Jeden svět 2012

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Český Krumlov

www.jedensvet.cz/cesky-krumlov

Čtrnáctý ročník Mezinárodního filmového festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět se letos zaměří na na právě probíhající protesty, nepokoje a revolty v různých částech světa.

V regionech po celé České republice se v průběhu března a dubna 2012 konají projekce a doprovodné akce festivalu Jeden svět.

V roce 2012 můžete festivalovou atmosféru zažít opět také v Českém Krumlově a to v termínu od 28. do 30. března 2012.

JEDEN SVĚT Promítání pro veřejnost

MĚSTSKÉ DIVADLO, Český Krumlov – divadelní sál

Středa 28. 3. až pátek 30. 3. 2012

Vstupné na jednotlivé projekce činí 50 Kč.

Jeden svět Školní projekce

Nedílnou součástí MFF Jeden svět Český Krumlov 2012 jsou školní filmové projekce.  Promítání pro školy budou probíhat v Českém Krumlově   na dvou místech.

Bude to jednak v prostorách NZDM Bouda (CPDM, o.p.s.) Český Krumlov a to od pondělí 26. do pátku 30. března 2012 vždy v těchto časech:  8:30 – 10:00, 10.30 – 12.00, 12.30 – 14.00.

Ve středu 28. a ve čtvrtek 29. března budou školní projekce uskutečňovány také v divadelním sále Městského divadla v Českém Krumlově a to každý den v těchto časech: 8:30 – 10:00, 10:30 – 12:00, 13:00 – 14:30. 

Školní a třídní kolektivy si mohou filmy vybírat z katalogu filmů pro školy, který zájemci naleznou na webu http://www.jedensvet.cz/2012/.

V rámci českokrumlovského festivalu Jeden svět má na starosti koordinaci školních projekcí paní Mgr. Martina Putschöglová, pedagožka českokrumlovského gymnázia (jedensvet.ck@gmail.com). Svůj výběr filmů a  zájem o účast na projekcích mohou školy z Českokrumlovska  realizovat právě prostřednictvím tohoto kontaktu. 

Realizátoři MFF Jeden svět Český Krumlov 2012

Centrum pro pomoc dětem  mládeži, o.p.s. Český Krumlov, Filmový klub Jeden svět při Gymnáziu v Českém Krumlově, Nadace Člověk v tísni Praha     

Spolupracující organizace a podporovatelé festivalu v roce 2012

Městské divadlo, o.p.s. Český Krumlov, město Český Krumlov, ČEVAK, a.s. České Budějovice,

Zdroj: www.jedensvetnaskolach.cz, www.jedensvet.cz

 

JEDEN SVĚT 2012 

Promítání pro veřejnost 

MĚSTSKÉ DIVADLO, Český Krumlov – divadelní sál

Středa 28. 3. až pátek 30. 3. 2012

Vstupné na jednotlivé projekce činí 50 Kč.

Program na jednotlivé dny

Středa 28. 3. 2012

17:30 Nedáme se umlčet

(57 min., Jonny von Wallström, JaveriaRizviKabani, Alexandra Sandels, Švédsko)

Arabské revoluce očima mladých lidí, kteří již nedokázali déle mlčet. Snímek dotočený v létě 2011 nabízí ucelený pohled na průběh revolucí ve třech různých zemích.

20:00 Trafačka: Chrám svobody

(75 min., Saša Dlouhý, Roman Vávra, Česká republika) 

Dokument zachycuje pět let snahy proměnit bývalou trafostanici ve funkční organismus umožňující střet různých kulturních proudů

Čtvrtek 29. 3. 2012

17:30 Z popelnice do lednice

(88 min., Valentin Thurn, Německo)

Režisér předkládá ve svém snímku alarmující fakta o našem vztahu k jídlu a ukazuje možné cesty, jak plýtvání zastavit.

