Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov a jeho projektové pracoviště Informační centrum pro mládež
Vás zvou na vzdělávací a kulturní programy
v rámci projektu

Multikulturní svět kolem nás 2018

Projekt zahrnuje vzdělávací, kulturní a volnočasové programy, jejichž témata souvisí s multikulturní výchovou a aktivním občanstvím.  Jednotlivé programy mají za cíl prohloubit vědomosti především mladých lidí o jiných kulturách, učit se je chápat a respektovat.
Aktivity jsou pro účastníky ZDARMA.


 

►Beseda s novinářem Tomášem Poláčkem 
   o putování autostopem Afrikou

Tisková zpráva :

DATUM: čtvrtek 26. dubna 2018
ČASY: 10:30 – 12:00, 13:00 – 14:30 + večerní beseda pro veřejnost 18:00
MÍSTO: Centrum studijních pobytů, I. nádvoří zámku Český Krumlov
CÍLOVÁ SKUPINA: 8. a 9. třída ZŠ, střední školy (kapacita 80 osob)

ANOTACE: Pražský novinář Tomáš Poláček, rodák z Prostějova, dříve pracoval pro MF Dnes, kam přispíval investigativními reportážemi, nyní je redaktorem magazínu Reportér. Zabývá se zejména obsáhlými rozhovory se zajímavými osobnostmi a neobvyklými reportážemi. Loni vyšel jeho knižní rozhovor se slavným jazzovým trumpetistou Laco Déczim "Totálně vytroubený mozek".
Od studentských let podnikal výpravy autostopem a tuto zálibu zužitkoval i v profesionální kariéře. V roce 2008 se stopem vydal na olympiádu do Pekingu, v roce 2015 absolvoval z Prahy cestu téměř kolem světa, přes Sibiř a oba americké kontinenty až do Ohňové země na jihu Argentiny, o které vyšla kniha “STOP - Světové tažení ochmelky Poláčka“.
Poslední cesta, kterou dle svých slov stopařskou kariéru uzavřel, se odehrála v roce 2017, na jehož konci oslavil 40. narozeniny. Plán byl vyjet z nejjižnějšího místa Afriky, Střelkového mysu, domů do Prahy na Střelecký ostrov. Vše nakonec dopadlo trochu jinak. O cestě vycházel Tomášův blog a články v měsíčníku Reportér a bude se jí týkat právě i naše beseda s jeho poutavým vyprávěním a promítáním fotografií."► Promítání dokumentů s p. Stanislavem Motlem
    s následnou besedou

Tisková zpráva:

DATUM: čtvrtek 24. května 2018
ČAS: 10:30 – 12:00, 13:00 – 14:30 + večerní beseda pro veřejnost 18:00
MÍSTO: Městská knihovna, oddělení pro dospělé (Horní 155, Český Krumlov)
CÍLOVÁ SKUPINA: pro žáky II. stupně ZŠ a studenty SŠ (kapacita 40 osob)
LEKTOR: novinář, publicista a spisovatel Stanislav Motl

ANOTACE: Promítání tematických filmů s panem Stanislavem Motlem určené školním kolektivům.

10:30 pro žáky II. stupně ZŠ

KALVÁRIE LIDICKÝCH LETCŮ

Stali se záminkou pro vyhlazení Lidic. Josef Horák a Josef Stříbrný. Lidičtí obyvatelé, stateční letci, kteří pět roků bojovali v řadách britského královského letectva proti nacistickému nepříteli. Co to bylo za muže, jaká byla jejich vojenská kariéra, jak se dostali do zahraničí? Co prožívali, když se dozvěděli o tragédii Lidic? A hlavně – proč po válce nemohli a hlavně nesměli v nových Lidicích žít? A co s nimi bylo po roce 1948?
Ve filmu vyprávějí mimo jiné britská manželka Josefa Horáka, dále manželka Josefa Stříbrného a příbuzní Josefa Horáka. Stopáž: 28 minut.
+
VLAK DO PEKLA

