Inclusion Mixer 2015 - Mezinárodní tréningový kurz v Českém Krumlově


Ve dnech od 1. do 10. června 2015 CPDM o.p.s. Český Krumlov úspěšně realizovalo mezinárodní tréninkový kurs „Inclusion Mixer“, který byl tématicky zaměřen na problematiku sociální inkluze. Tento kurz byl primárně určen pro pracovníky s dětmi a mládeží.

Celkem se tohoto projektu zúčastnilo 21 mladých lidí ze sedmi evropských států (po třech z každého státu): Slovinska, Lotyšska, Litvy, Rumunska, Makedonie, Polska a České republiky.
Jako mateřská základna účastníkům sloužila táborová základna českokrumlovského domu dětí a mládeže v Zátoni. Jednotlivé aktivity probíhaly na Zátoni, v Českém Krumlově, v obci Větřní a v Českých Budějovicích. Hlavními lektory tohoto projektu byli naši lotyšští kolegové Liga a Žigys Kreslins, kteří se problematice sociální inkluze věnují řadu let.

Účastníci se dozvěděli řadu nových informací vztahující se k tématu sociální inkluze, ale i si sami na sobě vyzkoušeli, jaké to je být například hluchý, slepý a různým způsobem nemohoucí.

Součástí programových aktivit byla i exkurze v centru pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením ARPIDA. Vrcholem tohoto projektu byla praktická část, která spočívala v přípravě a následné realizaci aktivizačních a volnočasových aktivit určených pro děti z obce Větřní. Účastníci se tak přímo zapojili do práce s dětmi a mládeží v místě.  

V rámci uvolňovacích, odpočinkových a kulturně poznávacích aktivit byly do společného projektu zahrnuty nejrůznější sportovní hry, splutí části řeky Vltavy na raftech, dále prohlídka Zámeckého muzea v Českém Krumlově a exkurze v klášteře ve Zlaté Koruně.

Nedílnou součástí programu byly i národní večery, při kterých jednotlivé národní skupiny představily ostatním účastníkům nejenom národní tradice, zvyky, kulturu svých zemí, ale i svoji národní kuchyni.

Věříme, že aktivity projektu přispěly mladým účastníkům k rozšíření jejich znalostí a zkušeností v hlavních tématech projektu. Zároveň také předpokládáme, že projekt podnítí výměnu zkušeností mezi účastníky a že přispěl k poznávání kulturní a společenské reality života mladých lidí v jednotlivých zúčastněných zemích.

Projekt se uskutečnil za finanční podpory vzdělávacího programu Evropské Unie ERASMUS+.

 

 

 

                                                           

Zajímavé odkazy
 

http://www.elmavia.cz
 

LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2022
 
 
Informační centra pro mládež v ČR
 
 
Informačná centra mladých v SR
 
 
Evropská informační síť pro mládež
 
 

KAPKA
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.