20:00 Běloruský sen

(55 min., EkaterinaKibalchich, Rusko)

Film nabízí jedinečný pohled zblízka na totalitní praktiky státního aparátu, který se neštítí mediální propagandy, tajné policie, vyhrožování a vykonstruovaných procesů.

Po filmu následuje debata s odborníkem.

Pátek 30. 3. 2012

17:30 Láska v hrobě

(74 min., David Vondráček, Česká republika)

Hrdiny časosběrné lovestory jsou Jan a Jana, dva lidé bez přístřeší, kteří našli domov na opuštěném evangelickém hřbitově. Hřbitovní zeď a vzrostlé stromy představují fyzickou i metaforickou hranici dvou světů.

20:00 Film jak Brno 

(63 min., Vít Klusák, Česká republika)

Prvního května loňského roku se v Brně konal každoroční pochod neonacistů. Na filmu spolupracovalo s Klusákem šest jeho studentů. Televizní reportér „bez konfliktu není reportáž“, neonacisté, blokádníci, Romové, policisté, politické strany, zvířata v zoo.

Po filmu následuje debata s tvůrci.

 

 

JEDEN SVĚT 2012

Filmové projekce pro školy

 

Nedílnou součástí MFF Jeden svět Český Krumlov 2012 jsou školní  filmové projekce.  Promítání pro školy budou probíhat v Českém Krumlově na dvou místech.

NZDM BOUDA (CPDM, o.p.s.), Špičák 114, Český Krumlov

Pondělí 26. až pátek 30. března 2012 

od 8:30, od 10:30, od 12.30

MĚSTSKÉ DIVADLO, Horní Brána 2, Český Krumlov

Středa 28. až čtvrtek 29. března 2012 

od 8:30, od 10:30, od 12.30  

Školní a třídní kolektivy si mohou filmy vybírat z katalogu filmů pro školy, který zájemci naleznou na webu http://www.jedensvet.cz/2012/

ke stažení zde

JEDEN SVĚT DĚTEM ve věku od 8 do 16 let

Daleko od domova

Hilt Lochten / Nizozemí / 2011 / 15 min.
Doporučený věk: 8-11

Devítiletá holandská dívka Chojske se svými spolužáky netrpělivě očekává příjezd autobusu. Ze vzdáleného Běloruska míří k jejich škole výprava dětí, které kvůli výbuchu jaderné elektrárny v Černobylu před 25 lety sužují nejrůznější zdravotní problémy. Běloruské děti doufají, že šestitýdenní pobyt na zdravém holandském vzduchu prospěje jejich zdraví. U rodiny Chojske jsou nakonec ubytovány stejně staré dívky Vasilina a Galja. I přes jazykovou bariéru si zanedlouho všechny tři výborně rozumí. Dokážou ale společně překonat také stesk po domově, strach z neznámého prostředí a občasné konflikty?
 
Dětská práva – Fatma

Necati Sönmez / Turecko / 2011 / 3 min.
Doporučený věk: 8-11

Jedenáctiletá Fatma žije od svého narození ve stanu postaveném u bavlníkové plantáže na jihu Turecka. Každý den zde dvanáct hodin těžce pracuje a po návratu domů se společně se svou sestrou ještě stará o domácnost, vaří, pere a někdy pase kozy. Během zimy do stanu často prší a jejím poničeným učebnicím se pak děti ve škole smějí. Do školy se ale Fatma dostane jen zřídka. Její povinností je především vydělávat peníze pro svou rodinu. Přesto se Fatma nevzdává svého snu o studiu a budoucím zaměstnání učitelky.
 
Dětská práva – Mesba

Anneta Papathanasiou / Řecko / 2011 / 3 min.
Doporučený věk: 10-13

Mesba pochází z Bangladéše. Poté, co zemřel jeho otec, odešla s ním a jeho šesti sourozenci matka do Pákistánu. Aby umožnila svému synovi lepší život, prodala dům a většinu peněz obětovala na Mesbovu cestu do Řecka. Dnes šestnáctiletý Mesba zde prodává na ulici svíticí gumové hračky a spí střídavě v parku a u kamaráda. Rád by studoval a stal se lékařem, bohužel ale neumí řecky, takže si nemůže vyřídit potřebné dokumenty. Každý týden volá své matce, po níž se mu velmi stýská, a doufá, že jednoho dne bude moci konečně začít chodit do školy.
 
