Projektové pracoviště Streetwork

Terénní program Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice funguje jako sociální služba od poloviny roku 2003, od roku 2007, jako registrovaná soc.služba.  Pracoviště působilo od roku 1999 pod původním názvem K-centrum. Cílem služby je poskytování služeb Harm reduction (t.j. aktivit vedoucích k minimalizaci následků při užívání návykových látek),dále poskytování informací, poradenství a orientačních testů infekčních onemocnění a výkonů sociální práce. Součástí služby je také šíření osvěty, snaha o změnu v chování klientů směrem k méně rizikovému způsobu života a větší odpovědnosti k sobě a svému okolí při užívání návykových látek. V současnosti poskytuje terénní program své služby formou multifunkční místnosti a formou terénního programu a to po celý rok. Zázemí programu a multifunkční místnost je v Českém Krumlově. Terénní program působí v lokalitách: Český Krumlov, Kaplice, obci Větřní, Velešín, v oblasti Lipenska, kde jsou to obce Horní Planá, Černá v Pošumaví, Loučovice a Vyšší Brod, Dolní Dvořiště. 

Program zdarma a anonymně nabízí: výměnu použitých injekčních setů, materiál ke snížení zdravotních rizik při rizikové aplikaci náv.látek, aktuální pomoc v tísni nebo krizové situaci, základní sociální, právní nebo zdravotní poradenství, doprovod a pomoc při vyřizování záležitostí v institucích(např ztrátě dokladů, kartičky zdrav.pojišťovny apod.) a v návaznosti na to osobní asistenci, program testuje také orientačně na protilátky viru HiV, HCV,HBV(virových hepatitid) a onemocnění syfilis, dále jsou poskytovány informace v této oblasti. Součástí programu je i individuální poradenství zaměřené na návykové látky a zvládání abstinence, nebo zvládání krizových situací. 

Sociální služba Viktorie (také terénní progam) byla uvedena do provozu v roce 2008 a byla rozšířením stávající sítě služeb CPDM o.p.s. Český Krumlov (projektového pracoviště Streetwork) do oblasti pouliční a klubové prostituce ve spádovém území bývalého okresu Český Krumlov.
V současnosti se jedná zejména o lokality v oblasti trasy E-55 a oblasti obcí  Dolní Dvořiště, Skoronice, Kaplice, dále obcí Studánky, Rožmberk a Vyšší Brod. Snahou projektu bylo rozšířit poskytované služby (drogové služby projektu Streetwork) směrem k aktivnímu vyhledávání nových kontaktů, přímo v prostředí pouliční a klubové prostituce a doplnit tak v oblasti Českokrumlovska a Kaplicka síť služeb tohoto zaměření, která zde chyběla.

Program zdarma a anonymně nabízí: informace o HIV / AIDS a ostatních pohlavně přenosných nemocech, informace týkající se bezpečném sexu, výměnu injekčních setů a materiálu ke snižování zdravotních rizik, osobní asistenci a poradenství v sociálních, zdravotních a osobních problémech, testování na protilátky HiV,onem. syfilis, žloutenky  B,C (VHB,VHC), zprostředkovaně pak vyšetření v odbor. zdravotnickém zařízení, doprovod a nebo zprostředkování ústavní léčby závislosti. 

Více informací: www.kcentrum.cpdm.cz


 

                                                           

Zajímavé odkazy

 
             
Informační centra pro mládež v ČR
 
Informačná centra mladých v SR
 
 
Evropská informační síť pro mládež
 
 

 
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAK