Ohlédnutí za letními programy českokrumlovského CPDM…

03.10.2019,  Vlastimil Kopeček  

Léto skončilo, nastaly podzimní dny… A to je také čas, kdy se můžeme krátce ohlédnout za prázdninovými aktivitami Centra pro pomoc dětem a mládeži. A že jich nebylo málo… CPDM připravilo pro děti do šestnácti let věku dva pobytové letní tábory, jeden tábor příměstský a k tomu ještě dvoudenní volnočasový program V Boudě proti nudě. Pro mládež ve věku od 15 do 26 let pak CPDM zorganizovalo jeden výjezd pro tříčlennou českou skupinu na mezinárodní vzdělávací projekt do Slovinska a dva mezinárodní pobytové projekty pro mládež na Českokrumlovsku. Více informací naleznete uvnitř tiskové zprávy.

Letní prázdninové dětské tábory

Začít můžeme u letních dětských táborů. Ty CPDM zorganizovalo tři. První, příměstský tábor s Boudou, se uskutečnil v termínu od 8. do 12. července v Boudě. Druhý, s dětmi z města Větřní, se uskutečnil od 21. do 27. července na táborové základně v Zátoni a třetí , Prázdniny v pohybu, pak od 11. do 24. srpna v Čeříně u Rožmitálu na Šumavě.

Příměstský tábor byl určen dětem od 7 do 12 let. V rámci programu si 12 dětí vyzkoušelo výtvarně řemeslné, sportovní, kulturně poznávací a další aktivity. Na programu bylo také splutí části řeky Vltavy na raftech, výlet do Vyššího Brodu, exkurze v bylinkové zahradě, v grafitovém dole…

Tábor pro děti z Větřní je akcí již tradiční a letos jej CPDM, spolu s městem Větřní a za podpory MV ČR a Jihočeského kraje, organizovalo již popáté. Účastníci (33 dětí) absolvovali poznávací, vzdělávací, exkurzní, sportovní i klasické táborové programy… například výlet do ZOO na Hluboké, exkurzi na českobudějovické letiště, návštěvu u krumlovských profesionálních hasičů, vodácké splutí Vltavy na raftech…
Na základnu naopak za dětmi přijeli příslušníci Policie České republiky s ukázkou techniky a výcviku psů, zdravotnice Českého Červeného kříže s kurzem první zdravotnické pomoci a také děvčata ze spolku Hafík, které dětem se svými čtyřnohými svěřenci předvedly canisterapeutický výcvik.

Letní tábor „Prázdniny v pohybu“ je každoročně dlouho očekávaná akce. Jedná se o letní aktivitu CPDM, která má historicky nejdelší tradici. Tábor tohoto typu uskutečňuje CPDM od roku 1997 do současnosti…
Centrem dění byla stanová základna pražského sdružení KOLT poblíž Rožmitálu na Šumavě, kterou si CPDM pro letní tábor propůjčuje. Tábora se účastnilo 30 dětí ve věku od 7 do 16 let, které uprostřed hlubokých lesů zažívaly dobrodružství při táborových hrách, spluli část řeky Vltavy na raftech, trávily večery u plápolajícího ohně, usínaly pod stanem s bubláním potoka za hlavou…
Osou programu tábora bývá pravidelně celotáborová hra. Ta letošní byla (po loňském úspěchu) znovu byla motivována „zaklínačskými“ příběhy Andrzeje Sapkowského.

Tradiční aktivitou uskutečňovanou pravidelně v posledním prázdninovém týdnu byl program „V Boudě proti nudě“. Tentokrát probíhal ve dvou dnech (26. a 27. srpna 2019) a pro volně příchozí děti byla přichystána pestrá škála aktivit z oblasti řemeslně výtvarné činnosti a sportovních a jiných her.


Mezinárodní projekty mládeže

Hlavní školní prázdniny jsou obdobím, kdy nemají volno jenom děti školou povinné, ale také středoškoláci a vysokoškoláci. A CPDM každoročně nezapomíná s neformálně vzdělávacími prázdninovými aktivitami ani na mládež.

Na počátku srpna (3. až 10. srpna 2019) jsme vyslali 3 účastníky (nad 18 let) na mezinárodní vzdělávací projekt „Look Shadow-Move Body“, který ve Slovinsku organizovali naši dlouhodobí partneři z mládežnického centra MKC Slovenj Gradec. Formou tréninkového kurzu za podpory programu EU Erasmus+ se účastníci zabývali novými formami kreativního sebevyjádření prostřednictvím práce s vlastním tělem a technikami „shadow dance“.

V posledním srpnové týdnu (26. 8. až 1. 9. 2019) CPDM uspořádalo za podpory Jihočeského kraje již osmý ročník mezinárodního mediálně-výtvarného projektu pro mladé lidi od 14 do 18 let, kterého se nakonec zúčastnili pouze mladí lidé ze Slovenska a Česka, přestože jsme počítali ještě s účastí slovinskou. Projekt nesl název „Přeshraniční spolupráce mládeže“ a jeho cílem bylo prostřednictvím zážitkových a vzdělávacích programů navázat interkulturní dialog mezi zúčastněnými zeměmi a prohloubit poznání společných hodnot a vazeb. Mladí účastníci si vyzkoušeli množství výtvarně-řemeslných workshopů, práci s filmem, fotografií, rádiovým vysíláním a v neposlední řadě si užili spoustu zábavy u her a sportovních aktivit.

Léto CPDM završilo mezinárodní výměnou mládeže „Medialize It - Part II“ (16. až 25. září 2019), která navazovala na úspěšný stejnojmenný projekt z roku 2011 rozšířený o novou tematickou oblast řemeslných činností. Samotný projekt byl postaven na 3 tematických pilířích: interkulturním vzdělávání, médiích a řemeslných činnostech.
Účastníci projektu se v rámci národnostně promíchaných týmů věnovali krátkému filmu, filmové animaci, žurnalistice, klasické tvorbě fotografie či rádiovému vysílání. Z řemeslných činností si vyzkoušeli kovářství, práci s kůží, malbu na hedvábí a práci se sklem. Všemi aktivitami prostupoval motiv interkulturního vzdělávání pramenící z dialogu mezi jednotlivými účastníky, kteří pocházeli z rozdílného kulturního prostředí. Část programu byla věnována poznávání národních specifik a zvyků partnerských zemí, či exkurzím na historicky a kulturně hodnotné lokality Českokrumlovska.
Projektu se účastnilo celkem 33 mladých lidí ve věku od 15 do 18 let z České republiky, Slovenska, Slovinska, Makedonie, Maďarska a Lotyšska a byl podpořen programem EU Erasmus+.

                                                           

Zajímavé odkazy
 

http://www.elmavia.cz
 

LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2021
 
 
Informační centra pro mládež v ČR
 
 
Informačná centra mladých v SR
 
 
Evropská informační síť pro mládež
 
 

KAPKA
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.