Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bouda

Od svého vzniku (2001) se NZDM Bouda snaží, prostřednictvím poskytování sociálních služeb, programů aktivního využití volného času, vzdělávacími a dalšími aktivitami, usilovat o pozitivní změny v hodnotovém žebříčku dětí a mládeže.

Služby a programy, které Bouda připravuje a realizuje,  jsou určeny především dětem a mládeži ze znevýhodněného sociálního prostředí. Služby jsou poskytovány především ve vlastním klubovém zázemí, ale také terénní formou:

Otevřený klub v Boudě - poskytuje mladým lidem zázemí k neformálnímu setkávání. Dále slouží k nabídce sociálního poradenství a pomoci (pomoc s řešením problémů, doučování, kontaktní a situační intervence, základní poradenství ad.)

Horní klubový prostor NZDM Bouda - je využíván k uskutečňování nápadů a projektů samotných uživatelů, k pravidelným hudebním, tanečním a divadelním zkouškám, k uměleckým vystoupením a prezentaci vlastní tvorby pro veřejnost. Prostor dále slouží k realizaci filmových projekcí, koncertů, výstav, přednášek, workshopů ad.

Terénní sociální práce - spočívá v pravidelných systematických návštěvách vytipovaných lokalit města Český Krumlov a obce Větřní terénním sociálním pracovníkem, který dětem a mládeži pomáhá s řešením problémů a nabízí neformální volnočasové, sportovní a vzdělávací aktivity...

Filmová laboratoř - nabízí filmovým nadšencům možnost tvorby v této zájmové oblasti.

Mezi nadstavbové aktivity pak patří multikulturní, hudební či filnové festivaly, výtvarné projekty a další programy...

Více informací o NZDM Bouda naleznete v samostatné sekci tohoto webu www.bouda.cpdm.cz    

  

  

                                                           

Zajímavé odkazy

 
             
Informační centra pro mládež v ČR
 
Informačná centra mladých v SR
 
 
Evropská informační síť pro mládež
 
 

 
Partneři a sponzoři Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. jsou:
město Český KrumlovJihočeský krajMSMTAICM ČR
město VětřníANNO JČKERASMUS+Eurocentrum České BudějoviceESF OP LZZMPSV ČR
MK CRměsto KapliceOS KOLT PrahaMěstské divadlo, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.ČEVAKAnimalRescue