Školský veletrh Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích byl včera zahájen

23.11.2017,  Václav Pavlík a Vlastimil Kopeček  

„Vzdělávej se, sportuj, tvoř“… v duchu tohoto hesla se již potřiadvacáté koná ve dnech od 22. do 24.listopadu 2017 v Českých Budějovicích výstava VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO. A opět na výstavě nechybí ani expozice Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice z.s. (AICM ČR) a jejích členských informačních center pro mládež. A jak už jsme zvyklí, nabízí expozice AICM ČR opět velmi zajímavé informace, m.j. také prostřednictvím aktualizovaných vydání tiskovin. A že tato vydavatelská činnosti AICM ČR má hlavu i patu, je aktuální a potřebná, o tom svědčí i témata prezentovaná a diskutovaná v posledním období čím dál tím více v mediálním prostoru a ve vzdělávacích kruzích…

Stále diskutovanou a stále řešenou celospolečenskou oblastí je problematika společensky nežádoucích jevy u dětí a mládeže. Tyto jevy mají „široké“ kořeny a souvisejí s řadou atributů současné společnosti, ve které žijeme… např. s úrovní formálního i neformálního vzdělávání a s úrovní vzdělanosti vůbec, rodinným zázemím, „spotřebním“ směrováním společnosti, narůstajícími xenofobními náladami ve společnosti, nedostatkem pozitivních životních příkladů pro mladé…

Nabízí v této oblasti AICM ČR a její členská informační centra pro mládež, nejen na výstavě Vzdělání a řemeslo, „něco“ na podporu pozitivních změn v této oblasti? Odpověď zní ano. Především mladým návštěvníkům výstavy, jejich pedagogům a také rodičům, jsou na stánku AICM k dispozici aktualizované reedice tiskovin na téma sexuální výchova (publikace Sexualita chlapců a Sexualita děvčat) či prevence šikanování (publikace Nikdy nejsi sám, Kyberšikana – nebezpečí nejen v elektronické podobě).
A nejen to… Stále aktuálně diskutovaným problémem je oblast mediální výchovy. Může AICM ČR i zde něco zájemcům nabídnout? Odpověď opět zní ano. Nejen na výstavě je zájemcům k dispozici další aktualizovaná tiskovina – Média a my.
A tím nabídka AICM ČR z.s. zdaleka nekončí. Pro zájemce jsou již nyní k dispozici na výstavě prezentované tiskoviny – Nezavírejme oči před AIDS či Stop drogám. Nová je i aktualizovaná tiskovina týkající se problematiky zaměstnanosti – Jak napsat žádost o přijetí do zaměstnání, motivační dopis a životopis.
Shrnuto, podtrženo – AICM ČR nabízí aktuálně nejen dětem, mládeži, školám, pracovníkům s mládeží, ale i zájemcům z řad nejširší veřejnosti celkem 8 aktualizovaných tiskovin, které jsou k dispozici také v elektronické podobě na stránkách AICM ČR (www.icmcr.cz). Řada výše uvedených titulů byla vydána za podpory a s laskavým souhlasem nejvýznamnějšího zahraničního partnera AICM ČR – Združenia Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike (www.zipcem.sk).
Na výstavní stánku AICM jsou zájemcům k dispozici i tiskoviny, které zpracovali někteří členové AICM ČR, například Krebul, o.p.s. Prachatice, zřizovatel a provozovatel ICM Prachatice nebo Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., zřizovatel ICM Český Krumlov . Jedná se například o tyto tituly: Podnikání aneb byznys v kapse, Pohlavní choroby, Dobrovolnictví či Antisemitismus.
A nejen to. Výrazem dlouhodobé spolupráce s různými partnery je i hostitelská mise expozice AICM ČR na výstavě. Tradičně je v expozici například prezentována Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje a jejím prostřednictvím zájemci z řad jihočeských neziskovek (www.annojck.cz), Nadace Naše dítě či EURODESK ČR (www.eurodesk.cz) a nebo KAPKA - KAPesní Katalog volného času pro ty, kteří se věnují dětem (www.in-prague.cz).

Výstavní expozici na veletrhu Vzdělání a řemeslo realizují jménem AICM ČR její jihočeská členská informační centra pro mládež z Tábora, Prachatic a Českého Krumlova.
Účast AICM ČR na veletrhu se uskutečňuje s podporou Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy České republiky.

                                                           

Zajímavé odkazy
 

http://www.elmavia.cz
 

LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2021
 
 
Informační centra pro mládež v ČR
 
 
Informačná centra mladých v SR
 
 
Evropská informační síť pro mládež
 
 

KAPKA
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.