Dětská práva – Pamela

Christine Pawlata / Itálie / 2011 / 3 min.
Doporučený věk: 10-13

Čtrnáctiletá romská dívka Pamela je nucena vyrůstat v oploceném ghettu nedaleko Říma, kam byla se svou rodinou přesídlena za policejní asistence. Každý den musí vstávat v šest hodin ráno, aby stihla jediný autobus, který vozí místní děti do vzdálené školy. I tak vždy přijde pozdě. Ve škole ji nejvíce baví kreslení, učitelka výtvarné výchovy ji ale nemá ráda. Pamela by se v budoucnu ráda stala kadeřnicí. Její touha ale s největší pravděpodobností zůstane nevyslyšena, protože autobus z romského ghetta vozí děti jen do základní školy. Na střední školu by se již neměla jak dostat.
 
Ellenin svět

Saskia Gubbels / Nizozemí / 2011 / 18 min.
Doporučený věk: 8-11

Jedenáctiletá Ellen je stejně jako většina její rodiny hluchá a dorozumívá se znakovou řečí. V posledním ročníku základní školy stojí před zásadním rozhodnutím. Má pokračovat na střední škole pro neslyšící jako většina jejích spolužáků, anebo se pokusit, stejně jako její nejlepší kamarádka Myrthe, o studium na škole pro žáky se zbytky sluchu? Od té ji zrazuje její otec, který se bojí, aby studium se svým handicapem zvládla. Naopak prarodiče ji v jejím odhodlání podporují. Domnívají se, že by se měla snažit víc mluvit, aby byla v budoucím životě soběstačná. Má ale Ellen vůbec šanci se na tuto školu dostat?
 
Je mi osmdesát osm

Seb Feehan, Josh Bamford / Velká Británie / 2011 / 11 min.
Doporučený věk: 10-13

Téměř devadesátiletý Angličan Ralph Settle se zcela vzpírá tradičním představám o nevrlých důchodcích sedících celé dny u televize. Bývalý aktivní sportovec a šampion v jízdě na kolečkových bruslích tráví dny hrou na mandolínu v centru městečka Cornwall. Nedělá to pro peníze, ale pro radost z hraní a možnost popovídat si s lidmi. Večer se pak vydává na kole na diskotéku za místní omladinou, mezi kterou je velmi oblíben. Portrét nezdolného životního optimisty, který odmítá trávit čas mezi čtyřmi stěnami svého bytu, nesnáší slovo stáří a i léta po její smrti stále nade vše miluje svou ženu, ukazuje, že i v pokročilém věku je možné žít naplno.
 
Pojďte dál

Paula Ďurinová, Vladimíra Hradecká / Slovensko / 2010 / 30 min.
Doporučený věk: 14-16

Na Slovensku v současnosti existuje více než 600 segregovaných romských osad. Šance dostat se z nich je pro jejich obyvatele mizivá. Od majoritní společnosti je odděluje hluboká sociální propast, odlišné tradice i předsudky. Existují však případy, kdy spolu dokážou obyvatelé slovenských vesnic a přilehlých osad žít jako normální sousedé. Tak jako v obci Sveržov, kde si s podporou starosty místní Romové postavili místo rozpadlých chatrčí nové domky. Navíc zde vzniklo komunitní centrum neziskové organizace, která nabízí romským dětem vzdělávací a volnočasové aktivity a dospělým se snaží pomoci při hledání zaměstnání.
 
