Regionální filmový festival JEDEN SVĚT Český Krumlov 2016

29.03.2016,  Václava Šnokhousová, Lucie Kostková, Filip Faschingbauer  

V týdnu od 14. do 19. března proběhl v Českém Krumlově 6. ročník festivalu Jeden svět. Na třech promítacích místech (v Boudě, v sále gymnázia a v divadle), kde se letos odehrávaly projekce pro školy, jsme přivítali téměř 900 žáků základních a středních škol, kteří přišli v doprovodu svých učitelů. Jsme velmi rádi za vyšší zájem mimokrumlovských škol, na festival přijelo také 8 tříd ze základních škol Křemže, Brloh, Frymburk a Loučovice. Letošní nabídka specializovaných školních promítání přinesla řadu složitých a kontroverzních témat (válka na Ukrajině, uprchlická krize, odpovědné spotřebitelství…). Při moderovaných debatách k filmům se ukazuje velká vyspělost mladého publika - děti jsou schopné samostatně pojmenovat základní myšlenky filmů, popsat své pocity, vybrat podstatné či zajímavé informace, kultivovaně vyjádřit pochybnost či nesouhlas, naslouchat druhé straně, případně věcně oponovat. Připravenost žáků k vyjádření vlastního názoru a k vedení dialogu ukazuje na dobrý základ, který si přináší z rodiny, ale také na skvělé vedení, kterého se jim v tomto smyslu dostává ve školách.

Veřejné projekce se konaly v sále Městského divadla. Abychom vyšli vstříc zahraničním návštěvníkům města, promítli jsme letos všechny snímky kromě českých též s anglickými titulky. Tři večerní debaty byly tlumočeny do angličtiny. Na 450 diváků mohlo zhlédnout 7 filmů, kterými se různou měrou a z různých úhlů pohledu prolínalo téma Hledání domova. K vrcholům festivalu patřily páteční a sobotní večerní projekce. Na obě přišlo více než 110 diváků, z jejichž řad jsme zaznamenali množství nadšených ohlasů jak na film samotný, tak na následnou debatu.
Právě diskuse s hosty tvoří nedílnou součást festivalu. Po filmu Mezi věřícími debatoval s diváky senátor Tomáš Jirsa. Novinář a aktivista Martin Kontra odpověděl na dotazy k snímku Kola versus auta. Po časosběrném dokumentu Mallory vystoupila protagonistka stejného jména, aby doplnila vše, co ve filmu nezaznělo. Za svou otevřenost, autentičnost a odhodlání bojovat s nepřízní osudu si vysloužila dlouhé ovace. Jaromír Chlada obohatil diváky dokumentu V paprscích slunce o svou zkušenost se životem v Severní Koreji. Festival byl slavnostně zakončen filmovou esejí Švédská teorie lásky, promítání doprovodila skypová debata se sympatickým režisérem snímku Erikem Gandinim.
Jsme velmi poctěni ohlasy publika. Zdá se, že festival nalezl své příznivce v různých věkových, profesních i názorových skupinách. Mnozí diváci přicházeli opakovaně, aktivně se účastnili debat a zůstávali i po projekci ve foyer či v kavárně, aby se v neformální diskuzi podělili o své dojmy z filmu. Z bezprostředních reakcí festivalových návštěvníků (patřili mezi ně i američtí studenti FAMU) jsme vyrozuměli, že jsou velmi spokojeni s výběrem filmů, přínosností debat a celkovou profesionální úrovní.
Jednou z novinek festivalu byl tříhodinový sobotní odpolední workshop s režisérem Bohdanem Bláhovcem na téma „Jak číst film“. Bohdan Bláhovec provedl zájemce světem tvůrců dokumentárních filmů a nabídl jim možnost poučenějšího vhledu do různých režijních postupů.
MFF Jeden svět by v Českém Krumlově nemohl proběhnout bez laskavého přispění řady institucí, firem a dalších subjektů. Kromě spolupořádajících organizací - Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov, Gymnázia Český Krumlov a společnosti Člověk v tísni – jsou to: Město Český Krumlov, Jihočeský kraj, MŠMT, E.ON, Čevak, Vlašský dvůr, Tiskárna Černý, hostel Krumlov House a firma Maleček.
Velké poděkování za spolupráci patří také Městskému divadlu, o.p.s. Český Krumlov a Českokrumlovskému rozvojovému fondu, s.r.o.
Festival by se dále neobešel bez obětavé práce deseti dobrovolníků a dobrovolnic především z řad bývalých i současných studentů gymnázia.
Velmi si vážíme faktu, že nad festivalem již tradičně převzali záštitu starosta města Dalibor Carda a senátor Parlamentu České republiky Tomáš Jirsa. Díky všem výše zmíněným podporovatelům festival získává na profesionalitě, návštěvnosti a oblibě ve městě i celém regionu.
Těšíme se na Vás na MFF Jeden svět 2017!

                                                           

Zajímavé odkazy

Pohrátky
 

LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2018 "PRÁZDNINY V POHYBU"


JEDEN SVĚT
 
 
 

Jihočeská ICM
 
Informační centra pro mládež v ČR
 
 
Informačná centra mladých v SR
 
Evropská informační síť pro mládež
 
 
KAPKA PŘÍRODY
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATON