Veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích se účastní tradičně AICM ČR a její členská jihočeská ICM

08.11.2018,  Vlastimil Kopeček  

Největší prezentace středních škol a učilišť v jižních Čechách, veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích, se ve dnech od 7. do 9. listopadu 2018 účastní také informační centra pro mládež z České republiky (ICM) prostřednictvím svého střešního sdružení – Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR (AICM ČR). V rámci asociační spolupráce zajišťují expozici jihočeská členská ICM z Českého Krumlova, Tábora a Prachatic. Na výstavě, která je určena především žákům 8. a 9. tříd základních škol, jejich rodičům a pedagogům, prezentují střední školy a učiliště své studijní a učební obory. Mezi vystavovateli ale nechybí ani nejvýznamnější zaměstnavatelé regionu a také organizace, které se zabývají poradenstvím a informacemi v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti. A mezi ně patří také informační centra pro mládež zastupovaná informační expozicí AICM ČR.

AICM ČR ve své veletržní expozici prezentuje především informační materiály ze své vlastní produkce. Jedná se o informační materiály, z nichž některé jsou zacíleny na podporu zaměstnanosti (Jak napsat správně životopis, motivační dopis a žádost o přijeti do zaměstnání), do oblasti prevence vybraných společensky nežádoucích jevů (Nikdy nejsi sám, Kyberšikana), do oblasti sexuální výchovy (Sexualita děvčat, Sexualita chlapců, Prevence HIV), do oblasti mediální výchovy (Média a my) a nebo do oblasti drogové prevence (Stop drogy). Tyto materiály oceňují především pedagogové škol, jako vhodné doplňky školní výuky. Mezi studenty je pak největší zájem o infomateriál vztahující se k psaní životopisu a dále o skládačky vztahující se k sexuální výchově. Vedle vlastních materiálů jsou na stánku AICM ČR k dispozici také informační tisky některých partnerských organizací. Největší zájem je o volnočasové katalogy Kapka a o materiály programu EU ERASMUS +.
Účast AICM ČR na Veletrhu vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích je finančně podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Vybrané informační materiály z produkce AICM ČR můžete najít zde:
http://www.icmcr.cz/index.php?page=page&kid=224

                                                           

Zajímavé odkazy
 

http://www.elmavia.cz
 

LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2019 "PRÁZDNINY V POHYBU"https://www.jedensvet.cz/2019/
 
 
 

Jihočeská ICM
 
Informační centra pro mládež v ČR
 
 
Informačná centra mladých v SR
 
Evropská informační síť pro mládež
 
 
KAPKA PŘÍRODY
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATONOS KOLT Praha