Projektové pracoviště Streetwork

Terénní program Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice funguje jako sociální služba od poloviny roku 2003, od roku 2007 jako registrovaná soc.služba.  Pracoviště působilo od roku 1999 pod původním názvem K-centrum. Cílem služby je navazování nových kontaktů, poskytování služeb Harm Reduction ( t.j. aktivit vedoucích k minimalizaci následků při užívání návykových látek), šíření osvěty, snaha o změnu v chování klientů směrem k méně rizikovému užívání a větší odpovědnosti k sobě a svému okolí při užívání návykových látek a to jak u pravidelných uživatelů, tak u experimentátorů. V současnosti poskytuje terénní program své služby kontinuálně po celý rok a to ve všech uváděných lokalitách, kde pracovníci působí, konkrétně městech: Český Krumlov, Kaplice, obci Větřní, Velešín, v oblasti Lipenska, kde jsou to obce Horní Planá, Černá v Pošumaví, Loučovice a Vyšší Brod, Dolní Dvořiště. 

Program zdarma a anonymně nabízí: výměnu použitých injekčních stříkaček, materiál ke snížení zdravotních rizik při užívání intra venózně, aktuální pomoc v tísni nebo krizové situaci, základní sociální, právní nebo zdravotní poradenství, doprovod a pomoc při vyřizování záležitostí v institucích(např ztrátě dokladů, kartičky zdrav.pojišťovny apod.) a v návaznosti na to osobní asistenci, program testuje také a provádí poradenství na protilátky viru HiV, HCV,HBV(virových hepatitid) a onemocnění syfillis. 

Sociální služba Viktorie (také terénní progam) byla uvedena do provozu v roce 2008 a byla rozšířením stávající sítě služeb CPDM o.p.s. Český Krumlov (projektového pracoviště Streetwork) do oblasti pouliční a klubové prostituce ve spádovém území bývalého okresu Český Krumlov.
V současnosti se jedná zejména o lokality v oblasti trasy E-55 a oblasti obcí  Dolní Dvořiště, Skoronice, Kaplice, dále obcí Studánky, Rožmberk a Vyšší Brod. Snahou projektu bylo rozšířit poskytované služby (drogové služby projektu Streetwork) směrem k aktivnímu vyhledávání nových kontaktů, přímo v prostředí pouliční a klubové prostituce a doplnit tak v oblasti Českokrumlovska a Kaplicka síť služeb tohoto zaměření, která zde chyběla.

Program zdarma a anonymně nabízí: informace o HIV / AIDS a ostatních pohlavně přenosných nemocech, vše o bezpečném sexu, výměnu injekčních stříkaček a materiálu ke snižování zdravotních rizik, osobní asistenci a poradenství v sociálních, zdravotních a osobních problémech, testování na protilátky HiV, syfilisu, žloutenky  B, C(VHB,C), zprostředkovaně pak vyšetření na kapavku, chlamýdie a dále kontakt na odborného ženského lékaře a doprovod při vyšetření v nemocnici v Čb.  

Více informací: www.kcentrum.cpdm.cz


 

                                                           

Zajímavé odkazy
 

http://www.elmavia.cz
 

LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2021
 
 
Informační centra pro mládež v ČR
 
 
Informačná centra mladých v SR
 
 
Evropská informační síť pro mládež
 
 

KAPKA
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.