Příběh Ďuriho

Andrei Dascalescu / Rumunsko / 2010 / 8 min.
Doporučený věk: 8-11

Hlavní postavou i průvodcem filmu je malý romský chlapec Ďuri. Až bude velký, rád by se stal řidičem kamionu nebo policistou. Momentálně ale žije se svými rodiči a čtyřmi sourozenci v malé dřevěné chatrči v bezprostřední blízkosti páchnoucí čističky odpadních vod. Podobně jako sedm desítek dalších Romů, kteří sem byli před lety přemístěni s příslibem, že jde jen o dočasné řešení. Ani zoufalé životní podmínky v jejich osadě však malému Ďurimu a jeho přátelům nebrání v každodenních hrách a v radosti ze života.
 
Ti druzí
 
Willem Timmers, Ilja Kok / Nizozemí, Etiopie / 2011 / 25 min.
Doporučený věk: 14-16
 

Na jihu Etiopie žijí lidé kmene Mursi. Jejich ženy jsou známé tím, že si do spodního rtu vkládají zdobené talířky a do ušních boltců obrovské náušnice. Ne všechny jejich ozdoby jsou ale tradiční. Řadu těch nejbizarnějších si totiž vyrábějí až v poslední době a zdobí se jimi jen tehdy, když do jejich vesnice míří turisté chtiví zajímavých fotek ze své exotické dovolené a ochotní za jejich pořízení dobře zaplatit. Humorný a zároveň mrazivý film ukazuje prostřednictvím konfrontace světů svérázné domorodé ženy a holandské turistky ničivé dopady turistického ruchu na život tradičních komunit.
 
V mojí hlavě

Erna Slotboom / Nizozemí / 2011 / 17 min.
Doporučený věk: 10-13

Tenis je jedním ze sportů, v němž o úspěchu rozhoduje vedle talentu a fyzické připravenosti především schopnost naprosté koncentrace. Třináctiletá Holanďanka Britt si je toho dobře vědoma a na každý zápas se snaží připravit i po psychické stránce. V poslední době je to ale velmi těžké. Její matce lékaři diagnostikovali vážnou dědičnou chorobu, na kterou před lety zemřela již její babička. Existuje desetiprocentní pravděpodobnost, že tato nemoc jednou postihne i Britt. Během tréninkového zápasu kazí jednu výměnu za druhou. Hlavou se jí honí ty nejčernější myšlenky. Bude se muset vzdát svého milovaného tenisu?
 

JEDEN SVĚT PRO STUDENTY ve věku od 15

Holky v ringu

Ariel Nasr / Kanada / 2011 / 52 min.
Doporučený věk: 15+

Hlavními postavami filmu jsou tři sportovně založené afghánské dívky, které propadly boxu. Místem jejich tvrdých tréninků je atletický stadion v Kábulu, kde byly v dobách vlády Talibanu dívky za podobné „prohřešky“ veřejně lynčovány a kde byly popraveny tisíce lidí. Dlouhá desetiletí bylo v Afghánistánu ženám právo sportovat upíráno a i v dnešní době stále platí, že dívky věnující se mužům vyhrazenému sportu mohou být bojovníky Talibanu uneseny a následně zmrzačeny či zabity. I přes toto riziko Shahla, Shabnam a Sadaf dále poctivě trénují, účastní se mezinárodních turnajů ve Vietnamu a Kazachstánu a sní o zisku olympijské medaile na příštích hrách. Talentovaná šestnáctiletá Sadaf se svým příkladem snaží inspirovat k vrcholovému sportu i další ženy ve své zemi. Snímek ukazuje komplikované postavení žen v současné afghánské společnosti. Na příkladu hlavních postav přibližuje velkou míru statečnosti, kterou musí disponovat každá Afghánka rozhodnutá bojovat za svá práva.
 
Kdo zabil Natašu?