Píše se rok 1943. U Veletržního paláce se chystá další transport Židů. Čeká je cesta do Terezína. Je mezi nimi i osmiletý chlapec. Ten má za úkol pronést do vlaku značné množství cenností, včetně peněz. Nemá je však dobře schované, čehož si všimne jeden německý voják. Cennosti mu sice sebere, nicméně zařídí, aby chlapec do transportu nešel. Začíná boj o chlapcův život. Skrývá se po konspiračních bytech a nakonec se dostane až na Vsetínsko, kde se ho ujmou řádové sestry.
Po více než padesáti letech se někdejší chlapec, nyní zralý muž, Alfred Ševčík, vydává po stopách svých někdejších zachránců, lidí, kteří pro neznámého židovského chlapce riskovali to nejcennější co měli, své životy. Stopáž: 14 min.

13:00 pro studenty SŠ

NĚMCI PROTI HITLEROVI
(Natočeno podle knihy St. Motla „Válka před válkou“)
Byly jich, což možná leckdo ani neví,  tisíce. Tisíce Němců, žijících v našem pohraničí, kteří v době nástupu Adolfa Hitlera zachovali věrnost Československé republice. Mnozí z nich stáli v osmatřicátém roce v československých vojenských stejnokrojích na hranicích – připraveni bránit svou zemi.  Po uzavření potupné mnichovské dohody na podzim osmatřicátého roku, se některým německým antinacistům podařilo uprchnout před pomstou sudetoněmeckých henleinovců a německých nacistů do vnitrozemí. Zde i nadále pokračovali v boji proti Hitlerovi. Dramatická doba! Dramatické lidské osudy! Dramatické příběhy! Příběhy lidí, kteří se po válce dočkali od svých českých spoluobčanů spíše nevděku.
Dokumentární film (jediný tohoto druhu v ČR) zachycuje také dramatické události v našem pohraničí  v letech 1933 – 1938. Zabývá se vyhnáním Čechů, Židů a německých odpůrců nacismu z našeho pohraničí po mnichovské kapitulaci. Včetně konkrétních zločinů, které se v čs. pohraničí tehdy odehrávaly.
Stopáž:  52 minut.

► Večerní beseda pro veřejnost
    - Film VÝSTŘELY V MIAMI

DATUM: čtvrtek 24. května 2018
ČAS: 18:00 hodin
MÍSTO: 25.5. 2017 - Městská knihovna, oddělení pro dospělé (Horní 155, Český Krumlov)
CÍLOVÁ SKUPINA: dospělí – veřejnost (kapacita 40 osob)
LEKTOR: novinář, publicista a spisovatel Stanislav Motl

Vstup zdarma! Vzhledem k omezenému počtu míst pro večerní projekci budou upřednostněni ti, kteří se prostřednictvím e-mailu: icm@icmck.cz, nebo mobilu: 739 363 374 nahlásí.

VÝSTŘELY V MIAMI
„Byl charismatický. Ztělesnění energie a síly. Lidé toužili být mu nablízku. Chtěli ho následovat.“ Tato slova mi na podzim 2014 řekl v Chicagu, při natáčení filmového dokumentu o Antonínu Čermákovi, jeho vnuk Anton Cermak Kerner. Antonín Čermák byl výjimečný Čech, který vystoupal do vysokých pater americké politiky. Muž, který již od svých jedenácti let musel tvrdě pracovat, aby měl vůbec co jíst. Člověk mimořádné vůle, který dokázal po nocích vystudovat a obstát v dravém podnikatelském světě, aby si splnil svůj americký sen… V roce 1931 se stal starostou Chicaga. O dva roky později podlehl atentátu. To když v Miami vítal amerického prezidenta Franklina D. Roosevelta. Střelcem byl italský přistěhovalec Giuseppe Zangara. Střílel na prezidenta? Nebo měl zájem na likvidaci Čermáka, kterému se  krátce předtím podařilo uvrhnout za mříže mafiána Al Capona? To je dodnes záhadou.
Stopáž: 55 minut.

