Mezinárodní filmový festival JEDEN SVĚT Český Krumlov 2013

Filmové projekce pro veřejnost

Veřejné filmové projekce budou probíhat od čtvrtka 14. března do soboty 16. března 2013. Místem veřejných projekcí je již tradičně divadelní sál Městského divadla, o.p.s. v Českém Krumlově. V každém z výše uvedených dnů se můžete těšit vždy na dvě projekce. jejich začátky jsou vždy od 17.00 a 19.00 hodin.

Program veřejných projekcí

Čtvrtek 14. března 2013 


17:00 Rybolidi (Rory Waudby-Tolley, Velká Británie, 2012, 2 min.) Mořští lidé žili původně v oceánu. Jenže ten byl už tak znečištěný, že ho museli opustit a vydat se na pevninu. Azyl jim nabídl premiér Velké Británie, ve které se však stali pro svou odlišnost obětí útoků a diskriminace. Krátký animovaný film vypráví o životě a útrapách těchto bytostí na souši, kde přežívají v nuzných podmínkách. Vtipné podobenství se jednoduchým způsobem dotýká obecného tématu odlišnosti a jejího přijímání.

Na divokém severu (David Vondráček, Česká republika, 52 min.)
Film Na divokém severu režiséra Davida Vondráčka mapuje události v severních Čechách během horkého jara a léta 2011. Sociální sonda o problematickém soužití tamních většinových obyvatel s romskou menšinou popisuje historické události související s vyhnáním německého obyvatelstva ze Sudet po druhé světové válce a následným znovuosidlováním pohraničí. Tyto děje přímo či nepřímo předcházely neutěšenému stavu věcí, který na severu Čech panuje v současnosti. Kraj patřil na počátku dvacátého století k průmyslově nejvyspělejším koutům Evropy, o sto let později je bolavým místem na mapě České republiky – zejména kvůli nedostatku pracovních příležitostí, rostoucí a většinou neřešené kriminalitě a projevům rasové nesnášenlivosti. Mnoho z těch, kteří zde žijí, by rádo odešlo, nicméně jsou chyceni v pasti novodobého sociálního inženýrství a ekonomické závislosti na majetku.

 

19:00 Polibek od Putina  (Lise Birk  Pedersen, Dánsko, 2012, 58 min.)
Masové hnutí a demonstrace v Rusku nejsou výlučně věcí opozice. Také Putinovi příznivci se organizují do patriotického hnutí, které má své vůdce, mládežnické tábory, kongresy a demonstrace. Zvláště v době a místě očekávaných protestů opozice. Snímek je sondou do povahy masového provládního hnutí „Naši“. Na příkladu mladé a ambiciózní Máši Drokovové, asistentky komisaře Našich, film sleduje moderní a pozitivní tvář hnutí. Pozorování demonstrací a schůzí Našich, jakož i svědectví opozičního vůdce Ilji Jašina a známého bloggera Olega Kašina však ukazují i druhou tvář hnutí: násilnou, nacionalistickou a štvavou. Nově zvolený komisař tuto tendenci na kongresu Našich vyjadřuje explicitně. Patriotka Máša se pomalu od agresivních metod Našich distancuje a nachází společnou řeč s Kašinem. Hnutí ale stále brání i přes nátlak, který je na ni pro její nové styky vyvíjen. Když je Kašin krutě zbit, Máša si musí vybrat.


Pátek 15. března 2013


17:00 Všichni spolu  (Hella Wenders, Německo 2011, 87 min.)
„Velkou debatu asi nepotřebujeme. Daniela dostane důtku a tím to končí. Souhlasí všichni? Tak to uzavřeme.“ Nudně znějící schůze je ve skutečnosti fascinující setkání osmiletých dětí, které každý týden samy vedou porady, aby probíraly situaci ve třídě a samy nacházely dohodu při řešení problémů. Děje se tak na základní škole v Berg Fidelu, čtvrti německého Münsteru, kde se spolu čtyři roky vzdělávají děti bez rozdílu věku, rasy nebo handicapu. Výjimečně nadaný David, který chce být astronomem, se tu učí společně s bratrem Jakobem, který má Downův syndrom. Lukas, jenž si plánuje kariéru automobilového závodníka, má problémy se sluchem a motorikou a budoucí topmodelka Anita trpí poruchou učení. Portrét několika dětí, které v této škole získávají znalosti i sociální dovednosti, ukazuje, co to znamená moderní vzdělávání a co se stane, když i znevýhodněné dítě dostane šanci.

