Multikulturní svět kolem nás 2016 - VŠE JIŽ PROBĚHLO!!!

Celoroční vzdělávací projekt Informačního centra pro mládež určený především mladým lidem, má za cíl přibližovat různá multikulturní témata. Letos nás čekají výstavy, workshopy, semináře a projekce. Projekt byl zahájen 8. dubna multikulturním večírkem.

Multikulturní večírek 

Večer v Nízkoprahovém klubu pro děti a mládež Bouda byl plný tance, hudby a jeho součástí byla také výstava obrázků dětí a mládeže, které jsou nějakým způsobem s činností CPDM spjatí.

Tisková zpráva z akce: ke stažení zde

►Interkulturní workshop

Workshop určený školním kolektivům.DATUMY na výběr:   pondělí 6. června , pátek 17. června, čtvrtek 15. září, úterý 20. září, středa 5. října a pondělí 17. října 2016

ČAS: 8:00 – 14:00 hodin

MÍSTO: NZDM Bouda, T. G. Masaryka 114, Český Krumlov nebo po domluvě přímo ve škole

CÍLOVÁ SKUPINA: mládež ve věku 13-26 let (min. 15, max.25 osob)

LEKTORKY: Mgr. Viktorie Kušnirenková, Iva Sonnbergerová

ANOTACE: Šestihodinový program určený pro třídní kolektivy. Hlavním tématem je prevence xenofobie a rasismu, odbourávání zažitých stereotypů, předsudků prostřednictvím interkulturních a zážitkových metod. Aktivita má za cíl ukázat účastníkům, jak se nad stereotypy zamyslet a jak je v sobě měnit. Na tento vzdělávací program je nutné se předem přihlásit pomocí závazné přihlášky (viz níže), nejpozději do pátku 22. dubna  2016. V případě, že by Vám nevyhovovaly termíny workshopů, lze se případně domluvit na jiných dnech.

Tisková zpráva z Interkulturního workshopu

Názory, dojmy zpětná vazba od studentů

Promítání o holocaustu s besedou 
                                                                                                              

DATUM: čtvrtek 19. května  a čtvrtek 6. října 2016
ČAS: 10:00 - 11:30 hod, nebo 12:00 - 13:30 hodin
MÍSTO: 19.5. 2016 - Městská knihovna, oddělení pro dospělé (Horní 155, Český Krumlov)
6.10. 2016 - NZDM Bouda (Špičák – T. G. Masaryka 114)
CÍLOVÁ SKUPINA: mládež ve věku 14-26 let (20-25 osob)
LEKTOR: novinář, publicista a spisovatel Stanislav Motl

ANOTACE: Promítání tematických filmů s panem Stanislavem Motlem určené školním kolektivům. Filmy uvedené níže je možné k projekcím vybrat.

Film CHLAPEC A HVĚZDY
Stopáž filmu: 27 minut
Jméno Petra Ginze, který v terezínském ghettu vydával coby 14letý šéfredaktor časopis Vedem, se již stalo celosvětovým fenoménem. Zejména poté, co první izraelský astronaut Ilan Ramon vzal  na svou vesmírnou misi Petrův obrázek, aby tak dodatečně uskutečnil sen chlapce, který skončil v plynové komoře…Přestože Petrovi bylo souzeno, aby žil pouhých 15 let, nechal po sobě jedinečné dílo – deníky, kresby, dokonce i jeden román. Televizní dokument mapuje jeho životní osudy, hovoří s posledními pamětníky, včetně Petrovy sestry, prestižní izraelské výtvarnice Chavy Pressburgerové. Dokument Chlapec a hvězdy získal v listopadu 2010 významné ocenění Asociace mezinárodního vysílání v Londýně – v soutěži The international media excellence awards v kategorii „Nejlepší investigativní dokument.

Film VLAK DO PEKLA
Stopáž filmu: 12 minut
Píše se rok 1943. U Veletržního paláce se chystá další transport Židů. Čeká je cesta do Terezína. Je mezi nimi i osmiletý chlapec. Ten má za úkol pronést do vlaku značné množství cenností, včetně peněz. Nemá je však dobře schované, čehož si všimne jeden německý voják. Cennosti mu sice sebere, nicméně zařídí, aby chlapec do transportu nešel. Začíná boj o chlapcův život. Skrývá se po konspiračních bytech a nakonec se dostane až na Vsetínsko, kde se ho ujmou řádové sestry.  Po více než padesáti letech se někdejší chlapec, nyní zralý muž, Alfred Ševčík, vydává po stopách svých někdejších zachránců, lidí, kteří pro neznámého židovského chlapce riskovali to nejcennější co měli, své životy.