 

►Výstava: „Motýla jsem tu neviděl“

Výstava Židovského muzea Praha

PLAKÁT-DATUM:
pro školy bude k dispozici od 1.4. do 7.6., a to v intervalu 2 – 3 týdny dle domluvy, v termínu 8.6. – 28.6. bude výstava instalována v prostorách Městského úřadu, Kaplická 439
PARAMETRY: 20 panelů (výška 200 cm, šířka 100 cm) na roll-up stojanech

V případě zájmu o umístění výstavy prosíme o individuální rezervaci e-mailem nebo telefonicky, nepoužívejte prosím přihlášku na poslední stránce.

ANOTACE: Snahou této výstavy je především přiblížit skrze dochované dětské kresby svět těch nejmenších, kteří se stali během druhé světové války vězni v terezínském ghettu.

Od konce listopadu 1941 začaly být organizovány masové transporty Židů do nově zřízeného Ghetta Terezín. Město Terezín – původně vojenská pevnost - bylo koncem roku 1941 přeměněno na transitní koncentrační tábor. Zde měli být shromažďováni před cestou do vyhlazovacích táborů především Židé z Protektorátu Čechy a Morava. Terezín se stal přestupní stanicí na smrt pro desítky tisíc lidí.
Mezi nimi bylo také okolo 11 000 dětí a mladých lidí. Židovská samospráva usilovala o to, aby dětem v ghettu vytvořila snesitelné podmínky. Nejdůležitější otázkou i nadále zůstávala výuka, tolik potřebná pro uchování a další rozvíjení etických, estetických a intelektuálních hodnot, součástí které byly také hodiny kreslení vedené Friedl Dicker-Brandeisovou (1898-1944).
Sbírka dětských kreseb, která vznikla v  období necelých dvou let (1942-1944), je ojedinělou a nejrozsáhlejší na světě. Čítá na 4 500 prací. Snahou této výstavy je proto především přiblížit skrze dochované dětské kresby svět těch nejmenších, kteří se stali během druhé světové války vězni v terezínském ghettu.


Výstava: "Ztracená paměť? Místa nacistické nucené práce v ČR"

Výstava institututu Terezínské iniciativy
DATUM: 13.dubna - 14.května 2018
PARAMETRY: 20 panelů formátu A0, 80m2 nebo chodba o délce 50m

ANOTACE: Výstava, jejímž autorem je historik Dr. Alfons Adam, vás provede 18 místy - městy a obcemi i opuštěnými oblastmi, na kterých byli během druhé světové války lidé z mnoha evropských zemí - Židé, Romové, Poláci ze Slezska, naverbovaní nebo zavlečení, tzv. východní dělníci (Ostarbeiter), západoevropští civilní pracovníci a váleční zajatci - nuceni pracovat pro nacistickou Třetí říši. Součástí výstavy je i nově spuštěný web Ztracená paměť, kde naleznete bližší informace o výstavě i doprovodný multimediální materiál k jednotlivým místům.

►Neformálně vzdělávací workshopy Muzea romské kultury Brno

DATUM: pátek 20. dubna 2018
ČASY: 8:00 – 10:00 a 10:30 – 12:30
MÍSTO: NZDM Bouda, T.G. Masaryka 114 (Špičák), Č. Krumlov
CÍLOVÁ SKUPINA: 2. stupeň ZŠ (kapacita 2 x 30 osob)
LEKTOR: lektor Muzea romské kultury
HODINOVÁ DOTACE PROGRAMU: 2 hodiny

 

Programy na výběr:

„Příběh Romů“
Žáci interaktivní formou objeví stěžejní momenty romské historie, seznámí se krátce s romským jazykem a dozvědí se zajímavosti z tradic a kultury Romů. V programu jsou využity prvky dramatické výchovy, kritického myšlení a audiovizuální a fotografické dokumenty. Děti budou vedeni k samostatné práci a úvaze.

„Národ bez hranic“
Interaktivní program, který se zabývá nedávnými dějinami a současností a představuje tedy současné umění, kulturu, jazyk a osobnosti. Pojednává též o identitě Romů v současné společnosti.

Výběr programu bude také přizpůsoben věků dětí ze tříd, které se workshopu zúčastní. 