 

19:00 Dejte nám peníze (Bosse Lindquist, Švédsko, 2012, 58 min.)
Etiopii v polovině 80. let postihl extrémní hladomor. Záběry vyhladovělých lidí ve smrtelné agónii obletěly svět a podnítily slavné hudebníky Boba Geldofa a Bona Voxe k uspořádání obřího charitativního koncertu Liv Aid. Režisér Bosse Lindquist se vydal po stopách angažovaných světových celebrit, které se rozhodly v boji proti chudobě něco dělat. I díky jejich proslulosti získalo do té doby okrajové téma globální rozměr. Film mapuje jejich aktivity v oblasti humanitární a rozvojové pomoci a odkrývá pozadí úspěšných celosvětových kampaní jako Drop the Debt a Make Poverty History. Dokument se však nevyhýbá ani odvrácené straně úspěchu, který zčásti stojí na vytváření stereotypního obrazu rozvojového světa jako zemí plných dětí s propadlými tvářemi a nafouklými bříšky, a zároveň se neobejde bez nutnosti jednat i s autoritativními režimy. Snímek hledá odpověď na věčnou otázku: Jak vlastně správně pomáhat? Je součástí mezinárodního projektu Proč chudoba?, který má za cíl vyvolat debatu o různých podobách chudoby ve světě.

 

Sobota 16. března 2013


17:00 Duhový šampionát (Nicolaas  Veul, Tim van Besten, Nizozemí, 2012, 48 min.)
 Dva mladí nizozemští novináři se s kamerou vydávají do Kyjeva na první ukrajinskou gay pride. Od organizátorů průvodu se dozvídají o homofobii panující v zemi. Naprostá většina Ukrajinců považuje homosexualitu za nemoc a gayové a lesby musí svůj soukromý život skrývat. Odpor k lesbám a gayům potvrzuje před šokovanými novináři i představitel církve. V poslední době také sílí důraz na tzv. tradiční hodnoty a názory, že homosexualita je západní propaganda, která by se měla zakázat. K tomuto účelu se dokonce připravuje restriktivní zákon. Právě proto pořádají ukrajinští aktivisté gay pride těsně před Mistrovstvím Evropy ve fotbale, které se v Ukrajině ten rok odehrává. Chtějí se postavit za svá práva a zároveň se chránit před očekávanými útoky neonacistů a jiných skupin pomocí velké pozornosti médií, která je díky fotbalu na Ukrajinu obrácena. Věří, že pouze veřejný průvod může zmírnit společenský odpor. Lehký a veselý tón filmu se s přibližujícím datem průvodu stává vážnějším. Mezi pořadateli roste nervozita a obavy z násilných reakcí. Do poslední chvíle není jasné, zda se gay pride vůbec uskuteční...

19:00 Na sever od slunce (Inge Wegge, Jørn Nyseth Ranum, Norsko, 2010, 46 min.)
 Inge a Jørn nejsou běžní surfaři. Spojení s vodou a přírodou se rozhodli prožít si až na dřeň. Na devět měsíců se usadili na opuštěné pláži ostrova u břehů Norska daleko za polárním kruhem, kde našli nejen perfektní vlny, ale také spousty naplavených odpadků. Na pláži chtějí zůstat, dokud neposbírají alespoň tunu toho, co sem dennodenně přináší moře ze vzdálených míst. Svůj životní styl odpovědných surfařů dotahují k dokonalosti i tím, že se živí levným prošlým jídlem a jejich dodávka jezdí na přepálený olej. Fantastické záběry přírody, dobrodružného surfování za polární noci i „běžného“ pobývání na pláži spojuje čirá radost ze života mimo civilizaci. Hrdinové filmu si však zároveň musí zajistit základní podmínky k přežití.