Film ŽIVÝ MRTVÝ
Stopáž filmu: 60 minut
Mimořádně sugestivní dokument;  výpověď posledního přeživšího člena osvětimského sonderkomanda, tedy komanda vybraných vězňů, kteří byli nuceni odvádět lidi do plynových komor a pak v pecích likvidovat jejich těla. Jde o nebývale syrové až drsné svědectví, které však zároveň plasticky věrně až didakticky osvětluje zejména mladým lidem –  co to byl holocaust.  

► Večerní beseda pro veřejnost – Sláva a prokletí Lídy Baarové 

DATUM: 19. května 2016
ČAS: 18:00 hodin
MÍSTO: Městská knihovna, oddělení pro dospělé (Horní 155, Český Krumlov)
CÍLOVÁ SKUPINA: veřejnost (cca 40 osob)
LEKTOR: novinář, publicista a spisovatel Stanislav Motl

ANOTACE: Snad žádná česká herečka minulého století nezažila tak rychlý vzestup a  vzápětí tak hluboký pád. Snad nikdo si nevysloužil tolik obdivu a pak nenávisti jako Lída Baarová, která zemřela v Salcburku v roce 2000.
Reportér, spisovatel a  dokumentarista Stanislav Motl se – jako jediný z českých novinářů a publicistů –  s Lídou Baarovu pravidelně setkával od roku 1990. O Lídě Baarové napsal dvě knihy (Prokletí Lídy Baarové + Lída Baarová a Joseph Goebbels)  a natočil  tři filmové  dokumenty. Jeden z nich promítne v Českém Krumlově.
Ve filmu vzpomínají například i někdejší předválečné filmové hvězdy Svatopluk Beneš, Zita Kabátová či režisér Otakar Vávra.

Tisková zpráva z promítání dokumentů 

Názory studentů 1
 
Názory studentů 2

Výstava: „Neztratit víru v člověka – Protektorát očima dětí“ 

Výstava Židovského muzea Praha
DATUM: 10. – 21. října 2016
ČAS: od 9:00 pro školy po domluvě, od14:00 do 17.00 pro veřejnost

MÍSTO: Městská galerie Český Krumlov, Horní 155

ANOTACE: Výstava představuje různé aspekty života Židů v Protektorátu Čechy a Morava, a to z pohledu jejich šesti tehdejších vrstevníků. Výstava zachycuje jejich spokojený život v kruhu své rodiny a přátel a pak následně jejich rozdílné osudy během válečných let.  Pro přiblížení historické problematiky byly při tvorbě expozice využity autentické materiály, z nichž mnohé vytvořily samy děti: úryvky z deníků, korespondence, kresby ze sbírky dětských kreseb z Terezína, dětské časopisy, fotografie dětí, dobový tisk a další obrazové i tištěné dokumenty.

Plakát- výstava

►Výstava: „Cigán sa ně prevelice lúbí…“  
 
Výstava  Muzea romské kultury Brno
DATUM: 31. října  – 11. listopadu 2016
ČAS: pro školy od 9:00 po domluvě, od 14.00 do 17:00 pro veřejnost

MÍSTO: Městská galerie Český Krumlov, Horní 155

ANOTACE: Výstava zahrnuje plakáty a nejrůznější propagační materiály s romskou tematikou.

Plakát- výstava


►Neformálně vzdělávací workshopy

„Hanin kufřík“    -

DATUM: 20. října 2016
MÍSTO: NZDM Bouda (T. G. Masaryka 114, Český Krumlov)
CÍLOVÁ SKUPINA: Žáci a studenti ve věku cca 10 – 15 let
HODINOVÁ DOTACE PROGRAMU: 6 - 8 hodin

ANOTACE: Žáci se na základě vlastního pátrání v dokumentech a následné diskuzi s pamětníkem holocaustu, seznámí s osudy konkrétních rodin z Protektorátu Čech a Moravy za 2. světové války. Jedním z výstupů programu jsou samostatné práce, ve kterých se žáci a studenti snaží s využitím nabytých informací a s využitím vlastní fantazie popsat životní příběh některé z vybraných postav.

