Cíle a zaměření činnosti CPDM, o.p.s. Český Krumlov

 

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (CPDM, o.p.s.) bylo založeno městem Český Krumlov na počátku roku 1997.

 

 

 

 

Hlavní činnosti CPDM, o.p.s. jsou:

  • aktivity v oblasti primární a sekundární prevence společensky patologických jevů u dětí a mládeže
  • informační a poradenské činnosti pro děti, mládež, pedagogickou, rodičovskou a další veřejnost
  • zajišťování školení, kurzů, přednášek, kulturně výchovných projektů a dalších aktivit souvisejících s problematikou a zájmovými oblastmi dětí a mládeže, včetně specifických aktivit „školského“ charakteru
  • realizace aktivit, které cíleně podporují vhodné trávení volného času dětí a mládeže, včetně rozvoje aktivit mezinárodních
  • podpora a pomoc sociálně znevýhodněným a zdravotně postiženým dětem, mládeži a organizacím, které se touto problematikou zabývají
  • podpora a pomoc rozvoji občanského sektoru v místě a širším regionu

 

Důvody pro založení Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. ve výše uvedené právní formě byly a jsou především tyto:

  1. Zřídit a rozšiřovat nové aktivity a služby ve prospěch dětí a mládeže ve městě Český Krumlov a spádovém regionu, které pro mládež a děti nebyly nebo nejsou ve městě k dispozici, založené na  principu  jejich „trvalé udržitelnosti“
  2. Zajišťovat projektovou činností finanční prostředky pro realizaci dlouhodobých i dílčích aktivit a služeb pro děti a mládež z externích  finančních zdrojů (mimo rozpočet města Český Krumlov). Dosahovat tak rozšiřování programových činností a služeb pro děti a mládež bez extrémních nároků na finanční prostředky z rozpočtu města Český Krumlov
  3. V areálu Špičák 114 Český Krumlov (budova bývalých jeslí a areálu zahrady v majetku města) vytvářet podmínky pro co největší soustředění služeb, poradenských a programových aktivit pro děti, mládež a rodinu na jednom dostupném místě
  4. Na demokratickém a svobodném principu zapojit do rozhodování o programových činnostech pro děti a mládež a způsobu jejich realizace  co největší počet občanů města a dobrovolných spolupracovníků (jak dospělých, tak i mládeže a dětí) a podílet se tak na rozvoji občanské společnosti

 

Statut CPDM, o.p.s. -

                                                           

Zajímavé odkazy

 
             
Informační centra pro mládež v ČR
 
Informačná centra mladých v SR
 
 
Evropská informační síť pro mládež
 
 

 
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAKAnimalRescue