Větřínský tábor 2022

01.08.2022,  Jiří Muk  

Od soboty 23. července 2022 do pátku 29. července 2022 se uskutečnil osmý ročník letního pobytového tábora pro děti ze sociálně vyloučené lokality města Větřní. Patronaci nad táborem a samotnou realizaci převzalo tradičně českokrumlovské Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. a to ve spolupráci s městem Větřní a Jihočeským krajem. Jako táborová základna nám opět posloužila Chata pod Kletí, která se nachází v kousek od malebné vesničky Krásetín. Podobně jako v předešlých letech, tak i v tomto roce bylo hlavním záměrem tábora přiblížit dětem kulturně historickou rozmanitost našeho kraje a zprostředkovat jim skutečnost, že jsou součástí tohoto nesmírně cenného bohatství. Do programu tábora byly ale zařazeny také nejrůznější sociálně preventivní a vzdělávací aktivity.

První den tábora se uskutečnil ve spolupráci s Českým Červeným Křížem z Českého Krumlova, přičemž nás zástupkyně z této organizace Michaela Šrenková zasvětila do pravidel první pomoci. Děti si tak vyzkoušely oživit a ošetřit zraněnou osobu. Po obědě jsme s dětmi odjeli na výlet vlakem do Hodňova. Tento den bylo krásné slunečné počasí, které nám dovolilo vykoupat se v přilehlém rybníce Olšina. Po návratu na základnu jsme pro děti přichystali táborák s ohnivou show, spočívající v plivání ohně.

Následující den jsme se rozhodli vzít děti na rafty. Tento rok jsme zvolili ke splutí trasu řeky Vltavy od Domu dětí a mládeže v Českém Krumlově do Rájova. Tento úsek se ukázal být jako dobrá volba. Po cestě jsme si mohli prohlédnout celý Český Krumlov z raftu a dále se nám naskytlo mnoho krásných přírodních scenérií. Počasí nám také přálo, a tak nám nic nebránilo se po cestě několikrát zastavit vykoupat a osvěžit. Proběhlo také několik „námořních bitev“ ve šplouchání vody mezi jednotlivými rafty. Večerní program byl vyhrazen semináři o Romech, který byl zaměřen na jejich historii, kulturu a tradiční zvyky.

Program třetího dne byl ve znamení celodenního výletu na Kleť. Bohužel, počasí nám nepřálo, po cestě jsme zmokli a z rozhledny byl špatný výhled, avšak ani tato nepřízeň nám nezabránila užít si po cestě spoustu legrace. Večerní program byl zaměřen na stolní hry a odpočinkové aktivity.

Program dalšího dne tábora byl zahájen seminářem s tématem bezpečného užívání internetu, na nějž jsme si pozvali erudovaného lektora Karla Hájka z neziskové organizace „Hodina H“, který se tomuto tématu věnuje řadu let. Po skvělém workshopu a obědě jsme společně s dětmi odjeli na výlet do nedalekého Třísova. Zde jsme s dětmi prošli památky keltského oppida a zříceninu hradu Dívčí kámen. Po večeři a západu slunce jsme pro děti připravili klasickou táborovou aktivitu - Stezku odvahy.

Pátý den tábora pro děti začal jízdou na koních. Majitelka táborové základny je zároveň chovatelka koní a tradičně pro nás zajistila tuto aktivitu. Po obědě jsme pro děti připravili ukázku historického šermu, při níž si mohly vyzkoušet středověké brnění a zbraně.

Po večeři jsme jako překvapení posledního táborového večera uspořádali živý koncert romské hudební skupiny „David band“, která všechny roztančila a rozezpívala. Na závěr jsme dětem předali památeční diplomy o absolvování tohoto tábora.

Letošního letního tábora se zúčastnilo celkem 20 dětí ve věku od osmi do čtrnácti let. Personální zajištění měli na starost zaměstnanci a externí spolupracovníci NZDM Bouda. Součástí realizačního týmu byla i terénní pracovnice obce Větřní.

Podle ohlasů ze strany dětí a ze závěrečného vyhodnocení ze strany vedoucích můžeme s radostí konstatovat, že se tábor velmi povedl a v případě, že budeme mít možnost tento tábor znovu organizovat, tak se těšíme na příští rok.

                                                           

Zajímavé odkazy

 
             
Informační centra pro mládež v ČR
 
Informačná centra mladých v SR
 
 
Evropská informační síť pro mládež
 
 

 
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAKAnimalRescue