Homepage

24.12.2017
PF 2018 z CPDM Český Krumlov
Přejeme Vám krásné Vánoce a vše dobré v novém roce 2018.
Vlastimil Kopeček , příloha: CPDM CK_PF 2018.JPG, 617 kB
15.12.2017
Provozní doba CPDM o Vánocích a na počátku roku 2018
V příloze naleznete informace k provozní době CPDM a jeho pracovišť v období letošních Vánoc a počátku roku 2018.
Vlastimil Kopeček , příloha: CPDM_provoz Vánoce.pdf, 1 MB
08.12.2017
Vánoční besídka v Boudě
V pátek 15. prosince od 16:30 do 18:00 hodin se v Boudě uskutečnila Vánoční besídka. Na programu bylo vystoupení Tomáše Baloga, který nám hrál na klávesy, dále zde zatančily soubory Krumlovstar čaja a Somnakune čave. Bouda doslova praskakla ve švech. Celkem se na besídce sešlo kolem 50 mladých lidí včetně jejich rodičů.
05.12.2017
V NZDM Bouda se letos na konci listopadu podařilo uskutečnit již osmý ročník podzimních animovaných kurzů. Kromě toho, že se letos animovalo pouze o svátku a víkendech se také poprvé od vzniku těchto kurzů museli zájemci předem přihlásit. Počet účastníků byl omezen na dvanáct lidí s minimálním věkem deset let. Díky těmto podmínkám se v Boudě vytvořila ideální tvůrčí atmosféra, která dala vzniknout několika krátkým animovaným snímkům. Jelikož se lektoři nemuseli věnovat tolika účastníkům naráz, mohli si dovolit vyučovat animaci mnohem více do hloubky.
24.11.2017
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov (CPDM) vstoupilo letos do dvacátého roku své existence. Společnost byla založena v právní formě obecně prospěšné společnosti k datu 1. ledna 1997 městem Český Krumlov a mezi její hlavní činnosti patří zejména aktivity v oblasti primární a sekundární prevence společensky nežádoucích jevů, informační a poradenské činnosti pro děti, mládež, pedagogickou, rodičovskou a další veřejnost, neformálně vzdělávací programy, školení, kurzy, přednášky, kulturně výchovné projekty a další aktivity související s problematikou a zájmovými oblastmi dětí a mládeže, organizování aktivit, které cíleně podporují vhodné trávení volného času dětí a mládeže, včetně aktivit mezinárodních a prázdninových, podpora a pomoc sociálně a zdravotně znevýhodněným dětem a mládeži a organizacím, které se touto problematikou zabývají, podpora a pomoc rozvoji občanského sektoru v místě a širším regionu a další…
Vlastimil Kopeček , příloha: Fotogalerie 20.pdf, 2 MB
23.11.2017
Jak se stát stážistou s finanční podporu EU - pozvánka na seminář
ICM Český Krumlov si Vás dovoluje upozornit na zajímavý a užitečný seminář s názvem ,,Jak získat stážistu s finanční podporou EU?“, který se uskuteční v úterý 28. listopadu 2017 v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje v Oválném sále. Máte možnost se dozvědět informace o třech evropských programech: 1.CESTA PRO MLADÉ, který propojuje studenty a firmy formou stáží. 2.VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ, který s proplacenou kompenzací nákladů umožňuje proškolení a prověření si potencionálního zaměstnance přímo v praxi. 3.EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA, která Vám umožňuje získat dobrovolníky z různých koutů Evropy Přihlásit na seminář se můžete mailem na této adrese: pavla.slipkova@mmr.cz
Vlastimil Kopeček, zdroj: Cesta pro mladé , příloha: Pozvánka stážisti (1).pdf, 3 MB
23.11.2017
„Vzdělávej se, sportuj, tvoř“… v duchu tohoto hesla se již potřiadvacáté koná ve dnech od 22. do 24.listopadu 2017 v Českých Budějovicích výstava VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO. A opět na výstavě nechybí ani expozice Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice z.s. (AICM ČR) a jejích členských informačních center pro mládež. A jak už jsme zvyklí, nabízí expozice AICM ČR opět velmi zajímavé informace, m.j. také prostřednictvím aktualizovaných vydání tiskovin. A že tato vydavatelská činnosti AICM ČR má hlavu i patu, je aktuální a potřebná, o tom svědčí i témata prezentovaná a diskutovaná v posledním období čím dál tím více v mediálním prostoru a ve vzdělávacích kruzích…
Václav Pavlík a Vlastimil Kopeček , příloha: AICM_ Vzdělání a řemeslo_TZ C....pdf, 1 MB
21.11.2017
Svátečním pátkem 17. listopadu 2017 v 10:00 hodin byl slavnostně zahájen osmý ročník „Kurzu animovaného filmu“, který je určen dětem a mládeži se zájmem o filmovou animovanou tvorbu. Kurz se tradičně koná v NZDM Bouda.
Ladislav Michalík , příloha: TZ CPDM-kurz animovaného film....pdf, 1 MB
30.10.2017
Osmý ročník oblíbeného „Kurzu animovaného filmu“ se uskuteční tento rok ve dvou termínech, a to: od 17.-19. listopadu 2017 (pátek až neděle) a dále od 25.- 26. listopadu 2017 (sobota až neděle) vždy od 10:00 do 18:00 hodin v prostorách NZDM Bouda. Vzhledem k časově technické náročnosti a ke kapacitě kurzu je nutné, aby se zájemci (ve věku od 10-ti do 100 let) předem závazně přihlásili na tel: 736 634 127. Nepřihlášení zájemci nemají šanci se kurzu účastnit.
24.10.2017
Burza škol
S naším stánkem jsme se zúčastnili Burzy škol, která se letos poprvé konala také v Českém Krumlově, a to ve sportovní hale na Chvalšinské ulici. Burzy se účastnili střední odborné školy a učiliště a také některé velké firmy z regionu. Zájem o náš stánek byl mezi dětmi veliký a ty se dokonce úspěšně zúčastnily i naší malé soutěže.

                                                           

Zajímavé odkazy
 

http://www.elmavia.cz
 

LETNÍ TÁBOR ČEŘÍN 2022
 
 
Informační centra pro mládež v ČR
 
 
Informačná centra mladých v SR
 
 
Evropská informační síť pro mládež
 
 

KAPKA
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.