„Badatel“ -

DATUM:  3. listopadu 2016
MÍSTO: NZDM Bouda (T. G. Masaryka 114, Český Krumlov)
HODINOVÁ DOTACE PROGRAMU: 6 - 8 hodin

ANOTACE: Program je interaktivní alternativou přednášky Tradice a zvyky Židů. Děti a mládež pracují v 5 skupinách. Každý tým samostatně studuje jedno z 5 oblastí života židů. Mladí lidé mají k dispozici texty, obrazový materiál a tématické předměty (judaika). Na konci programu každá badatelská skupina prezentuje své téma ostatním. Témata: Běh života, Židovská kuchyně, Šabat, Židovská svatba, Pesach

„My a oni - Antisemitismus a moderní společnost“ -

DATUM: 8. listopadu 2016
MÍSTO: NZDM Bouda (T. G. Masaryka 114, Český Krumlov)
CÍLOVÁ SKUPINA: Žáci a studenti ve věku cca 13 – 19 let
HODINOVÁ DOTACE PROGRAMU: 5 – 7 hodin

ANOTACE: Program se věnuje fenoménu antisemitismu. Soustředí se zejména na antisemitismus moderní, to jest antisemitismus od druhé poloviny 19. století až do současnosti. Žáci a studenti programu pracují s dobovými články, antisemitsky laděnými literárními texty a s celou řadou antisemitských karikatur. Jejich úkolem je zjistit, jak antisemitismus jako ideologie funguje a na jakých principech stojí. Žáci a studenti ZŠ a SŠ by po absolvování tohoto programu měli být schopni kriticky zacházet nejen s dobovými prameny, ale i se současnými zprávami, vztahujícími se k židovské nebo i jiné menšině. Na závěr workshopu je jeho účastníkům pomocí prezentace představen historický vývoj nenávisti vůči Židům od starověkého antijudaismu až k modernímu antisemitismu.

Neformálně vzdělávací workshopy Muzea romské kultury Brno


DATUM:  22. září 2016  -  29. listopadu -
MÍSTO: NZDM Bouda (T. G. Masaryka 114, Český Krumlov)
HODINOVÁ DOTACE PROGRAMU: 5 – 7 hodin

„Příběh Romů“

Žáci ZŠ interaktivní formou objeví stěžejní momenty romské historie, seznámí se krátce s romským jazykem a dozvědí se zajímavosti z tradic a kultury Romů. V programu jsou využity prvky dramatické výchovy, kritického myšlení a audiovizuální a fotografické dokumenty. Děti budou vedeni k samostatné práci a úvaze.

„Příběh Romů II.“

Studenti SŠ získají podrobný vhled do historie romského etnika od nejstarších dob až po současnost, seznámí se s romštinou a v poslední části programu s tradiční kulturou a zvyky. Program může být doplněn např. o reflexi současné socio-ekonomické situace romského etnika u nás.

„Romové – historie, současnost“

Romové za 2. světové války

Interaktivní program, který se zaměřuje na často opomíjené téma v učebnicích dějepisu. Za pomoci časové osy, dobových dokumentů a jednotlivých příběhů se žáci a studenti seznámí se situací Romů před a během 2. světové války. Pro starší mládežníky jsou připraveny zážitkové a diskuzní programy, při nichž se studenti účastní modelových situací, zaujímají k nim svůj postoj a ten poté sdělují ostatním. Součástí programu je také upřesnění pojmů diskriminace, xenofobie, předsudky aj.

Tisková zpráva z proběhlého workshopu 22. září

Workshop s knihou Pohrátky

HODINOVÁ DOTACE PROGRAMU: 90- 120 min
CÍLOVÁ SKUPINA: Žáci ZŠ (4.-5. třída, je možné přizpůsobit program i pro starší a zaměřit jej více na informace o tom, jak vydat vlastní knihu a motivaci k vlastním tvůrčím činnostem)
ANOTACE: Obsahem workshopu je: interaktivní představení knížky, beseda o tom, jak napsat a udělat vlastní knihu, krok za krokem a může též následovat a) výtvarná dílna (akvarel, či jiné výtvarné techniky či b) jazykově - pohybová dílna (minilekce např. fj, portugalštiny, či cvičení na zapamatování a propojování hemisfér, zrychlené učení), také může následovat společné vymýšlení příběhu s výrazy z vybraných jazyků atd.
LEKTOŘI:  autorka knihy Pavla (Soletka) Krátká a ilustrátorka a Marie Snášelová Štorková

►Beseda  s PhDr. Zdeňkem Zbořilem -
Do tohoto celoročního projektu bychom rádi zařadili besedu na téma holocaustu a období II. světové války s politologem PhDr. Zdeňkem Zbořilem. Mladým lidem zprostředkujeme pohled pana Zbořila na oblast společenských věd, lidských práv a zpestřili to  o politický komentář mezinárodní politiky.