Mylène Sauloy / Francie / 2011 / 64 min.
Doporučený věk: 16+

Groznij, hlavní město Čečenska, 15. červenec 2009. Nataša Estemirová, novinářka a lidskoprávní aktivistka ten den nedorazí do práce. Vzápětí přichází zpráva, že byla unesena. Její tělo později najdou pohozené u silnice. Stejně jako její blízká přítelkyně Anna Politkovská, zaplatila Nataša životem za kritiku poměrů v Čečensku, hledání pravdy a shromaždování důkazů o zločinech páchaných brutálním aparátem prezidenta Ramzana Kadyrova, kterého dosadil do funkce a řídí Vladimir Putin. Přestože nebo spíš právě proto, že stopy jasně vedou do prezidentského paláce v Grozném, nebudou Natašini vrazi – podobně jako u Politkovské – nikdy vypátráni. Strhující investigativní dokument rozplétá souvislosti mezi vraždami známých kritiků režimů Vladimíra Putina a loutkové vlády Ramzana Kadyrova. Snímek detailně popisující mediálně více i méně známé kauzy je komplexním svědectvím o umlčování disidentů, novinářů a lidskoprávních aktivistů v současném Rusku a Čečensku. 
 
Nedáme se umlčet

Jonny von Wallström, Javeria Rizvi Kabani, Alexandra Sandels / Švédsko / 2011 / 56 min.
Doporučený věk: 16+

V roce 2011 vyšli obyvatelé řady arabských zemí do ulic bojovat za svá práva. Tvůrci snímku zaznamenali několik příběhů mladých lidí, kteří už nedokázali déle mlčet a rozhodli se svrhnout nenáviděný režim. Film začíná v Tunisku, kde plamen tzv. „arabského jara“ rozžehl svým protestním sebeupálením Mohammed Bouazizi. Aktivní účastnice tuniských demonstrací Lilia vzpomíná na krvavé střety s policií, během nichž bylo zabito přes 300 lidí. Průběhem „twitterové revoluce“ v Egyptě provází tvůrce filmu zkušený místní blogger Wael, který neopomíná zdůraznit, jak velkou roli zde sehrála nová média. Po protestech v Tunisku a Egyptě vyšli lidé do ulic také v Libanonu. Studentka Saja či mladá spisovatelka Rebecca připomínají, že v jejich zemi demonstranti požadovali po své vládě především ukončení vleklých náboženských sporů mezi křesťany a muslimy. Snímek dotočený v létě 2011 nabízí ucelený pohled na průběh revolucí ve třech různých zemích a ukazuje až překvapivě velké množství shodných rysů mezi jednotlivými protesty.
Nový svět

Jaan Tootsen / Estonsko / 2011 / 58 min.
Doporučený věk: 15+

Stejně jako většině evropských metropolí i estonskému Tallinu vládnou auta. Když byla v roce 2006 otevřena v tallinnské čtvrti Nový svět další silnice určená výhradně automobilům, došla skupině místních obyvatel trpělivost. Po happeningu, kdy v respirátorech a plynových maskách bránili slavnostnímu průvodu, se cykloaktivista Erko a student architektury Marten společně se svými přáteli rozhodli založit Společnost Nový svět. Náplní jejich práce se staly nejrůznější aktivity omezující automobilovou dopravu v jejich čtvrti, ať už šlo o pořádání nedělních trhů či samovolné vytváření nových přechodů pro pěší. Jejich úsilí, jak změnit jejich čtvrť k lepšímu, udělat z ní příjemné a zdravější místo pro život a zamezit diktátu automobilové dopravy, bylo oceněno hned několika cenami. Snímek o aktivitách skupiny mladých Estonců, kteří svými akcemi inspirovali řadu dalších lidí ve své zemi, přibližuje nezastupitelnou roli občanského aktivismu v současné společnosti.
 
