Mezinárodní mediálně–umělecký projekt mládeže byl velmi zdařilý

31.08.2018,  Jiří Muk  

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov připravilo ve spolupráci se slovenským občanským sdružením „Spolu sme PRIEVIDZA“, slovinskou organizací „Mladinski kulturni center Slovenj Gradec“ (MKC) a mládežnickou organizací „Jugend Centrum“ z rakouského města Steir v termínech od 27.srpna do 2.září 2018 společné setkání mladých lidí z těchto partnerských organizací. Prostřednictvím workshopů a dalších aktivit si mladí lidé, rozdělení do národnostně „namixovaných“ týmů, vyzkoušeli například přípravu rozhlasového pořadu a jeho odvysílání, tvorbu animovaného filmu a také vybraná tradiční řemesla – kovářství a kreativní uměleckou tvorbu zaměřenou do výtvarné oblasti – „malbu na hedvábí“.

Jako mateřská základna účastníkům sloužila turistická základna DDM na Zátoni v blízkosti obce Větřní na Českokrumlovsku. Jednotlivé tématické workshopy probíhaly v Českém Krumlově na pracovištích CPDM, o.p.s. – v internetovém mládežnickém Rádiu ICM, v prostorách NZDM Bouda a Informačního centra pro mládež.
V rámci uvolňovacích, odpočinkových a kulturně poznávacích aktivit byly do společného projektu zahrnuty nejrůznější sportovní hry, splutí části řeky Vltavy na raftech, prohlídka Zámeckého muzea, Grafitového dolu Český Krumlov a Muzea a fotoateliéru Seidel v Českém Krumlově.
Nedílnou součástí programu byly i národní večery, při kterých všechny čtyři národní skupiny (česká, slovenská, rakouská a slovinská) představily ostatním účastníkům nejenom národní tradice, zvyky, kulturu svých zemí, ale i svoji národní kuchyni.
CPDM o.p.s. Český Krumlov tímto projektem navázalo na předchozí podobná úspěšná setkání mladých lidí především z Evropy, která pravidelně organizuje již od roku 1998.
Věříme, že aktivity projektu přispěly mladým účastníkům k rozšíření jejich znalostí a zkušeností v hlavních tématech projektu a že projekt přispěl ke vzájemnému poznávání kulturní a společenské reality života mladých lidí v jednotlivých účastnických zemích.
Předpokládáme také, že projekt podnítí vzájemnou výměnu zkušeností mezi účastníky a že budou i dále pokračovat jejich vzájemné kontakty a přátelství.
Projekt se uskutečnil díky finanční grantové podpoře Jihočeského kraje, města Český Krumlov a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.

                                                           

Zajímavé odkazy
 

http://www.elmavia.cz
 

LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2019 "PRÁZDNINY V POHYBU"https://www.jedensvet.cz/2019/
 
 
 

Jihočeská ICM
 
Informační centra pro mládež v ČR
 
 
Informačná centra mladých v SR
 
Evropská informační síť pro mládež
 
 
KAPKA PŘÍRODY
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATONOS KOLT Praha