8. ročník Jihočeského krajského kola celorepublikové soutěže školních novin a časopisů

14.02.2018,  ICM  

Celorepubliková soutěž školních novin a časopisů je otevřená pro všechny, kteří vydávají časopisy nebo noviny ve školských zařízeních, studentských klubech, oddílech, střediscích volného času, domech dětí a mládeže a na jejichž tvorbě se podílejí děti a mládež. Jedná se o soutěž postupovou, která je zařazena do oficiálních soutěží Talent centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavním organizátorem je Asociace středoškolských klubů České republiky. V letošním roce se uskutečňuje již 12.ročník soutěže.

Pro účast v celorepublikové části soutěže je potřeba úspěšně projít krajským kolem. Pod gescí Informačních center pro mládež v Jihočeském kraji (ICM Český Krumlov, ICM Prachatice, ICM Tábor) se v roce 2018 uskutečňuje Jihočeské krajské kolo soutěže školních novin a časopisů již poosmé.

Soutěžní kategorie
* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – I. stupeň - tvořené pouze žáky I. stupně,
* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – II. stupeň - tvořené pouze žáky II. stupně,
* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – I. a II. stupeň - tvořené žáky I. a II. stupně,
* Časopisy a noviny vydávané studenty víceletých gymnázií - tvořené pouze žáky víceletých gymnázií
* Časopisy a noviny vydávané studenty gymnázií a středních škol - tvořené pouze studenty středních škol
* Webové noviny a časopisy
* Oddílové – klubové časopisy

Cena partnerů 8. ročníku jihočeského krajského kola 12. ročníku celorepublikové soutěže školních časopisů a novin.

V loňském roce se do 7.ročníku Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů zapojilo v sedmi kategoriích
33 školních časopisů a novin z 25ti základních a středních škol Jihočeského kraje. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže s doprovodným programem se uskutečnilo v pátek 28. dubna 2017 za účasti více než šedesáti žáků a studentů redakcí školních novin a časopisů, pedagogických pracovníků základních a středních škol Jihočeského kraje a hostů. Krajské kolo této soutěže se uskutečnilo pod záštitou 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Doc., Ing. Lucie Kozlové, Ph.D., a za podpory Jihočeského kraje.

Uzávěrka přihlášek 8. ročníku Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů je dne 9. dubna 2018,
vyhlášení výsledků se uskuteční v pátek 27. dubna 2018 v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje.

Z Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů do celostátního kola postupují maximálně dva časopisy z každé kategorie.

8. ročník Jihočeského krajského kola 12. ročníku celorepublikové soutěže školních novin se uskutečňuje za podpory Jihočeského kraje.

za organizační štáb soutěže
Jan Čermák,
vedoucí projektového pracoviště Informační centrum pro mládež
Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. Český Krumlov
T.G.Masaryka 114, 381 01 Český Krumlov
tel.: 380 712 427, 739 363 374, e-mail: icm@icmck.cz, www.icmck.cpdm.cz

                                                           

Zajímavé odkazy
 

http://www.elmavia.cz
 

LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2019 "PRÁZDNINY V POHYBU"https://www.jedensvet.cz/2019/
 
 
 

Jihočeská ICM
 
Informační centra pro mládež v ČR
 
 
Informačná centra mladých v SR
 
Evropská informační síť pro mládež
 
 
KAPKA PŘÍRODY
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATONOS KOLT Praha