Beseda  s panem Mgr. Kamilem Činátlem, Ph.D. -

Vzhledem k tomu, že se příliš nemluví a ještě stále se toho mnoho neučí na školách  o moderních dějinách - především období komunismu, rádi bychom mladým lidem a  širší veřejnosti zprostředkovali besedy s panem docentem Pullmannem - odborníkem na moderní sociální dějiny a dějiny komunistických diktatur. Mladí účastníci budou umět srovnat historická období našich dějin a poučit se z nich, tak aby se některé události již neopakovaly.

Filmový minifestival v Boudě

PONDĚLÍ 14.11., 8:30 – 10:00 a 10:30 – 12:00 hodin

Síla lidskosti – Nicholas Winton
Režie: Matej Mináč, 2002, 60 minut

HOST: zatím v řešení
ANOTACE: V roce 1939, těsně před vypuknutím druhé světové války, se podařilo 29letému anglickému burzovnímu makléři panu Nicholasi Wintonovi a jeho spolupracovníkům vypravit z Prahy, z Wilsonova nádraží 6 vlaků, a tak zachránit 669 českých dětí z rodin komunistů, sociálních demokratů, spisovatelů a židů. Nicholas Winton padesát let o své záchranné misi v Praze mlčel. Ani samotné děti nevěděly, komu vděčí za svou záchranu. Až v roce 1988 Wintonova manželka Greta našla na půdě knihu dokumentů, pocházely z doby před začátkem války. Kniha, která je dnes uložena v památníku v Yad Vashem v Jeruzalémě, se dostala do rukou historičky Elisabeth Maxwellové, vdovy po tiskovém magnátu Robertu Maxwellovi. Té se podařilo najít desítky "Wintonových dětí" a tím to celé začalo…


ÚTERÝ 15.11., 8:30 – 10:00 a 10:30 -  12:00 hodin

Zatajené dopisy

Režie: Tomáš Kudrna, 2015, 51 minut

HOST: Mgr. Pazderková
ANOTACE: Staré křivdy vyplouvají na povrch, nádherné vzpomínky zůstávají. Unikátní pátrání po stopách experimentu, který pomáhal i škodil. Květušínská škola míru fungovala v 50. letech ve vojenském prostoru Boletice. Šlo o unikátní experiment, který měl ověřit, zda jsou romské děti kultivovatelné a mohou se zařadit do vzdělávacího systému. Film sleduje vnučku tehdejších žáků – jedenáctiletou Karolinku pátrající po historii školy. Ptá se svých příbuzných i sousedů a postupně se dozvídá, že díky laskavému přístupu a intenzivní péči učitelů žáci sice byli úspěšní, mnozí za to ale zaplatili vysokou cenu.


STŘEDA 16.11., 8:30 – 10:00 a 10:30 – 12:00 hodin

Sedm písní pro dlouhý život
Režie: Amy Hardie, Velká Británie, 2015, 83 minut, titulky

HOST:  zatím  v řešení
ANOTACE: Snímek představuje šest mužů a žen různého věku, kteří už nemají naději na vyléčení, přitom však netuší, zda je moderní medicína udrží při životě týdny, měsíce, nebo dokonce roky. Sedmou postavou filmu je sestra Mandy, která dokáže pacientům velmi pozorně naslouchat a zároveň je nakazit svým nadšením pro hudbu a zpěv tak, že jim přináší terapeutické účinky. Všichni se setkávají ve skotském hospicu poskytujícím širokou škálu paliativní péče. Režisérka Amy Hardie natočila nesentimentální a přitom velmi citlivý dokument – muzikál, který ač pojednává o smutných věcech, vyvolá úsměv na tváři.

Závazná přihláška - podzim- poslední termíny 

 

                                                           

Zajímavé odkazy

Pohrátky
 

LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2018 "PRÁZDNINY V POHYBU"


JEDEN SVĚT
 
 
 

Jihočeská ICM
 
Informační centra pro mládež v ČR
 
 
Informačná centra mladých v SR
 
Evropská informační síť pro mládež
 
 
KAPKA PŘÍRODY
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATON