Mezinárodní mediálně–umělecký projekt mládeže byl velmi zdařil

30.08.2021,  Jiří Muk  

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov připravilo ve spolupráci se slovinskou organizací „Mladinski kulturni center Slovenj Gradec“ (MKC) v termínech od 23. srpna do 29. srpna 2021 společné setkání mladých lidí z těchto partnerských organizací. Prostřednictvím workshopů a dalších aktivit si mladí lidé, rozdělení do národnostně „namixovaných“ týmů, vyzkoušeli přípravu rozhlasového pořadu a jeho odvysílání, tvorbu animovaného filmu, seznámili se základy „DJingu" či s kovářským řemeslem.

Jako mateřská základna účastníkům sloužila turistická základna DDM na Zátoni v blízkosti obce Větřní na Českokrumlovsku. Jednotlivé tématické workshopy probíhaly v Českém Krumlově na pracovištích CPDM, o.p.s. (v internetovém mládežnickém Rádiu ICM, v prostorách NZDM Bouda), a dále v nedaleké vsi Záhrádka, konkrétně v dílně kovářského mistra Jana Blažka.

K obsahové pestrosti programu přispěl také seminář, který se týkal společného Česko–Slovenského projektu Mapa příležitostí: průvodce informacemi pro mládež „Ready For Life“.

V rámci uvolňovacích, odpočinkových a kulturně poznávacích aktivit byly do společného projektu zahrnuty nejrůznější sportovní hry, splutí části řeky Vltavy na raftech, prohlídka města s místním průvodcem či exkurze a vorkshop v Muzeu a fotoateliéru Seidel v Českém Krumlově.

Nedílnou součástí programu byly i národní večery, při kterých národní skupiny představily ostatním účastníkům nejenom národní tradice, zvyky, kulturu svých zemí, ale i svoji národní kuchyni.

CPDM o.p.s. Český Krumlov tímto projektem navázalo na předchozí podobná úspěšná setkání mladých lidí především z Evropy, která pravidelně organizuje již od roku 1998.

Věříme, že aktivity projektu přispěly mladým účastníkům k rozšíření jejich znalostí a zkušeností v hlavních tématech projektu a že projekt přispěl ke vzájemnému poznávání kulturní a společenské reality života mladých lidí v jednotlivých účastnických zemích.

Předpokládáme také, že projekt podnítí vzájemnou výměnu zkušeností mezi účastníky a že budou i dále pokračovat jejich vzájemné kontakty a přátelství.

Projekt se uskutečnil díky finanční grantové podpoře Jihočeského kraje, města Český Krumlov a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.

                                                           

Zajímavé odkazy
 

http://www.elmavia.cz
 

LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2021
 
 
Informační centra pro mládež v ČR
 
 
Informačná centra mladých v SR
 
 
Evropská informační síť pro mládež
 
 

KAPKA
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.