►Workshop s knihou „Pohrátky“ - autorské čtení / beseda o tom, jak vzniká kniha / tvořivá dílna s knihami „Pohrátky aneb cesta pavoučka Vincka“ a „Kukadýlko“.


DATUM: středa 9. května  čtvrtek 10. května 2018
ČAS:  9:00 – 10:30; 10:30 – 12:00
MÍSTO: přímo u vás ve školce/škole ve větší třídě
DOTACE PROGRAMU: 90 minut
CÍLOVÁ SKUPINA: děti z MŠ (3–5 let), žáci I. Stupně ZŠ (1. – 5. třída

O KNIHÁCH:
„Pohrátky“
Třináct pohádkových příběhů vás zavede na různá místa naší překrásné a pestré planety Země. Průvodcem vám bude kouzelný pavouček Vincek, jehož velkým snem je objevovat a poznávat.
Příběhy jsou velmi různorodé, něco je však přeci jen všechny spojuje – hrátky se slovíčky, zvukomalebnost, poznávání zvuků, slov a vět z různých jazyků, láska ke všemu a všem.

Cílem knihy je přivést ke spolupráci malé a velké. Hrát si se slovy, jazykem, příběhy. Učit se naslouchat, komunikovat, společně tvořit. Podpořit vědomí vlastní kultury a tradic. Rozvíjet cit pro jazyk – jak mateřský, tak i jazyky cizí, stejně jako vést k otevřenosti, vnímavosti a radosti z poznávání ostatních kultur. Dát prostor rozvoji dílčích učebních dovedností a environmentální výchově. Přiblížit hodnoty jako tolerance, solidarita, humanismus. Podpořit v dětech i dospělých hravost, porozumění a tvořivý přístup nejen k jazykům.

„Kukadýlko“
Kniha vznikla ve spolupráci s Ferdinandem Lefflerem, zahradním architektem a zakladatelem atelieru Flera. Příběh o svobodě a opravdovosti, o přírodních bytostech, o tom, jak zůstat sám sebou. Příběh Kukadýlka pohladí na duši jak dospělé, tak i děti. Každý v něm najde právě to, co potřebuje. Vede nás k zamyšlení nad opravdovostí našich životů a pravdivostí našich činů.

ANOTACE: Obsahem workshopu je interaktivní představení knížek „Pohrátky aneb cesta pavoučka Vincka a knihy Kukadýlko“. Společně je prolistujeme a povíme si stručně o tom, jak vznikly, kdo se na nich podílel a o čem jsou. Scénicky přečteme vybranou ukázku a další ukázku ztvárníme poloimprovizačním minidivadýlkem, do kterého všechny přítomné zapojíme. Na tuto první část navážeme tvořivou dílnou (výtvarnou, pohybovou, jazykovou, rytmickou, hudební - dle zájmu skupiny) související s předchozím tématem příběhu.

LEKTOŘI:  autorka knih Pavla (Soletka) Krátká a ilustrátorka Marie Snášelová Štorková

PODZIMNÍ ČÁST PROGRAMU PŘIPRAVUJEMEZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA JARNÍ AKTIVITY PROGRAMU 2018

Přihlášku, prosíme, vyplňte, potvrďte a doručte v originální podobě osobně/poštou na adresu organizátorů projektu nebo originál přihlášky naskenujte a zašlete na emailovou adresu organizátorů s podpisy.
Vaše závazné přihlášky zasílejte organizátorům do 29.3.2018.

Kontakty na organizátora: 
CPDM, o.p.s.                                     
Projektové pracoviště ICM
Jan Čermák a Jana Svobodová
Špičák – T. G. Masaryka 114, 381 01 Český Krumlov  
TELEFON:380 712 427, 739 363 374 
E-MAIL:icm@icmck.cz   
                                     

               

                                                           

Zajímavé odkazy

Pohrátky
 

LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2018 "PRÁZDNINY V POHYBU"


JEDEN SVĚT
 
 
 

Jihočeská ICM
 
Informační centra pro mládež v ČR
 
 
Informačná centra mladých v SR
 
Evropská informační síť pro mládež
 
 
KAPKA PŘÍRODY
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATON