Křest nové knihy o CPDM Český Krumlov se uskuteční ve středu 12. prosince 2018

03.12.2018,  Vlastimil Kopeček  

V minulém roce si Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov připomnělo 20 let od svého založení. Jedním z hmatatelných výstupů připomenutí si dvaceti let existence a práce českokrumlovského CPDM je nová kniha s názvem "CPDM, 20 let stavíme mosty a spojujeme břehy", jejímž autorem je jihočeský novinář Václav Votruba. Kniha bude představena veřejnosti na „slavnostním“ křtu, který se uskuteční 12. prosince 2018 v českokrumlovském divadelním klubu Ántré (začátek v 18.00 hodin), na nějž si dovolujeme všechny zájemce o knihu s příběhem CPDM srdečně pozvat.

„Kmotry“ knihy, kteří také knihu osobně na místě pokřtí jsou dva krumlovští starostové: pan Jan Vondrouš, první porevoluční starosta města a pan Dalibor Carda, současný starosta našeho města.


Vydavatelské informace

Název knihy: CPDM, 20 let stavíme mosty a spojujeme břehy
Knihu napsal Václav Votruba.
Epilog napsal Vlastimil Kopeček.
Ilustrovala a grafickou úpravu a sazbu provedla Marie Snášelová Štorková.
Redigovala a korekturu provedla Pavla Soletka Krátká.
Odborná spolupráce při tisku Jiří Kylar.
Použit byl font Amor Sans Pro od Františka Štorma.
Skeny byly zhotoveny v ART D, Grafickém ateliéru Černý, s.r.o.
Tisk a vazba zhotoveny v tiskárně PBtisk a.s., Příbram.

Knihu vydalo Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Česky Krumlov ve spolupráci
se společností Elmavia, s.r.o.

Vydání knihy bylo podpořeno městem Český Krumlov, Jihočeským krajem a společností Vlašský dvůr Český Krumlov, s.r.o.                                                           

Zajímavé odkazy
 

http://www.elmavia.cz
 

LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2019 "PRÁZDNINY V POHYBU"https://www.jedensvet.cz/2019/
 
 
 

Jihočeská ICM
 
Informační centra pro mládež v ČR
 
 
Informačná centra mladých v SR
 
Evropská informační síť pro mládež
 
 
KAPKA PŘÍRODY
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATONOS KOLT Praha