Školní projekce

Filmové projekce pro žáky základních škol a studenty škol středních jsou tradiční součástí fetivalu Jeden svět. Také v letošním roce tomu nebude jinak.

Školní projekce se letos budou uskutečňovat také na dvou místech v Českém Krumolově. A to v prostorách klubu Bouda na Špičáku (CPDM, o.p.s. Č. Krumlov) a také v divadelním sále Městského divadla, o.p.s. Český Krumlov. V Boudě se bude promítat celý týden, v divadle poslední dva dny v týdnu konání festivalu.

Školní projekce v Boudě
Pondělí 11. až pátek 15.3.2013 – školní projekce v klubu Bouda, vždy 3 projekce denně a to:
Projekce 1 vždy od 8.30 hodin do 10.00 hodin
Projekce 2 vždy od 10.30 hodin do 12.00 hodin
Projekce 3 vždy od 12.30 do 14.00 hodin

Školní projekce v městském divadle

Čtvrtek 14. a pátek 15.3.2013, vždy 3 projekce denně a to:
Projekce 1 vždy od 8.30 hodin do 10.00 hodin
Projekce 2 vždy od 10.30 hodin do 12.00 hodin
Projekce 3 vždy od 12.30 do 14.00 hodin

V případě zájmu o školní projekce se můžete obracet na koordinátorku školních projekcí MFF Jeden svět Český Krumlov paní Mgr. Václavu Šnokhousovou - tel.: 722 438 818, email: jedensvet.ck@gmail.com  

 

Doprovodné akce

Benefiční festival na podporu MFF Jeden svět Český Krumlov 2013

Benefiční festival se uskuteční v sobotu 2. března 2013 v hudebním klubu Fabrička v Českém Krumlově. V rámci koncertu vystoupí kapely JINOVATKA, SANDWITCH a POSLEDNÍ ZÁHRYZ. Vstupné: 99 Kč. Začátek ve 20.00 hodin.

 

Vyhodnocení festivalu - závěrečná informace

Ve dnech 11. až 16. března 2013 se v Českém Krumlově uskutečnil regionální festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.

Od pondělí do pátku probíhala školní promítání pro děti a studenty ve věku 8 až 18 let v mládežnickém klubu Bouda a poslední dva dny v týdnu též v divadelním sále Městského divadla Český Krumlov. Filmy na školních projekcích shlédlo 439 mladých diváků. Z přímých reakcí dětí i učitelů, a rovněž z následného dotazníkového šetření lze vyčíst velkou spokojenost zúčastněných,  jak s nabídkou filmů, tak i s celkovou kvalitou projekcí a následných besed ke shlédnutým filmům.

Promítání pro veřejnost probíhala od čtvrtku do soboty v příjemném prostředí Městského divadla. Diváci byli nadšeni výběrem filmů a pestrostí témat. Aktivně se zapojovali do následných debat se zajímavými hosty. Potěšily nás pochvalné reakce z řad publika, stejně tak i hojná účast na večerních a podvečerních projekcích. Celkově jsme v divadle v rámci veřejných projekcí přivítali na 270 příznivců dokumentárního filmu, kteří se nebáli snášet soudobé snímky s více či méně naléhavým poselstvím.

Na festivalu se kromě pořádajících organizací - CPDM, o.p.s. Český Krumlov a Člověk v tísni, o.p.s. Praha - podílelo též Gymnázium Český Krumlov. Záštitu nad festivalem převzali starosta města Dalibor Carda a senátor Tomáš Jirsa.

Festival by se nemohl uskutečnit bez obětavé práce nadšenců z řad bývalých i současných studentů – členů filmového klubu Jeden svět při gymnáziu Český Krumlov a také bez pomoci donátorů a dárců.

Podporovateli a donátory festivalu v Českém Krumlově byli: E.ON Česká republika, s.r.o., ČEVAK, a.s. České Budějovice, město Český Krumlov a Jihočeský kraj.  


 

                                                           

Zajímavé odkazy
 

http://www.elmavia.cz
 

LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2022
 
 
Informační centra pro mládež v ČR
 
 
Informačná centra mladých v SR
 
 
Evropská informační síť pro mládež
 
 

KAPKA
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.