propojena. Tající led v Grónsku zvedá hladinu oceánu, který brzy zaplaví nízko položené tichomořské ostrovy. Dokument sleduje osudy místních rodin, jejichž tradiční způsob života a obživy spěje rychlostí tajícího ledu ke změně.
PROGRAM MFF Jeden svět v divadelním klubu Antré

Sobota 21. 3., 13:00
Bojovníci ze severu / Warriors from the North, Søren Steen Jespersen, Nasib Farah, Dánsko, Somálsko, 2014, 54 min
Desítky mladých lidí se v posledních letech přidávají k radikálním islamistickým skupinám. Jaké jsou jejich motivy? Mladý muž původem ze Somálska podává anonymní svědectví o tom, jak radikální hnutí al-Šabáb rekrutuje v Dánsku své přívržence. On sám se z teroristické skupiny vymanil. Jeho kamarádi se ale nechali přesvědčit. Jak jejich cesty končí? A jak se s osudem svých zmanipulovaných dětí vyrovnávají rodiče?

Sobota 21. 3. 14:30
Plán / The Plan, Ben Tuček, Česká republika, 2014, 90 min
Územní plán Prahy vyvolává nespočet vášní a názorů. Od svého vzniku zaznamenal tisíce změn. Investigativní časosběrná sonda dává prostor k vyjádření různorodým osobnostem z řad architektů, zastupitelů, občanských aktivistů, urbanistů, developerů nebo umělců. Společně se zamýšlejí nad procesy, které hlavní město utvářejí, a jejich debaty spojují otázky: Jakou hodnotu má pro nás veřejný prostor? Jak by podle nás mělo vypadat město, ve kterém chceme žít?
Debaty po filmu se zúčastní režisér Ben Tuček

 

 

                                                           

Zajímavé odkazy
 

http://www.elmavia.cz
 

LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2019 "PRÁZDNINY V POHYBU"https://www.jedensvet.cz/2019/
 
 
 

Jihočeská ICM
 
Informační centra pro mládež v ČR
 
 
Informačná centra mladých v SR
 
Evropská informační síť pro mládež
 
 
KAPKA PŘÍRODY
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATONOS KOLT Praha