Projekt evropské výměny mládeže:

 

Česká republika, Český Krumlov, 16. 9. 2019 – 25. 9. 2019

 

Základní informace o projektu

Projekt Medialize it - Part II. navazuje na úspěšný stejnojmenný projekt z roku 2011, rozšířený o novou tematickou oblast řemeslných činností. Samotný projekt je postaven na
3 tematických pilířích: interkulturním vzdělávání, médiích a řemeslných činnostech. Hlavní myšlenkou plánovaného projektu je využití současných i klasických mediálních nástrojů k uchování a zprostředkování řemeslných postupů. Chceme, aby si účastníci z našeho projektu odnesli poznání, že nemusí být pouze pasivními příjemci okolního světa, nýbrž jeho aktivními tvůrci. Nabídneme jim nástroje, jak vytvářet vlastní obraz toho, co zažívají, co chtějí sdělit ostatním. Hlavním cílem projektu je tak ukázat mladým lidem cestu k aktivnímu sebevyjádření, ať už mediálními prostředky či řemeslnou tvorbou. Díky mezinárodní účasti povedeme účastníky prostřednictvím projektových aktivit k interkulturnímu dialogu, poznávání kulturních odlišností a navazování přeshraničních přátelství.

Účastníci projektu se budou v rámci národnostně promíchaných týmů věnovat filmové animaci, žurnalistice, klasické tvorbě fotografie či rádiovému vysílání. Z řemeslných činností si vyzkouší kovářství, práci s kůží a malbu na hedvábí. Všemi aktivitami prostupuje motiv interkulturního vzdělávání pramenící z dialogu mezi jednotlivými účastníky, kteří pocházejí z rozdílného kulturního prostředí. Část programu bude věnována právě poznávání národních specifik a zvyků partnerských zemí, či exkurzím na historicky a kulturně hodnotné lokality Českokrumlovska.

V projektu použijeme metody neformálního a interaktivního vzdělávání jako jsou workshopy, exkurze, sportovní aktivity, zážitkové a motivační hry. Plánovaný projekt se uskuteční v Českém Krumlově (Česká Republika; Jižní Čechy) a v Praze v termínech od 16. do 25. září 2019. Projektu se bude účastnit celkem 6 národních skupin z 6ti evropských zemí: České republiky, Slovenska, Slovinska, Makedonie, Maďarska a Lotyšska. Každá skupina se bude skládat ze čtyř účastníků (věk 15-18 let) a jednoho (event. dvou) mládežnického vůdce. Celkem je projekt určen pro 24 účastníků a 6 vedoucích. Účastníci našeho projektu budou vybírání především na základě zájmu o problematiku médií a řemesel. Pracovním jazykem celého projektu bude angličtina.

Předpokládaným dopadem projektu na účastníky by mělo být především zvýšení jejich sociálních a komunikačních kompetencí, aktivní přístup k informacím a mediálním obsahům, tolerance ke kulturní rozmanitosti, podpora kreativity a schopnosti sebevyjádření, získání vybraných uměleckořemeslných dovedností či navázání nových přeshraničních kontaktů. Širší přínos projektu pak spatřujeme především v podpoře a zviditelnění řemeslné práce jako profese, prohloubení mezinárodní spolupráce mládežnických organizací a zvyšování mediální gramotnosti mladých lidí nutné pro budoucí fungování nezávislých demokratických institucí.

 

Záměr projektu

Zamýšlený projekt se zaměřuje na problematiku výměny a přenosu informací a komunikaci mezi lidmi, která je zprostředkovaná pomocí různých médií (obrazový video-záznam, fotografie, hudba a rádiový přenos). Jde nám o to, aby si jednotliví účastníci projektu mohli jednak vyzkoušet a porovnat jednotlivá výše zmíněná média, a dále si pomocí přichystaných aktivit osvojit dovednosti, znalosti a schopnosti v práci s filmem, rádiem, tvorbu hudby a fotografií. Zároveň bychom účastníkům projektu chtěli nabídnout zážitky z her, které budou, pomocí aktivních forem neformálního a interaktivního vzdělávání, zpřístupňovat jednotlivá média.   

  

Organizačně technické informace

                Po formální stránce bude obsah a náplň programu projektu realizována především prostřednictvím workshopů, setkávání se s odborníky, herními aktivitami, skupinovými činnostmi atd., jejichž prostřednictvím budeme  dosahovat základního cíle projektu (viz výše). Organizátor projektu disponuje internetovým rádiem, dále filmovou a střihovou laboratoří a dalším vybavením nezbytným k realizaci plánovaného projektu. Řemeslné workshopy budou vedeny odbornými lektory. V obsahové části projektu budou zahrnuty také národní večery, volnočasové a odpočinkové a další aktivity. 

 

Hlavní místo realizace projektu

Česká republika, jižní Čechy, město Český Krumlov a okolí

 

Vedlejší místa realizace projektu 

Vybraná místa Jihočeského kraje, Praha

 

Časový termín (trvání) projektu

od pondělí 16. 9. do středy 25. 9. 2019 (10 dnů)

 

Ubytování

Účastníci budou ubytováni na turistické základně v Zátoni (Větřní), kde jsou tři velké ložnice a společenská místnost. K základně náleží prostorná zahrada a hřiště, v blízkosti teče řeka Vltava. Základna splňuje všechny hygienické standardy, nedisponuje však internetovým připojením. Přístup na internet bude zajištěn v domovské organizaci, kam budeme dojíždět na workshopy.

 

Stravování

Stravovat se budeme přímo na základně, kde budeme mít k dispozici vlastního kuchaře. Pokud máte speciální požadavky na stravování (vegetariánská, bezlepková strava apod.), nezapomeňte to OZNÁMIT PŘEDEM organizátorům v přihlášce.

 

Účastnické země/ počty účastníků

a) Zúčastněné země

6 skupin mládeže z České republiky, Slovenska, Slovinska, Makedonie, Maďarska a Lotyšska.

 

b) Počet účastníků národní skupiny a věkové rozmezí

Každá ze zúčastněných stran může vyslat skupinu s  počtem účastníků v počtu 4 mládežníků (vhodné je vyvážení počtu dívek a chlapců ve skupině). Věkové rozmezí: nejlépe 15 až 18 let.

 

c) Počet vedoucích každé národní skupiny

1 hlavní zodpovědný vedoucí každé národní skupiny (min 18 let věku, horní hranice bez věkového omezení).

 

Další informace naleznete v odkazu ke stažení zde

 

 

V případě zájmu, kontaktujte:

 

Mgr. Jiří Muk: koordinátor projektu

tel. +420 734 443 923; Email: jiri.muk@seznam.cz; muk@cpdm.cz,

 

Mgr. Vlastimil Kopeček: ředitel CPDM ČK

tel. +420 603 532 990; Email: cpdm@cpdm.cz

 

 

Projekt vznikl za podpory:

                                                           

Zajímavé odkazy
 

http://www.elmavia.cz
 

LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2021
 
 
Informační centra pro mládež v ČR
 
 
Informačná centra mladých v SR
 
 
Evropská informační síť pro mládež
 
 

KAPKA
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.