Pod sluncem tma

Martin Mareček / Česká republika / 2011 / 52 min.
Doporučený věk: 15+

Nejnovější snímek českého dokumentaristy Martina Marečka nás zavede do odlehlé zambijské vesnice Masuku. V roce 2006 zde dvojice českých rozvojových expertů Milan s Tomášem realizovali projekt elektrifikace areálu školy s nemocnicí, který přinesl do vesnice tolik potřebné světlo. Po několika dřívějších návštěvách se oba experti do Zambie naposledy vracejí, aby projekt uzavřeli, a ke svému zděšení nacházejí jimi vybudovaný systém v troskách. I přes řadu komplikací se pouštějí do oprav škod způsobených neodbornými zásahy vesničanů a spolu s evropskými technologiemi se jim snaží předat i smysl pro odpovědnost. Dokument o jejich misi není jen příběhem o „zlatých českých ručičkách“, které si dokáží poradit i uprostřed Afriky. Je ukázkou možných úskalí rozvojové pomoci, která z pohledu Milana a Tomáše trefně a místy humorně vykresluje rozdíly v kultuře, myšlení a chování Afričanů a Evropanů.
 
Život ve fotografiích

Tamar Tal / Izrael / 2011 / 58 min.
Doporučený věk: 17+

V 96 letech stojí Miriam Weissenstein před jednou z nejtěžších výzev svého života. Dům, ve kterém sídlí fotografický ateliér, v němž její manžel Rudi nashromáždil přes milion negativů zachycujících proměny života v Izraeli během dvacátého století, se bude bourat a Miriam hrozí, že ateliér bude muset přestěhovat z centra Tel Avivu do jiné čtvrti. Naštěstí má podnikavého vnuka Bena, který se rozhodne proti rozhodnutí úřadů bojovat. A to i přesto, že je jeho svérázná babička negativistická a často velmi tvrdohlavá. Těžším úkolem než záchrana ateliéru tak pro Bena možná nakonec bude přemluvit Miriam, aby svolila s uspořádáním prestižní výstavy svých fotografií ve Frankfurtu. Citlivě natočený snímek plný lidskosti, odvahy a humoru ukazuje, že ani dvougenerační rozdíl a časté neshody nejsou překážkou hlubokého a láskyplného vztahu.
 
 

V rámci českokrumlovského festivalu Jeden svět má na starosti koordinaci školních projekcí paní Mgr. Martina Putschöglová, pedagožka českokrumlovského gymnázia (jedensvet.ck@gmail.com). Svůj výběr filmů a  zájem o účast na projekcích mohou školy z Českokrumlovska  realizovat právě prostřednictvím tohoto kontaktu:

jedensvet.ck@gmail.com

telefon: 721 107 274

Realizátoři MFF Jeden svět Český Krumlov 2012

Centrum pro pomoc dětem  mládeži, o.p.s. Český Krumlov, Filmový klub Jeden svět při Gymnáziu v Českém Krumlově, Nadace Člověk v tísni Praha     

Spolupracující organizace a podporovatelé festivalu v roce 2012

Městské divadlo, o.p.s. Český Krumlov, město Český Krumlov, ČEVAK, a.s. České Budějovice

 

Benefiční koncert na podporu festivalu JEDEN SVĚT

Místo: sál restaurace pivovaru Eggenberg Český Krumlov

Datum konání: sobota 10. března 2012

Čas zahájení:  19.30 hodin

Vstupné: 80 Kč

V hudebním programu vystoupí kapely:

KYANID, ANOTHER FAKE HEROES a BLACK VELVET SUICIDE 

Další program: promítání sociálních spotů, informace k filmovému festivalu Jeden svět

                                                           

Zajímavé odkazy
 

http://www.elmavia.cz
 

LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2019 "PRÁZDNINY V POHYBU"https://www.jedensvet.cz/2019/
 
 
 

Jihočeská ICM
 
Informační centra pro mládež v ČR
 
 
Informačná centra mladých v SR
 
Evropská informační síť pro mládež
 
 
KAPKA PŘÍRODY
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
COOPER INDUSTRIESANNO JČKČNA MládežEurope Direct České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CREATONOS KOLT Praha