CPDM, o.p.s. Český Krumlov si letos připomíná 20 let od svého založení

24.11.2017,  Vlastimil Kopeček  

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov (CPDM) vstoupilo letos do dvacátého roku své existence. Společnost byla založena v právní formě obecně prospěšné společnosti k datu 1. ledna 1997 městem Český Krumlov a mezi její hlavní činnosti patří zejména aktivity v oblasti primární a sekundární prevence společensky nežádoucích jevů, informační a poradenské činnosti pro děti, mládež, pedagogickou, rodičovskou a další veřejnost, neformálně vzdělávací programy, školení, kurzy, přednášky, kulturně výchovné projekty a další aktivity související s problematikou a zájmovými oblastmi dětí a mládeže, organizování aktivit, které cíleně podporují vhodné trávení volného času dětí a mládeže, včetně aktivit mezinárodních a prázdninových, podpora a pomoc sociálně a zdravotně znevýhodněným dětem a mládeži a organizacím, které se touto problematikou zabývají, podpora a pomoc rozvoji občanského sektoru v místě a širším regionu a další…

CPDM roce 2017 naplánovalo, kromě tradičních projektů a dalších „obvyklých“ činností, i několik speciálních aktivit a mimořádných programů, kterými chtělo dětem a mládeži, ale také svým spolupracovníkům a partnerům připomenout 20. výročí svého vzniku.

A jeden z takových speciálních programů se uskutečnil ve čtvrtek 16. listopadu 2017, kdy pracovníci CPDM uspořádali „slavnostní“ koncert legendy české folkové scény, českobudějovické skupiny NEZMAŘI, a do překrásných prostor rekonstruované krumlovské synagogy pozvali právě svoje externí spolupracovníky, dobrovolníky, programové partnery a podporovatele…
Pozvání na koncert, který byl alespoň malým poděkováním všem spolupracovníkům za dosavadní podporu, přijalo více než 130 hostů, kteří, dle neutuchajícího potlesku a úsměvů na tvářích, byli evidentně s folkovou muzikou Nezmarů spokojeni.
Večer pak pro všechny pokračoval přátelským setkáním při dobrém moravském víně a „něčím“ k snědku v restauraci krumlovského Vlašského dvora.

Pozvání k účasti na programu, m.j. přijali současní i někteří bývalí vrcholní představitelé města Český Krumlov, členové správní a dozorčí rady CPDM, pracovníci krumlovského městského úřadu a krajského úřadu, představitelé českých i zahraničních partnerů CPDM a především spolupracovníci CPDM, kteří se podíleli a podílejí přímo na práci s dětmi a mládeží na jednotlivých projektech.

Program pak dále pokračoval po celý víkend, kdy především pro „přespolní“ tuzemské a zahraniční hosty CPDM připravilo kulturně poznávací program v Českém Krumlově, Českých Budějovicích a Hluboké nad Vltavou.

Velké poděkování za významnou pomoc při organizování celého slavnostního programu patří společnosti Vlašský dvůr, s.r.o. Český Krumlov a městu Český Krumlov…

                                                           

Zajímavé odkazy
 

http://www.elmavia.cz
 

LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2021
 
 
Informační centra pro mládež v ČR
 
 
Informačná centra mladých v SR
 
 
Evropská informační síť pro mládež
 
 

KAPKA
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.